Ud på gulvet: Hvordan skal DB se ud i fremtiden? Tag del i debatten

Skrevet af

3. juni, 2011

Strukturen er sat til debat. Danmarks Biblioteksforening og de fem regionale biblioteksforeningers organisering skal have et eftersyn. Hvad fungerer, og hvad gør ikke? Vær med til at lægge det nye spor, DB skal køre ad. På opfordring af bl.a. fra foreningens repræsentantskab tog DBs forretningsudvalg sammen med regionernes bestyrelser på et møde i april hul på drøftelsen om den fremtidige struktur. På FUs maj-møde blev en køreplan for processen lagt fast.

Megen god energi er gennem år og dag blevet brændt af i landets foreninger på mere eller mindre rigide strukturdiskussioner, men klart er det, at alle organisationer og da ikke mindst en interesse- og lobbyorganisation med 100 års historie som DB, nu og da har behov for et eftersyn. Når strukturen skal diskuteres lige nu hænger det sammen med, at nogle af de regionsforeninger, DB fik som erstatning for de 14 gamle amtsforeninger i forbindelse med kommunalreformen i 2007, efter de regionale bestyrelsers opfattelse ikke fungerer optimalt. Dertil kommer som sagt, at det for alle organisationer altid er sundt at se på, om strukturen understøtter det arbejde, der foretages, og de mål der efterstræbes, bedst muligt? Om nogle aktiviteter muligvis kan koordineres bedre – og lignende.
 
Tre-fire spor, som organisationen kunne udvikle sig ad, blev oplistet på aprilmødet. Det første er en finpudset og opdateret udgave af den eksisterende model, eventuelt med en større centralisering af visse opgaver. Det andet spor går på, at kommunerne er direkte medlemmer og selv vælger repræsentanter til en delegeretforsamling af en art, der så vælger bestyrelsen. Her står hovedforeningen for alle aktiviteter – også lokalt i modsætning til i dag, hvor de regionale foreninger kører autonomt og selv beslutter og gennemfører egne aktiviteter. På tredje spor lægger man sig tæt op ad Kulturregionerne. Og endelig er der så sporet ud i det åbne landskab, spor 4 – endnu ubeskrevet!
 
Maj måned var helliget udformningen af et debatoplæg, og det skal så drøftes ad forskellige kanaler. Sigtet er, at man på årsmødet i Frederikshavn i marts 2012 får en regulær temadebat om sagen og diverse modeller, så man i foråret samme år kan sende
et egentligt forslag til ny struktur til høring, før Repræsentant-skabet i efteråret behandler det. Hvilket vil sige, at man på årsmøde 2013 i København kan beslutte vedtægter og endelig struktur med effekt fra næste kommunalvalgsperiode. Processen kan synes lang, men kan næppe gøres kortere og kan under ingen omstædigheder ændres før næste valg pga. de nuværende vedtægter.
Undervejs skal debatten bredes ud, så den ikke begrænses til DB centralt og regionernes bestyrelser. Tre kanaler er bl.a. aktuelle. En ny blog på db.dk, drøftelser med landets medlemskommuner på den kommende Tur Danmark og debatartikler her i bladet.
 
På bloggen kan man læse mere om fordele og ulemper ved de nu foreslåede spor, ligesom man kan opfriske kendskabet til den struktur Danmarks Biblioteksforening har i dag, som blandt andet forudsætter regionsforeninger for at skabe så bred en politisk repræsentation som muligt i DB centralt.
Der er behov for nytænkning og en debat med højt til loftet. Spændende bliver det. Og skulle det endelige resultat ende med en opgradering af dagens struktur, så har debatten i alle tilfælde sikret, at der også i fremtiden vil være ejerskab omkring organisationen og dens virksomhed hos medlemmerne.
 
DBs stærke placering i det nationale bibliotekslandskab hænger sammen med forudsætningerne for den nuværende struktur. De er alle væsentlige for en landsdækkende interesseorganisation. Det drejer sig om politisk dæk-ning og ejerskab, engagement og tyngde, repræsentativitet geografisk, samarbejde mellem fagfolk og politikere. Skal DB fremover have politisk tyngde og gennemslagskraft, skal disse elementer naturligvis også sikres på et nyt spor.
 
Biblioteksudviklingen og de nye digitale medier kræver fortsat en stærk fortaler og forkæmper for borgernes ret til uhindret adgang til viden og information såvel som til kulturoplevelser.
 
Derfor: Tøv ikke. Vær selv med og fortæl, hvor du mener, at biblioteksforeningen skal styrkes og hvor f.eks. regionsforeningernes muligheder ligger. Gør det på den nye blog på db.dk/struktur fra juni – eller tag spørgsmålet op i biblioteksregionerne eller her i bladet.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...