Vær med til at præge fremtidens bibliotekspolitik

Skrevet af

Steen Bording Andersen

14 januar, 2018

Folkebiblioteket handler om at skabe adgang til viden og kultur. Og om at skabe deltagelse. Derfor er det nødvendigt hele tiden at udvikle det i takt med folkets behov. Den udvikling skabes bedst i en faglig og politisk dialog. Biblioteket er ikke et mål, men et middel til at skabe aktive, bidragende og oplyste medborgere.

Derfor skal du stille op til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab. DB er stedet, hvor vi på landsplan skaber netværk og sætter dagsorden for fremtidens biblioteker. Dét netværk som rigtig mange kommuners kulturpolitikere aktivt tager del i. Kommunalvalget er vel overstået, og nu er der valg til DB.

De nye politikere vælges på valgmøder i hver region. Fra tirsdag den 23. januar til den 1. februar, find invitationen på side 11 her i bladet og i din mailboks.

Stiller du ikke selv op, så HUSK at gøre alle de andre nyvalgte politikere opmærksomme på valget i DB. Og på muligheden for at være med i det landsdækkende kulturpolitiske netværk og for at bidrage til at skabe rammerne for fremtidens biblioteker i Danmarks Biblioteksforening. Inviter dem og deltag sammen med dem på jeres regionale valgmøde, hvor vi også lægger op til debat om aktuel udvikling.

Repræsentantskabet består både af kommunalpolitikere og fagfolk. Så selvfølgelig er der også mulighed for alle aktive fagfolk til at stille op. De skal vælges gennem elektronisk urafstemning. Fristen for at stille op i den medlemskategori er den 31. december. Valget foregår fra den 15. januar til den 15. februar se side 10. Også her er der tradition for kampvalg.

Sammen er vi stærkest

Kulturminister Mette Bock sætter gang i en analyse af bibliotekernes rolle i løbet af 2018. Bl.a. skal det vurderes om den nuværende Lov om biblioteksvirksomhed fra 2000 og forberedt tilbage i 1990’erne fortsat holder i forhold til udviklingen.

For tiden raser en diskussion om bibliotekernes rolle i medierne. Selv har jeg skrevet indlæg i landets aviser og rammesat den nødvendige debat i en kronik i Politiken. Senest har Altinget.dk temasat en egen debat om emnet, den løber hen over årsskiftet. Her bidrager Danmarks Biblioteksforening selvfølgelig også som folkebibliotekernes samlede stemme.

Der er tid til åbne og udogmatiske drøftelser, da kulturministeren har stillet eftersynet af bibliotekerne i udsigt engang i foråret. En debat vi ser frem til at være en aktiv deltager i.

Så stil op og vær med, når vi skal tale om rammerne for fremtidens bibliotek og måske en ny lov.

Vær selv aktiv i Danmarks Biblioteksforening: For her kan du bidrage til den nødvendige dialog i et netværk, som både omfatter DBs faglige medlemmer og foreningens mange kommunalpolitiske medlemmer. Danmarks Biblioteksforening samler alle de faglige og politiske stemmer i biblioteksdanmark.

Velkommen på banen!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 6, 2017.

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...