Ukraine og bibliotekerne

Foto: Anders Rye Skjold Jensen.

Skrevet af

15. februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I kølvandet på krigen i Ukraine fortæller Aalborg Bibliotekerne om indsats og opgaver omkring både information og de flygtninge, der kom til kommunen.

Da Rusland natten til 24. februar 2022 iværksatte en omfattende militær operation mod Ukraine, en fuld invasion som statsminister Mette Frederiksen (A) sagde det på regeringens pressemøde morgenen efter, gik både enkeltborgere og det danske samfund i aktion for at kunne tage imod flygtninge fra Ukraine. Også de danske folkebiblioteker.

Situationen spidser til

Allerede fredag den 11. februar 2022 opfordrede daværende udenrigsminister Jeppe Kofod (A) alle danskere, der befandt sig i Ukraine, til hurtigst muligt at forlade landet. Begrundelsen var, at situationen på grænsen mellem Ukraine og Rusland ’nu er blevet alvorlig’. Og den 16. februar lagde Aalborg Bibliotekerne som led sit almene oplysningsarbejde information om udviklingen op på hjemmesiden. Her kunne man læse om “Konflikten mellem Ukraine og Rusland spidser til. Hvad er baggrunden?”. Artiklen blev læst rigtigt mange gange lokalt og blev også flittigt delt med andre biblioteker via BPI (Biblioteksproduceret indhold).

Tusindvis af flygtninge

”Da regeringen så meldte sin forventning ud om, at 100.000 fordrevne ukrainere ville komme til Danmark, havde vi en idé om, at dette ville svare til omkring 3.800 fordrevne ukrainere til Aalborg Kommune, fortæller vores kommunale arbejdsgruppe. Men det viste sig, at der kom meget færre til Danmark. På nuværende tidspunkt har 37.336 ukrainere søgt om opholdstilladelse i Danmark. Aalborg Kommune skal modtage ca. 3,8% af de ukrainere, som får opholdstilladelse i Danmark”, fortæller Maria Sjøblom, bibliotekskonsulent ved Aalborg Bibliotekerne.

“Konkret har i alt 1.349 fordrevne ukrainere fået opholdstilladelse i Aalborg Kommune. Heraf er 869 voksne og 480 børn. Vi ved, at der er ukrainere, som har forladt Danmark igen – men på nuværende har vi desværre ikke det præcise tal på det. Et forsigtigt bud er, at mellem 350-400 er flyttet fra Aalborg Kommune, enten til andre kommuner eller de er udvandret fra Danmark.”

Det er ikke første gang, Aalborg tager imod flygtninge på grund af uro og krigshandlinger. I nyere tid har Danmark taget imod 20.000 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien i 1990’erne. I starten af 2000 kom ca. 11.000 somaliske flygtningen, i 2015 kom omkring 21.000 flygtninge til Danmark, hovedsageligt syriske flygtninge; herefter faldt tallet drastisk ind til 2022. Så kommunerne og deres biblioteker har stået i lignende situationer før.

Hvad kan et bibliotek?

Bibliotekerne har således fra februar sidste år på forskellig vis arbejdet med situationen i Ukraine. Både om hjælp og støtte til de ukrainske flygtninge, som kom til Danmark, men også i forhold til at oplyse og informere om Ukraine og situationen i området gennem forskellige former for aktiviteter og formidling af litteratur herunder debatarrangementer for de danske borgere og de lokalsamfund, som skulle modtage de flygtende. Maria Sjøblom fortæller om de indsatsområder, hvor bibliotekerne var med til at gøre en forskel.

“Det handler meget om den kommune, man nu er i som bibliotek – at man lokalt tænker bibliotekerne ind i at løse de udfordringer, som vi som samfund indimellem står i. Bibliotekerne er kommunale institutioner med en kerneopgave, som kan spille ind mange steder, uanset om det handler om flygtningekrise, verdensmål eller f.eks. trivselskrisen, som koster mange stresssygemeldinger. Der arbejder vi f.eks. med guidet fælleslæsning. For folkebibliotekerne har en vigtig rolle ift. at bidrage til at sikre den almindelige borgers handlekraft og mestring, uanset hvor kompleks en krise, vi står i.

Det kræver indimellem et stort netværk ind i kommunen at huske både embedsmænd og politikerne på bibliotekerne. I forhold til krigen i Ukraine var det ikke biblioteket, de først tænkte på, da man lige pludselig sad i alle mulige arbejdsgrupper rundt omkring og skulle finde ud af, hvor pokker skal vi indkvartere alle de ukrainske flygtninge – og hvad med sproget osv.”

