Udviklingsprojekter styrker fællesskaber og giver børn og unge smag for læsning

Skrevet af

HN

12 februar, 2019

”Fællesskaber på tværs af kulturer og generationer, litteraturformidling hos fiskeren og sprogstimulering igennem dans er blot nogle af de initiativer, der er på vej til landets borgere, når biblioteker og pædagogiske læringscentre får tilskud til udviklingsprojekter”, skriver Kulturministeriet i sin pressemeddelelse i starten af februar om tildeling af tilskud til lokale udviklingsprojekter, der styrker fællesskaber, formidling af litteratur og børn og unges digitale læsning og læselyst.

Indsatsområderne i 2019
Projekterne ligger under Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. De strategiske indsatsområder for 2019 er:
•  Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek
• Biblioteket som kulturelt omdrejningspunkt for fællesskaber
• Børn, unge og digital læsning
• Det pædagogiske læringscenters arbejde med læselyst på mellemtrinnet i et dannelsesperspektiv.

I alt 26 biblioteker og PLC’er har fået tilskud. Deriblandt DB til "Digitalt mytteri – potentialer i børns digitale læsning" og "Lyst til læsebånd i hele landet".

– De projekter, der får støtte i år, viser med al tydelighed, at bibliotekerne har fingeren på pulsen både i forhold til den enkelte borgers ønsker, men også i forhold til de mere samfundsmæssige behov. Det har min tur rundt i landet for at tale med borgerne om fremtidens bibliotek også bekræftet. Mange af de ting, som borgerne ønsker sig af fremtidens biblioteker, er bibliotekerne allerede godt i gang med, udtaler kulturminister Mette Bock i samme anledning.

■ Puljen sigter mod udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden for nærmere definerede indsatsområder, der fastsættes fra år til år. Slots- og Kulturstyrelsen har denne gang modtaget og behandlet i alt 64 ansøgninger, hvoraf 26 projekter har modtaget støtte. Projekterne fordeler sig geografisk, så danskere i alle aldre og over hele landet kan nyde godt af de nye spændende og oplevelsesorienterede formidlingstiltag.

Oversigt over samtlige tilskudsmodtagere kan hentes på www.db.dk/tilskud-til-læselyst.

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...