Valg af ny DB formand i Aalborg

Skrevet af

11. april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Generalforsamlingen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde torsdag eftermiddag den 21. april vælger ny formand for Danmarks Biblioteksforening. Samtidig vælges to nye næstformænd.

Der har været stor opmærksomhed fra alle sider af det kommunalpolitiske landskab om valget til Danmarks Biblioteksforening i år. For alle danskere er kommunalvalget vigtigt, ligesom det også er for Danmarks Biblioteksforening, dens kurs og ledelse fremover. Efter et kommunalvalg vælges et nyt Repræsentantskab. Det omfatter både politikere og fagfolk og gør foreningen til noget helt unikt. Repræsentantskabet består af 17 fagfolk og personlige medlemmer samt af 35 politikere.

Hvor valget af de personlige medlemmer afholdes ved årsskiftet, og derfor er på plads, vælges politikerne i to runder. Direkte ved møder i hver af de fem regioner vælges 25, fem i hver. Herefter går den D’Hondts proces i gang, og der udpeges 10 kommunalpolitikere via tillægsmandater. De udpeges af landets partier på baggrund af kommunalvalget og kommunalbestyrelsernes sammensætning. Alt i alt dækker Danmarks Biblioteksforening således hele landet og hele det politiske spektrum i indsatsen for bibliotekerne.

Hvor de personlige medlemmer faldt på plads uden kamp-valg denne gang, var det anderledes ved hovedparten af de fem Kulturtræf, der i marts måned fandt sted i marts måned i Middelfart, Gladsaxe, Herning, Viby Sj. og Aalborg. Her kom 25 af de 35 kommunal- politikere på plads og i skrivende stund udpeger partierne de 10 tillægsmandater.

At arbejdet i Danmarks Biblioteksforening er vigtigt for udviklingen og debatten om landets biblioteker, og at det også er både berigende, udfordrende og spændende, fortæller Steen Bording Andersen (A), DBs afgående formand, om i interviewet side 16 i det nye nummer af Danmarks Biblioteker (udk.15.4).

Valg til formandskabet og GF sker torsdag den 21. april i Aalborg Kongres & Kultur Center. Formand og næstformænd vælges af og blandt kommunalpolitikere og fagfolk fra Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner.

Hent program for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 den 21.-22. april i Aalborg på www.db.dk/2022. Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes til ny viden, debat, inspiration og erfaringsudveksling. Mød de vigtigste firmaer i branchen og deltag i socialt samvær, festmiddag og -aften med uddeling af Læsernes bogpris og meget mere.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...