Bøger efterlyses

Biblioteket trådte til på flere områder. Men først og fremmest på dets kernefelt. Formidling af bøger og information men også på andre måder. Aalborg havde, som de fleste andre steder, pludselig brug for bøger til flygtningene – voksne og børn. Der var stor forskel på flygtningene. Mange, der kom, var veluddannede, men talte ikke engelsk men ukrainsk og russisk, og der var lang ventetid på tolke og ingen bøger, fortæller Maria Sjøblom.

“Vi måtte kaste os ud i det og købe enkelte titler ind bl.a. på nettet og havde stort behov for en, der kunne hjælpe med katalogisering og f.eks. hjemmeside information. Det kyrilliske alfabet var en udfordring, som ingen af de faste medarbejdere lige kunne løse. Men via jobcentret var vi så heldige at kunne lave en aftale med Daria. En ung ukrainsk pige som var god til engelsk. Hun blev efterfølgende ansat på nogle vikartimer i en periode fra midten af maj til slutningen af året, hvor hun hjalp os rigtigt meget samtidig med, at hun kom godt ind i det danske samfund.”

Biblioteksskole, sprog- og lektiecaféer

“I Nord- og Vestjylland med mange arbejdspladser i landbrug og lignende har der faktisk en del år arbejdet ukrainere, og man har en del herboende ukrainere, som kunne træde til. Men i selve Aalborg var der stor mangel på ukrainsktalende. Det gav en noget kaotisk velkomst lige i starten, men biblioteket besøgte selv det asylcenter, som lå tættest på kommunegrænsen med tegneserier, bøger på engelsk og sikrede lidt filmadgang via udtjente play-stations.”

Aalborg kommune samlede alle de ukrainske børn i et fælles skole- og pasningstilbud, Solsikken, i en ellers nedlagt skole med plads til op til 650 børn. “Vi tog fra bibliotekets side kontakt til skoleforvaltningen og den midlertidige skoleleder – og så tilbød vi det, vi kaldte en biblioteksskole”, forklarer Maria Sjøblom videre.

“Det var helt praktiske og kreative ting i forhold til at snakke om bøger, sprog og litteratur, nøjagtigt som de tilbud, vi ellers har til skolerne. Det var nemlig et kæmpe arbejde for skoleforvaltningens lærere, tolke og pædagoger at tage imod så mange børn, der netop var landet oven på forfærdelige oplevelser med krigen. I Biblioteksskolen kunne børnene komme ud af klasseværelserne og i stedet være på biblioteket, hvor vi kørte de tilbud, som vi normalt tilbyder skoler. 2-3 gange om ugen strømmede det ind med børn og lærere, og Aalborg Bibliotekernes formidlere stod nærmest i kø for at være med.”

Vejen til dansk kan være svær. Her satte Aalborg også ind. “Vi satte en bibliotekar, vores unge ukrainske medarbejder og så nogle af kommunens sprogpædagoger sammen om at lave en art sprogrygsække, som vi kaldte zipzappere. Lidt som en slags Sprogstart. Vi fik rettigheder af nogle forfattere, lavede en ukrainsk oversættelse af deres bog og indlæste den på lyd, så man kunne sidde med lyd og den danske bog ved siden af og læse, og samtidig lære sig noget sprog.”

Hvad siger de lokale
Borgerne har naturligvis som altid kunne benytte sig af bibliotekernes forskellige informations- og formidlingstilbud omkring krigen i Ukraine. Noget andet er at mange også har engageret sig i hjælp lokalt. Et bibliotek kan selvfølgelig gå ind og hjælpe direkte i alle mulige sammenhænge. Men i samarbejde med privatpersoner, foreninger og andre kunne man bistå på anden helt lavpraktisk måde – som sted. Ikke alene som mødested og dansk sprog- og lektiecafé, men også på anden vis. Mange børn var kommet af sted uden skoletasker og al den slags, her valgte biblioteket, at andre kunne opsætte kasser til indsamling blandt aalborgenserne. Det gik fint.

“Alle borgere gik øjensynlig hjem og kiggede i deres gemmer. Det væltede ind med rygsække, penalhuse, drikkedunke osv. I det hele taget har man lokalt i Aalborg været gode til at trække på alles kræfter for at finde løsninger på opståede problemer. Og her gav bibliotekerne på den måde borgerne en konkret handlingsmulighed i en situation, hvor man ellers godt kan føle sig magtesløs og uden mulighed for selv at gøre noget. Ikke uvæsentlig for hverken lokalsamfundet eller dem, der skal finde sig til rette i det”, mener Maria Sjøblom. Og fremhæver igen bogsamlingen, biblioteksskolen og zipzapperne som det, der virkelig rykkede noget og fortsat trækkes på.

