Vær mere ambitiøse om biblioteket

Skrevet af

13. juni, 2019

Mette Bock, afgående kulturminister fra Liberal Alliance medbragte i øvrigt 5.6 mio. kroner ‘af fællesskabets penge’ til at styrke børns læselyst, da hun sammen med Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, diskuterede folkebiblioteker og den aktuelle bibliotekssituation – og satte punktum for lovdebatten for nu.

Ingen tvivl om at afgående kulturminister Mette Bocks holdning til folkebiblioteket er positiv. Det blev igen slået fast på Topmødet i Esbjerg. Selv om der ikke med Bock på posten som kirke- og kulturminister gennem de sidste godt 2,5 år hverken kom ekstra midler til sektoren – snarere tværtimod pga. regeringens 2%-omprioriteringsbidrag – eller den efterlyste opdatering af biblioteksloven fra 2000, har ministeren utvetydigt udtrykt sin tiltro til folkebiblioteket og har samtidig haft øje for de aktuelle udfordringer.

Allerede i juli 2017 meldte Bock således ud i dagspressen, at hun ønskede en analyse og et servicetjek af loven i 2018, fordi “digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på.” Den proces fik hun sat punktum for i Esbjerg, men åbnede samtidig for nye visioner.

Eftersyn og lovdebat
Der kom aldrig et egentligt professionelt serviceeftersyn, men ministerens 2017-melding satte ekstra skub i offentlighedens debat om bibliotekets rolle i dag og tilsvarende i både biblioteksorganisationerne og i KL.

Konkret omfattede servicetjekket fire besøg i 2018 forskellige steder i landet sammen med KL til møder med brugere og ikke-brugere om deres syn på biblioteket. De blev suppleret med en facebook-debat under ministeriet “Ordet er frit – biblioteket er dit” samt debatter på topmøde og bibliotekschefmøde i 2018.

En ny lov har ikke mindst Danmarks Biblioteksforening længe peget på. Som DB-formand Steen Bording Andersen (A) ser det, fordi 2000-loven er forberedt i 1990’erne og derfor ikke afspejler det moderne bibliotek. Det gælder fysiske og digitale formidlingsopgaver, understøttelse af læse- og it-kompetencer, demokratifokus og nye serviceopgaver som borgerservice. Ej heller borgernes voksende brug af lokalsamfundets fysiske biblioteksrum til at læse, lære, opleve, fordybe sig, mødes og udveksle. Der er også store forskelle i biblioteksservicen herunder bibliotekarrådgivningen til landets borgere. “- der er fordele og ulemper ved det kommunale selvstyre,” medgav ministeren. Mens Mette Bock mente, at spørger kommunerne som ejere af biblioteket om ny lov, så vil en regering sige ja, så fortalte Leon Sebbelin, at KL ikke ser noget her-og-nu behov for ny lov.

Guldklump – ikke stedbarn
”Vi er ikke gode nok til at prioritere kultur, der er for lidt fokus, og vi får ikke talt tingene ind i den større sammenhæng“, mente rådmand i Odense Jane Jegind (V), også politisk næstformand i DB, om kommunerne og KL. Hun efterlyste, at f.eks. folketingspolitikere, skolepolitikere og børnepolitikere taler sammen og også husker at tale om bibliotekers vigtighed. “Det er nøjagtig derfor, vi har et tema på KL’s Kulturkonference om biblioteket. Det er en guldklump”, tilsluttede Leon Sebbelin sig og løftede sløret for KL’s dugfriske KL om fremtidens Biblioteker lanceret efterfølgende på maj-mødet, se side 5 og 16.

Ny fælles vision
Mette Bock opfordrede som afgående kulturminister varmt både regering, kommuner, organisationer og biblioteker til at lade sig inspirere af arbejdet og prøve at skabe en fælles vision om biblioteker og danskernes læselyst “- det ville være en fantastisk drivkraft. Og man skal alliere sig på tværs af de lag, man har politisk. Diskussionen og samtalen flytter noget, den holder ikke op og er fuldstændig nødvendig.”

 

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...