Uforståeligt og uforskammet. Læserbrev.

Skrevet af

H.E.Sørensen

14 oktober, 2016

Gad nok vide efter hvilke kriterier, DBC afgør, om en bog skal forsynes med en lektørudtalelse – eller vrages.

I november sidste år udsendte jeg bogen “Alle de skjalde – litteraturen i Sønderjylland og Sønderjylland i litteraturen” på 670 sider. Den rummer en gennemgang af skønlitteraturen i og vedrørende Sønderjylland fra runeindskrifterne til i dag.

Bogen fik meget fine anmeldelser i en række aviser og blade. Bl.a. kaldte Jyllandsposten den en “fremragende sønderjyske litteraturhistorie, … et pionerværk, der for første gang leverer et kvalificeret og samlet overblik over litteraturen i Nordslesvig på dansk og tysk”, mens “Grænsen” kaldte det “et gennemsolidt og velkomment værk. Der er så godt, at der var én, der ville skrive det.”

Derimod resolverede Bibliotekscentralen, at der ikke skulle udarbejdes en lektørudtalelse. Altså, at man ikke fandt værket interessant for landets biblioteker. “Vi kan desværre ikke tilbyde at lave lektørudtalelse på en bog, der er så gammel”, skrev DBC efter en rykker fra forlaget et halvt år efter udgivelsen.

Lektørudtalelsen skulle selvfølgelig være kommet umiddelbart efter bogens fremkomst. Men bedre sent end aldrig.

En bog, der får anmeldelser som de nævnte, kan vel næppe være uden interesse for folkebiblioteker og studiebogsamlinger.

Men det mener altså DBC.

Jeg har svært ved at karakterisere en sådan arrogance som andet end uforståelig og uforskammet. Ikke   alene over for mig og mit forlag, men også over for de forfattere, der er omtalt i værket – og ikke mindst over for brugerne af landets biblioteker.

Modtaget 14 september 2016

 

Fakta om lektørudtalelser
DBC registrerer årligt omkring 17.000 trykte bøger til Dansk bogfortegnelse. (…) DBC tager stilling til, om bogen har bred relevans i folke- og skolebiblioteker og dermed skal bibliotekskatalogiseres, dvs. have en mere fyldig registrering med emneord, noter og andre oplysninger, som er nyttige i bibliotekerne.

Ca. 9.000 trykte bøger udvælges årligt til at blive bibliotekskatalogiseret. Det sker ud fra de samme overordnede principper om kvalitet, alsidighed og aktualitet, som bibliotekerne indkøber bøger efter, og ud fra mere specifikke kriterier, som vi løbende er i dialog med bibliotekerne om.

Cirka halvdelen af de bøger, der skal bibliotekskatalogiseres, bliver valgt ud til at få en lektørudtalelse. Det vil sige omkring 4.200 bøger om året. Vi vælger de bøger, hvor vi vurderer, at en lektørudtalelse vil være et godt supplement til bibliotekskatalogiseringen for bibliotekarer, der køber bøger ind til biblioteket og formidler dem til brugerne.

Kilde: #dbc · Nr. 4 · Oktober 2015

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...