Biblioteker er også public service

På Bibliotekspolitisk Topmøde 2022 i april, Danmarks Biblioteksforeningens årlige store møde med omkring 500 politikere, fag- og forvaltningsfolk, vakte det begejstring blandt tilhørerne, da tidligere kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A), lige præ-cis fremhævede, at bibliotekerne er i samspil med ‘verden og tager jeres public service-forpligtelse alvorligt, demonstrerer I lige nu i forbindelse med den grusomme krig i Ukraine’.

“Regeringen skal så lige som kommunerne også huske bibliotekerne i en given krisesituation”, runder Maria Sjøblom vores samtale af med at minde om. “Bibliotekerne repræsenterer ikke alene lokale huse og volume, de er steder, som borgene ser som deres, hvilket giver bibliotekerne en meget stor og enestående berøringsflade, som er vigtig, når der opstår behov for oplysning og for hurtig indsats i kriser som med Ukraine og i andre sammenhænge“.

Sammen om Ukraine

Fra en lokal til en national vinkel. “Sammen om Ukraine” var en national og lokal fællesaften på DR og lokale biblioteker. Aalborg har som centralbibliotek et fast samarbejde med Danmarks Radio om særlige folkeoplysningsindsatser. I regi af Bibliotekernes Temasamarbejde har man hvert år som udgangspunkt to kampagner om aktuelle og debatskabende temaer, hvor DR er den store samarbejdspartner, og hvor også Danmarks Biblioteksforening er med. Det var oplagt at bruge dette koncept om situationen i Ukraine.

“Vi inviterede alle landets biblioteker til et online morgenmøde, og det blev siden til “Sammen om Ukraine” den 16. juni 2022. På en gang en DR-livestreamet national aften i Ukraines tegn og samtidig et lokalt fællessangs- og oplysningsarrangement om krigen og situationen i Ukraine. Her formidledes indslag om krigen, som kunne give svar på spørgsmål som for eksempel “Hvordan arbejder danskere i Ukraine med nødhjælp. Menneskerettigheder, ytringsfrihed og overholdelse af krigens regler? Hvad betyder krigen for resten af verden?”, fortæller konsulent fra Aalborg Bibliotekerne, Lonnie Molin Lund, der stod for samarbejdet.

Den 16. juni 2022
Live på biblioteket i Aalborg kunne man opleve daværende minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen (A), tale om situationen, ligesom Niels Ivar Larsen, udenrigsjournalist, fortalte om forholdet mellem Rusland og Ukraine, og endelig talte Daria, bibliotekets ukrainske medarbejder, som sammen med sin familie var flygtet fra krigen til Aalborg.

“Det fungerede rigtig godt med kombinationen af noget fysisk på selve biblioteket og noget streamet, det hele blev meget professionelt afviklet af DR. Og bibliotekerne i hele landet blev synlige som den aktive lokale partner. Nogle biblioteker inviterede som i Aalborg lokale ukrainere ind med oplæg om, hvordan det var at komme til Danmark som flygtning.”

Der var også arrangementer om lokal frivillighed for danskere i forbindelse med flygtningene, ligesom der blev fortalt om bibliotekets tilbud til flygtninge generelt. Enkelte steder gik biblioteker gik all-in og arrangerede samtidig fællesspisning lokalt.

Flere biblioteker gav efterfølgende udtryk for, at det fungerede fint at være en del af noget så stort formidlingsmæssigt på en og samme tid lokalt og nationalt. For mindre biblioteker oplevedes det desuden positivt, at arrangementet var lige til at tage del i og formidle for dem. Også for temasamarbejdet med DR i fremtiden, var det fælles set-up væsentligt. Med det nåede DR som public service-institution helt ud og tæt på borgerne i bibliotekerne.

“Omkring 20% af landets biblioteker gik med. Skal jeg pege på et benspænd, må det være tidspunktet. Torsdag den 16. juni var allerede så småt  ferietid, ligesom Folkemødet begyndte der”, slutter Lonnie Molin Lund.

Et godt set-up, som man vil kunne bruge i fremtiden i andre sammenhænge. Det var en meget bevægende aften. Lokalt i Aalborg viste man blandt andre aktiviteter en video, som den unge flygtning Daria sammen med sine tidligere studiekammerater, som læser medievidenskab i Ukraine, havde lavet om, hvordan miljøet i Ukraine påvirkes af krigen.

De var også med
Arrangementerne blev holdt på bibliotekerne i Brønderslev, Brønshøj, Ebeltoft, Farum, Frederikssund, Faaborg, Gladsaxe, Haslev, Herning, Hillerød, Holbæk, Horsens, Hørsholm, Juelsminde, Kerteminde, Lemvig, Maribo, Munkebo, Odense C, Randers, Roskilde, Skive, Solrød, Sønderborg, Vejen, Vejle, Aabybro og Aalborg.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...