Vagtskifte i Danmarks Biblioteksforening

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Paw Østergaard Jensen (A) afløser Steen Bording Andersen (A) på posten som formand.

Hvert fjerde år afholdes i kølvandet på kommunalvalget generalforsamling i biblioteksforeningen. På det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg blev der torsdag den 21. april 2022 på generalforsamlingen afholdt (freds) valg til foreningens formandskab for de næste fire år. Foreningens politiske ledelse skal ifølge vedtægterne afspejle resultatet af seneste kommunalvalg.

Paw Østergaard Jensen (A), medlem af Albertslund kommunalbestyrelse, blev valgt og afløser de seneste otte års formand, Steen Bording Andersen (A), Aarhus. Paw Østergaard Jensen, der har siddet i Danmarks Biblioteks Forretningsudvalg i flere perioder, er aktuelt formand for Social- og Sundhedsudvalget i Albertslund, medlem af en række kulturinstitutioners bestyrelser og har før været formand for kommunens Kultur-og fritidsudvalg.

“Sammenhængskraft og kultur for alle har den ny formands særlige opmærksomhed.Jeg er glad for at få muligheden for at forsætte mit arbejde med at bruge kultur og særligt bibliotekerne til at skabe en større sammenhængskraft i hele samfundet. Det er jo ikke tilfældigt, at vi i Albertslund i mange år har haft et af landets højeste kulturbudgetter pr. indbygger og er den kommune der bruger flest midler på bibliotekerne. Vi kan nemlig se effekten. Så det vil jeg gerne forfølge på landsplan, fortæller Paw Østergaard Jensen. Læs meget mere om Danmarks Biblioteksforenings nye formand, kulturpolitik og biblioteker i stort 100-dages interview i august nummeret af Danmarks Biblioteker.”

Danmarks Biblioteksforenings politiske topledelse omfatter tillige en politisk og en faglig næstformand. Også her var der valg. Evan Lynnerup (V) fra Roskilde og Jakob G. Lærkes, biblioteks-chef i Gladsaxe, der ikke ønskede af genopstille, blev afløst af henholdsvis Claus Mørkbak Højrup (V) og Annette W. Godt. Evan Lynnerup overtog i den seneste del af forrige periode posten fra Jane Jegind (V), daværende rådmand i Odense.

Fokus på kulturens rammer og nem adgang til kulturoplevelser er mærkesager for Claus Mørkbak Højrup, der har siddet i byrådet i Hjørring Kommune siden 2013, og hvor han for tiden er formand for Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Civilt arbejder han som studielektor og ph.d.-studerende på Aalborg Universitet indenfor erhvervsøkonomi.
Han har desuden udgivet skønlitterære værker, ligesom han har været medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening fra 2014-2017.

“Vi skal skabe rammerne for, at borgerne i vores kommuner har mulighed for let adgang til kultur, herunder biblioteker, og dermed også bliver aktive medspillere i vores demokratiske samfund”, understreger Claus Mørkbak Højrup.

Der skal kæmpes for retten til fri og lige adgang og for litteraturen. Annette Wolgenhagen Godt er bibliotekschef i Allerød, hvor hun har været ansat på Allerød Bibliotekerne siden december 2011, først som souschef og siden oktober 2014 som chef. Hun har siddet som medlem af Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg siden sidste periode.

“Retten til fri og lige adgang til information og viden kommer ikke af sig selv, det er noget vi skal værne om. Det gør bibliotekspersonaler og lokalpolitikere hver eneste dag, men vi må anerkende at både nationale og internationale regler, lovgivning og ikke mindst hele den digitale udvikling får større og større indvirkning på hverdagen. Hvordan sikrer vi retten til at give adgang til litteraturen, når den bliver digital? Hvem ejer information? Og mange andre store spørgsmål skal stilles, og det kan og gør Danmarks Biblioteksforening. Foreningens arbejde har derfor kæmpe betydning for, at hver enkelt kommune kan sikre det allerbedste bibliotekstilbud, og derved en afgørende adgang til viden og kultur. Vi må aldrig glemme, at en demokratisk stemme er en oplyst stemme”, fastslår Annette W. Godt.

DB’s samlede nyvalgte Repræsentantskab konstituerede sig 20. maj og udgøres af to valggrupper. A med 35 politiske medlemmer, 25 valgt i regionerne og 10 tillægsmandater. Og valg-gruppe B, 17 fagpolitiske repræsentanter – personlige medlemmer, gruppen af institutioner og andre. Her afholdes i juni i år et supplereringsvalg for de sidste pladser.
På mødet præsenterede Paw Østergaard Jensen (A) udfordringerne i de kommende år samt oplæg til arbejdet fremover, ligesom der var valg til diverse poster. Bl.a. til DB’s Forretningsudvalg og de tre stående udvalg: Læringsudvalg, Digitaliseringsudvalg og Kulturelt Udvalg. Der var kampvalg til de politiske pladser i sidstnævnte. Mød hele Repræsentantskab og alle udvalg på www.db.dk – og følg med i bladet, der i de kommende tre numre introducerer medlemmerne, deres syn på aktuel kulturpolitik og biblioteksudvikling.

Forretningsudvalget går nu i gang med at se på og planlægge kommende opgaver, et FU udviklingsseminar og Danmarks Biblioteksforenings fokus og struktur på den lange bane.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...