Valg af ny DB formand i Aalborg

Skrevet af

Hellen Niegaard

11. april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Generalforsamlingen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde torsdag eftermiddag den 21. april vælger ny formand for Danmarks Biblioteksforening. Samtidig vælges to nye næstformænd.

Der har været stor opmærksomhed fra alle sider af det kommunalpolitiske landskab om valget til Danmarks Biblioteksforening i år. For alle danskere er kommunalvalget vigtigt, ligesom det også er for Danmarks Biblioteksforening, dens kurs og ledelse fremover. Efter et kommunalvalg vælges et nyt Repræsentantskab. Det omfatter både politikere og fagfolk og gør foreningen til noget helt unikt. Repræsentantskabet består af 17 fagfolk og personlige medlemmer samt af 35 politikere.

Hvor valget af de personlige medlemmer afholdes ved årsskiftet, og derfor er på plads, vælges politikerne i to runder. Direkte ved møder i hver af de fem regioner vælges 25, fem i hver. Herefter går den D’Hondts proces i gang, og der udpeges 10 kommunalpolitikere via tillægsmandater. De udpeges af landets partier på baggrund af kommunalvalget og kommunalbestyrelsernes sammensætning. Alt i alt dækker Danmarks Biblioteksforening således hele landet og hele det politiske spektrum i indsatsen for bibliotekerne.

Hvor de personlige medlemmer faldt på plads uden kamp-valg denne gang, var det anderledes ved hovedparten af de fem Kulturtræf, der i marts måned fandt sted i marts måned i Middelfart, Gladsaxe, Herning, Viby Sj. og Aalborg. Her kom 25 af de 35 kommunal- politikere på plads og i skrivende stund udpeger partierne de 10 tillægsmandater.

At arbejdet i Danmarks Biblioteksforening er vigtigt for udviklingen og debatten om landets biblioteker, og at det også er både berigende, udfordrende og spændende, fortæller Steen Bording Andersen (A), DBs afgående formand, om i interviewet side 16 i det nye nummer af Danmarks Biblioteker (udk.15.4).

Valg til formandskabet og GF sker torsdag den 21. april i Aalborg Kongres & Kultur Center. Formand og næstformænd vælges af og blandt kommunalpolitikere og fagfolk fra Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner.

Hent program for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 den 21.-22. april i Aalborg på www.db.dk/2022. Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes til ny viden, debat, inspiration og erfaringsudveksling. Mød de vigtigste firmaer i branchen og deltag i socialt samvær, festmiddag og -aften med uddeling af Læsernes bogpris og meget mere.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...