Vagtskifte i Danmarks Biblioteksforening

Skrevet af

Hellen Niegaard

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Paw Østergaard Jensen (A) afløser Steen Bording Andersen (A) på posten som formand.

Hvert fjerde år afholdes i kølvandet på kommunalvalget generalforsamling i biblioteksforeningen. På det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg blev der torsdag den 21. april 2022 på generalforsamlingen afholdt (freds) valg til foreningens formandskab for de næste fire år. Foreningens politiske ledelse skal ifølge vedtægterne afspejle resultatet af seneste kommunalvalg.

Paw Østergaard Jensen (A), medlem af Albertslund kommunalbestyrelse, blev valgt og afløser de seneste otte års formand, Steen Bording Andersen (A), Aarhus. Paw Østergaard Jensen, der har siddet i Danmarks Biblioteks Forretningsudvalg i flere perioder, er aktuelt formand for Social- og Sundhedsudvalget i Albertslund, medlem af en række kulturinstitutioners bestyrelser og har før været formand for kommunens Kultur-og fritidsudvalg.

“Sammenhængskraft og kultur for alle har den ny formands særlige opmærksomhed.Jeg er glad for at få muligheden for at forsætte mit arbejde med at bruge kultur og særligt bibliotekerne til at skabe en større sammenhængskraft i hele samfundet. Det er jo ikke tilfældigt, at vi i Albertslund i mange år har haft et af landets højeste kulturbudgetter pr. indbygger og er den kommune der bruger flest midler på bibliotekerne. Vi kan nemlig se effekten. Så det vil jeg gerne forfølge på landsplan, fortæller Paw Østergaard Jensen. Læs meget mere om Danmarks Biblioteksforenings nye formand, kulturpolitik og biblioteker i stort 100-dages interview i august nummeret af Danmarks Biblioteker.”

Danmarks Biblioteksforenings politiske topledelse omfatter tillige en politisk og en faglig næstformand. Også her var der valg. Evan Lynnerup (V) fra Roskilde og Jakob G. Lærkes, biblioteks-chef i Gladsaxe, der ikke ønskede af genopstille, blev afløst af henholdsvis Claus Mørkbak Højrup (V) og Annette W. Godt. Evan Lynnerup overtog i den seneste del af forrige periode posten fra Jane Jegind (V), daværende rådmand i Odense.

Fokus på kulturens rammer og nem adgang til kulturoplevelser er mærkesager for Claus Mørkbak Højrup, der har siddet i byrådet i Hjørring Kommune siden 2013, og hvor han for tiden er formand for Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Civilt arbejder han som studielektor og ph.d.-studerende på Aalborg Universitet indenfor erhvervsøkonomi.
Han har desuden udgivet skønlitterære værker, ligesom han har været medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening fra 2014-2017.

“Vi skal skabe rammerne for, at borgerne i vores kommuner har mulighed for let adgang til kultur, herunder biblioteker, og dermed også bliver aktive medspillere i vores demokratiske samfund”, understreger Claus Mørkbak Højrup.

Der skal kæmpes for retten til fri og lige adgang og for litteraturen. Annette Wolgenhagen Godt er bibliotekschef i Allerød, hvor hun har været ansat på Allerød Bibliotekerne siden december 2011, først som souschef og siden oktober 2014 som chef. Hun har siddet som medlem af Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg siden sidste periode.

“Retten til fri og lige adgang til information og viden kommer ikke af sig selv, det er noget vi skal værne om. Det gør bibliotekspersonaler og lokalpolitikere hver eneste dag, men vi må anerkende at både nationale og internationale regler, lovgivning og ikke mindst hele den digitale udvikling får større og større indvirkning på hverdagen. Hvordan sikrer vi retten til at give adgang til litteraturen, når den bliver digital? Hvem ejer information? Og mange andre store spørgsmål skal stilles, og det kan og gør Danmarks Biblioteksforening. Foreningens arbejde har derfor kæmpe betydning for, at hver enkelt kommune kan sikre det allerbedste bibliotekstilbud, og derved en afgørende adgang til viden og kultur. Vi må aldrig glemme, at en demokratisk stemme er en oplyst stemme”, fastslår Annette W. Godt.

DB’s samlede nyvalgte Repræsentantskab konstituerede sig 20. maj og udgøres af to valggrupper. A med 35 politiske medlemmer, 25 valgt i regionerne og 10 tillægsmandater. Og valg-gruppe B, 17 fagpolitiske repræsentanter – personlige medlemmer, gruppen af institutioner og andre. Her afholdes i juni i år et supplereringsvalg for de sidste pladser.
På mødet præsenterede Paw Østergaard Jensen (A) udfordringerne i de kommende år samt oplæg til arbejdet fremover, ligesom der var valg til diverse poster. Bl.a. til DB’s Forretningsudvalg og de tre stående udvalg: Læringsudvalg, Digitaliseringsudvalg og Kulturelt Udvalg. Der var kampvalg til de politiske pladser i sidstnævnte. Mød hele Repræsentantskab og alle udvalg på www.db.dk – og følg med i bladet, der i de kommende tre numre introducerer medlemmerne, deres syn på aktuel kulturpolitik og biblioteksudvikling.

Forretningsudvalget går nu i gang med at se på og planlægge kommende opgaver, et FU udviklingsseminar og Danmarks Biblioteksforenings fokus og struktur på den lange bane.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...