Ud til borgerne – Sønderborgs mobilstrategi

Skrevet af

Carsten Nicolaisen

15. juni, 2012

Da biblioteket her i Sønderborg i sommeren 2011 fik installeret og markedsført bibliotekets nye applikation til smartphones som en let genvej til diverse services, gav det biblioteket et nyt fixpunkt for en udbygget mobil-strategi. Og i dag er de immaterielle app’s da også allerede en naturlig del af det samlede mediebillede og en berigende teknisk udvikling.

Omtrent samtidig væltede det nærmest frem med fysiske mobile enheder med nye tablet-computere og forskellige ebogslæsere. Flere og flere af vore lånere spurgte til ebogslæserne, og hvordan de fungerede. Så efterhånden formulerede biblioteket en strategi om, at en fysisk formidling af de nye gadgets og deres indhold ligeledes var helt relevant for lånerne. Spørgsmålet var, hvordan formidlingen lettest kunne ske?

Succesfuldt it-tårn
I efteråret havde en kreativ sjæl blandt bibliotekarerne tegnet et firkantet tårn, hvor ebogslæserne kunne monteres med tyverisikring og med oplysninger om læserne. Det bærende element i konceptet var muligheden for, at lånerne kunne tes-te ebogslæserne. Det blev en stor succes. Tårnet præsenterede lånerne for otte forskellige ebogslæsere, det kunne flyttes og tillige placeres fleksibelt i biblioteksrummet. En lokal snedker havde fremstillet tårnet med en finish, så tårnet fremstod enkelt og professionelt. Det tog ikke lang tid før, der var behov for yderligere et tårn, så lokalbibliotekerne også kunne tilgodeses.
Idéen inspirerede også børnebiblioteket, som udviklede et spiltårn, som på lignende vis præsenterede nye konsolspil. Tårnene præsenterer mobile enheder eller gadgets, men er også i sig selv et mobilt møbel, som turnerer rundt i Sønderborg Kommunes ni folkebiblioteker.

Hvert bibliotek har et tårn 14 dage ad gangen, og så sendes det videre til næste bibliotek. Flere andre folkebiblioteker har allerede rekvireret tegninger eller bestilt færdige tårne ved den lokale snedker. I forlængelse af dette koncept er det sidste skud på stammen af bibliotekets fysiske mobile enheder også blevet udviklet: – et mobilt undervisningslokale.

Mobilt læringstrolley
Bibliotekets forskellige undervisningsinitiativer og øvrige kampagner om “Lær mere om IT”, biblioteket udstedelse af NemId m.v. bliver afholdt på alle lokalbibliotekerne, men undervisningsfaciliteterne er af meget forskellig standard. Kun hovedbiblioteket har i realiteten to tilfredsstillende undervisningslokaler. Biblioteket har endvidere haft flere henvendelser fra frivillighedsgrupper og folkeoplysningsforbundene om ikke alene samarbejde, men i lige så høj grad undervisningsudstyr. Her er rigtigt mange forskellige aktører. Aktører som har de samme interesser med hensyn til at kunne udbyde it-undervisning for borgerne, men som også oplever, at det tekniske udstyr og undervisningsfaciliteterne ofte er en mangelvare. På denne baggrund etablerede vi et tværfagligt samarbejde mellem biblioteket, borgerservice og kommunens it-afdeling. Med udgangspunkt i det mobile koncept med tårnene i lokalbibliotekerne blev et lignende koncept udviklet – et mobilt undervisningslokale.
Det mobile undervisningslokale – lokalt kaldet “en trolley” – er en vogn med ni undervisnings pc’er og adgang til bibliotekets hotspot. Trolley’en kan reserveres og udlånes via biblioteket og indgår desuden i bibliotekets kørselsordning. Trolley’en kan rekvireres af frivillighedsgrupperne, folkeoplysningsforbundene og selvfølgelig bibliotekerne hver især.

Bibliotekets tilbud med et fleksibelt mobilt undervisningslokale har skabt en platform, som har hævet standarden af undervisningsfaciliteterne generelt for de nævnte aktører. Herudover har det medvirket til at danne et nyt undervisningsnetværk på tværs af de involverede aktører. Det har givet en bedre og mere målrettet undervisningsindsats i samarbejde med borgerservice – og ikke mindst givet en fremadrettet dialog med kommunens it-afdeling. Tilbage står kun et ønske om flere mobile trolleys, således at den samlede undervisningsindsats i kommunen kan intensiveres. Børnebiblioteket bruger også trolleyen, men her bliver den brugt til de spilaftener, som nu også kan afholdes lokalt såvel som centralt.

Mobile løsninger – en genvej til 2015
Mobile enheder er ikke kun højteknologi i miniformat, der giver mulighed for formidling af immaterielle services. De kan også omsættes til fleksible og praktiske løsninger med fysiske enheder, som kan blive en del af biblioteksrummet. På den måde kan disse enheder blive bindeleddet mellem borgerne og den nye teknologi i fysiske decentrale løsninger af høj kvalitet. Udnyttelsesgrad af udstyret er tillige meget høj, idet mobiliteten af enhederne gør udnyttelsen optimal.

Hvis den offentlige digitaliseringsstrategi mod 2015 skal lykkes, kan det kun ske i et samarbejde med og mellem kommunale aktører og i et tæt samspil med frivillighedsforeninger og folkeoplysningsforbundene. Disse indsatser skal koordineres og udfoldes, og her kan bibliotekerne blive en central aktør både operationelt og ikke mindst strategisk, når mobile og fleksible enheder er en del af strategien og konceptet.
 

Sidste nye mobiltiltag
Sønderborg Bibliotek har netop erhvervet sig en større bus, som tidligere har været kommunens sundhedsbus – den skal nu også være en del af bibliotekets mobile strategi. Det nye er, at man i første omgang indretter bussen som en rullende digital demovogn spækket med alskens teknik, som en præintroduktion til Danskernes Digitale Bibliotek. Bussen er p.t. under indretning og nydesignes, så den kan køre ud i september/oktober 2012.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...