Ud af boksen! Partnerskabsudvikling

Skrevet af

Louise Overgaard

26 juni, 2012

Hvorfor partnerskaber i det hele taget? Populært og kort sagt fordi: 1+1=3. Sammen står vi stærkere, og partnerskaberne med såvel kulturinstitutioner, erhvervsliv og uddannelser/folkeoplysning giver under alle om-stændigheder nyt engagement og ny energi. Rapporten Folkebibliotekerne i Vidensamfundet fra 2010 understreger vigtigheden af, at bibliotekerne tilbyder sig som partner og indgår i partnerskaber for at styrke og udvikle biblioteket og dets tilbud til borgerne. Samtidig fremhæves det, at bibliotekerne skal tænke på tværs af den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet samt indgå i partnerskaber, der afsøger og udnytter nye fysiske og digitale platforme. Dertil behøves strategisk partnerskabstænkning og konkrete redskaber.

At bibliotekerne i fremtiden er bygget på partnerskaber er den præmis, som Ud af boksen! har arbejdet ud fra. For at få mere viden om partnerskaber har projektet gennemført en omfattende videnopsamling. Der er foretaget undersøgelser og afholdt workshops. Der er indsamlet både nationale og internationale erfaringer og litteratur samt viden fra både praksis og forskning. Der er materiale fra biblioteksmedarbejdere, -ledere og -strateger, fra nuværende og potentielle partnere og fra partnerskabsstrateger fra andre sektorer.

Og hvorfor er det så, at folkebibliotekerne skal indgå partnerskaber?

Tænk muligheder med partnerskaber
“Partnerships are not about money, they are about doing something for the people. By strengthening the library’s network, resources, competencies and place in the local community partnerships make way for creating something completely new!”, sagt under Teaterworkshoppen, Next Library-konferencen i Aarhus, juni 2011).

At skaffe penge er IKKE et mål for et partnerskab, for partnerskaber skal medføre noget nyt og skabe fremtidige muligheder. Det kunne f.eks. være at:

• Få mulighed for at eksperimentere og afsøge nye muligheder
• Skabe gode relationer til lokalsamfundet
• Skabe kontakt til nye brugere
• Nå nuværende brugere på nye måder
• Skabe og styrke politiske eller strategiske relationer
• Bruge ressourcerne på nye måder
• Få ny viden om specifikke målgrupper
• Få tilført nye kompetencer
• Få mulighed for at formidle nyt eller tilbyde nye services

Tænk proaktivt
“Danske folkebiblioteker bliver nødt til at være proaktive for at kunne bibeholde en væsentlig samfundsmæssig placering”, siger Knud Schulz, chef for Aarhus Hovedbibliotek og medlem af projektets styregruppe. “Partnerskaber er en metode til at sikre proaktivitet, og derfor er det vigtigt, at der udvikles partnerskaber på alle niveauer. Partnerskaber skal altså ikke blot ses som store forkromede alliancer, men som alliancer lige dér, hvor det er muligt”, fastslår Schulz.

Når man indgår et partnerskab, indvilliger man samtidig i at arbejde og tænke på nye måder. Den eksterne partner kan f.eks. finde på at sætte spørgsmålstegn ved forhold, tankemåder og arbejdsgange, som man selv tager for givet. Samtidig får man selv input ude fra og nye idéer til, hvordan man kan arbejde på en anden måde, fordi man kommer til at samarbejde med andre kompetencer og indgå i andre kulturer.

“Man kan kort sagt sige, at partnerskaber bidrager til, at man kan skabe nye historier om, hvem man er, og det kan være medvirkende til, at man kan skabe nyt”, påpeger Peter Høybye, udviklingschef, Roskilde Bibliotekerne og medlem af Ud af boksen!s styregruppe. Derfor arbejder Roskilde Bibliotekerne, ifølge Høybye, meget gerne i partnerskaber. Han understreger: “Når man vil indgå partnerskaber med henblik på at innovere, er det hensigtsmæssigt, at alle involverede parter har et reelt ønske, behov eller problem, som de skal have løst, for så er partnerne motiverede for at udvikle sig sammen”.

Tænk langsigtet og mere professionelt
Partnerskaber er ikke revolutionerende nytænkning i sig selv. Danske folkebiblioteker er vant til at samarbejde med andre, men samarbejde og partnerskaber har ikke været benyttet som et strategisk værktøj til at opnå større og mere langsigtede resultater. At fokusere på og arbejde i partnerskaber handler i bund og grund om, at folkebibliotekerne skal professionalisere det eksterne samarbejde for at opfylde bibliotekernes overordnede mål.

Tænk nyt med Ud af boksen!
‘Ud af boksen! Biblioteket i innovative partnerskaber’ er den fulde titel på projektet, der i to år har arbejdet med spørgsmålene: hvad er partnerskaber, hvorfor partnerskaber og hvordan partnerskaber? Resultaterne fra projektet er midt i sin afpudsningsfase og ligger klar fra juni i år i form af modeller og værktøj, som alle folkebiblioteker frit kan benytte. Det er projektets mål med disse redskaber at bidrage til at klæde landets folkebiblioteker på til at springe ud i at etablere partnerskaber.

 

VEJLEDNING: Kom godt i gang med partnerskaber!
I løbet af maj og juni 2012 publicerer projektet følgende materialer, som kan bruges i partnerskabsarbejdet:

Guiden
Kom godt i gang med partnerskaber!, gennemgår partnerskabsarbejdet fra A til Z. Guiden tilbyder gode råd og opstiller en række overvejelser, som det enkelte bibliotek bør have for øje. Guiden består desuden af fakta og eksempler, som kan bidrage til at gøre partnerskabsarbejdet mere håndgribeligt.

Udafboksen.nu
På sitet findes en værktøjskasse med redskaber, som understøtter og underbygger de arbejdsprocesser og overvejelser, som projektets guide identificerer. Desuden vil der være eksempler på spændende bibliotekspartnerskaber, teoretiske overvejelser om partnerskaber og rapporter fra Ud af boksens! mange undersøgelser og aktiviteter.

Værktøjskassen
Kassen rummer ting, som kan være nyttige i arbejdet med partnerskabelse. Der er f.eks.:
•    En proces til, hvordan man kan mappe sit netværk
•    Forslag til samarbejdsaftaler
•    Evalueringsspørgsmål og metoder.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...