USA: ALA-deklaration om retten til biblioteker

Skrevet af

Per Nyeng

22 april, 2014

Under overskriften “Libraries change Lives” har den amerikanske biblioteksforening (ALA) formuleret og vedtaget en “Declaration for the Right to Libraries”, som i 10 punkter fast­slår, hvorfor offentligt tilgængelige biblioteker er af afgørende betydning for såvel den enkelte borger som for udviklingen af et demokratisk, videnbaseret samfund.

Det er ALA´s håb, at deklarationen kan blive et magtfuldt, opinionsdannende redskab, som rundt omkring i USA kan bidrage til en styrkelse af biblioteker af alle slags. Og – ikke mindst – inspirere politikerne til at følge deklarationen op med handling, sagde ALA-præsident Barbara K. Stripling i forbindelse med lanceringen. Hensigten er nu at få så mange som muligt til at underskrive deklarationen. Blandt andet i tilslutning til biblioteksarrangementer- og aktiviteter.

Så tæt på denne offensiv, at det næppe er tilfældigt, foreligger der nu også en undersøgelse fra det anerkendte Pew Research Center om befolkningens syn på bibliotekernes rolle i lokal-samfundet.

Af spørgeundersøgelsen, som er foretaget fra juni til september sidste år, og som omfatter 6.224 amerikanere over 16 år, fremgår det bl.a.:

• At 54% af de adpurgte har brugt biblioteket inden for det sidste år, og at 72% bor i, hvad der i undersøgelsen kaldes et “library household”. En overvældende majoritet af de, der er biblioteksbrugere, karakteriserer i undersøgelsen biblioteket som et “velcoming, friendly place”, som de aldrig har haft negative oplevelser med.

• At 63% mener, det vil have store konsekvenser for lokalsamfundet, hvis deres biblioteker lukker.

• 95% siger, at biblioteket spiller en vigtig rolle, fordi det fremmer læseevnen og læselysten, og at det ved at stille materiale og ressourcer til rådighed bidrager til at fremme den enkelte borgers mulighed for at få succes i tilværelsen. Næsten ligeså mange – 94% – mener biblioteket forbedrer livskvaliteten i deres lokalsamfund.

• Kun 34% synes, bibliotekerne har været for dårlige til at tage den ny teknologi til sig, hvilket 55% erklærer sig uenige i.

52% mener dog, at bibliotekerne i forhold til tidligere spiller en mindre rolle i dag, fordi mange via nettet selv kan finde de informationer, de har brug for. Det er 46% uenige i.

Noget undersøgelsen ligeledes understreger, er den særlige rolle de amerikanske bibliotekers indsats har i forhold til borgere, der ikke har hjemmeadgang til internettet, til hjemløse og til arbejdsløse og jobsøgende. At de på biblioteket kan få professionel bibliotekarisk bistand værdsættes i høj grad.

På www.ala.org kan der hentes en plakatversion, hvor deklarationens paroler uddybes.                                                                

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...