Tværkommunalt udbud af ét folke- og skolebibliotekssystem – er det en god idé?

Skrevet af

Annette Brøchner Lindgaard

19 marts, 2012

Gennem et halvt år har en gruppe på godt 80 kommuner arbejdet sammen med Kommunernes it-fællesskab KOMBIT på at forberede et tværkommunalt udbud på et it-system til skole- og folkebiblioteker.

Formålet med udbuddet er gennem en konkurrenceudsættelse af eksisterende system(er) at tilvejebringe et moderne og tidssvarende bibliotekssystem baseret på en åben platform med anvendelse af anerkendte standarder, som sømløst muliggør integration til andre kommunale systemer (økonomi, debitor og (F)LIS) og øvrige tjenester og services.

Desuden har vi et stærkt ønske om et tidssvarende system, som kan tage højde for den nye infrastruktur, hvor de data, brugerne tilgår, ligger i den nationale databrønd, og som kan tænkes ind i arbejdet hen imod Danskernes Digitale Bibliotek.

Ønsket om fra starten at sammentænke skole- og folkebibliotek understøtter ønsket om at opnå størst mulig kvalitet og omkostningseffektivitet i den enkelte kommune og bygger bl.a. på de erfaringer, som en række kommuner allerede har gjort med at sammenlægge de to bibliotekstypers systemer.

Et nyt bibliotekssystem skal bygges til primært at have fokus på back-office funktionerne og skal understøtte beholdningsregistrering, status for hvert enkelt materiale, accession (indkøb), stregkode- og RFID læsere samt en række andre funktioner, hvilket i sig selv forventes at ville reducere systemets omfang og kompleksitet betydeligt.

KOMBIT og kommunerne i gruppen står over for to væsentlige udfordringer.

Den ene er at få så mange kommuner med i udbuddet som muligt. Der er brug for at understøtte arbejdet med kravspecifikationerne med stærke kompetencer og en solid økonomi.

Den anden udfordring er at få flere kommuner til at gå ind i arbejdet med både folke- og skolebiblioteker. De to bibliotekstyper har meget forskellige ledelsesmæssige og faglige strukturer, som kan vanskeliggøre beslutningsprocesserne.

I den sammenhæng er det væsentligt at understrege, at ønsket om at inddrage begge bibliotekstyper bygger på en grundlæggende respekt for forskelligheden. Der er tale om to forskellige opgaver og to eller flere forskellige brugergrupper. Og netop derfor vil det være en kæmpe fordel, hvis alle kompetencer og fagligheder er repræsenterede i arbejdet med kravspecifikationerne.

På http://kort.bibudbud.dk/ ses de deltagende kommuner; Aarhus er projektleder og i spidsen for projektet står et forretningsudvalg.

 

Annette Brøchner Lindgaard er bibliotekschef, Esbjerg
/på vegne af Forretningsudvalget for Bibudbud.dk

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...