Vær med til at præge fremtidens bibliotekspolitik

Skrevet af

14. januar, 2018

Folkebiblioteket handler om at skabe adgang til viden og kultur. Og om at skabe deltagelse. Derfor er det nødvendigt hele tiden at udvikle det i takt med folkets behov. Den udvikling skabes bedst i en faglig og politisk dialog. Biblioteket er ikke et mål, men et middel til at skabe aktive, bidragende og oplyste medborgere.

Derfor skal du stille op til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab. DB er stedet, hvor vi på landsplan skaber netværk og sætter dagsorden for fremtidens biblioteker. Dét netværk som rigtig mange kommuners kulturpolitikere aktivt tager del i. Kommunalvalget er vel overstået, og nu er der valg til DB.

De nye politikere vælges på valgmøder i hver region. Fra tirsdag den 23. januar til den 1. februar, find invitationen på side 11 her i bladet og i din mailboks.

Stiller du ikke selv op, så HUSK at gøre alle de andre nyvalgte politikere opmærksomme på valget i DB. Og på muligheden for at være med i det landsdækkende kulturpolitiske netværk og for at bidrage til at skabe rammerne for fremtidens biblioteker i Danmarks Biblioteksforening. Inviter dem og deltag sammen med dem på jeres regionale valgmøde, hvor vi også lægger op til debat om aktuel udvikling.

Repræsentantskabet består både af kommunalpolitikere og fagfolk. Så selvfølgelig er der også mulighed for alle aktive fagfolk til at stille op. De skal vælges gennem elektronisk urafstemning. Fristen for at stille op i den medlemskategori er den 31. december. Valget foregår fra den 15. januar til den 15. februar se side 10. Også her er der tradition for kampvalg.

Sammen er vi stærkest

Kulturminister Mette Bock sætter gang i en analyse af bibliotekernes rolle i løbet af 2018. Bl.a. skal det vurderes om den nuværende Lov om biblioteksvirksomhed fra 2000 og forberedt tilbage i 1990’erne fortsat holder i forhold til udviklingen.

For tiden raser en diskussion om bibliotekernes rolle i medierne. Selv har jeg skrevet indlæg i landets aviser og rammesat den nødvendige debat i en kronik i Politiken. Senest har Altinget.dk temasat en egen debat om emnet, den løber hen over årsskiftet. Her bidrager Danmarks Biblioteksforening selvfølgelig også som folkebibliotekernes samlede stemme.

Der er tid til åbne og udogmatiske drøftelser, da kulturministeren har stillet eftersynet af bibliotekerne i udsigt engang i foråret. En debat vi ser frem til at være en aktiv deltager i.

Så stil op og vær med, når vi skal tale om rammerne for fremtidens bibliotek og måske en ny lov.

Vær selv aktiv i Danmarks Biblioteksforening: For her kan du bidrage til den nødvendige dialog i et netværk, som både omfatter DBs faglige medlemmer og foreningens mange kommunalpolitiske medlemmer. Danmarks Biblioteksforening samler alle de faglige og politiske stemmer i biblioteksdanmark.

Velkommen på banen!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 6, 2017.

 

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...