Valg af ny DB formand i Aalborg

Skrevet af

Hellen Niegaard

11 april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Generalforsamlingen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde torsdag eftermiddag den 21. april vælger ny formand for Danmarks Biblioteksforening. Samtidig vælges to nye næstformænd.

Der har været stor opmærksomhed fra alle sider af det kommunalpolitiske landskab om valget til Danmarks Biblioteksforening i år. For alle danskere er kommunalvalget vigtigt, ligesom det også er for Danmarks Biblioteksforening, dens kurs og ledelse fremover. Efter et kommunalvalg vælges et nyt Repræsentantskab. Det omfatter både politikere og fagfolk og gør foreningen til noget helt unikt. Repræsentantskabet består af 17 fagfolk og personlige medlemmer samt af 35 politikere.

Hvor valget af de personlige medlemmer afholdes ved årsskiftet, og derfor er på plads, vælges politikerne i to runder. Direkte ved møder i hver af de fem regioner vælges 25, fem i hver. Herefter går den D’Hondts proces i gang, og der udpeges 10 kommunalpolitikere via tillægsmandater. De udpeges af landets partier på baggrund af kommunalvalget og kommunalbestyrelsernes sammensætning. Alt i alt dækker Danmarks Biblioteksforening således hele landet og hele det politiske spektrum i indsatsen for bibliotekerne.

Hvor de personlige medlemmer faldt på plads uden kamp-valg denne gang, var det anderledes ved hovedparten af de fem Kulturtræf, der i marts måned fandt sted i marts måned i Middelfart, Gladsaxe, Herning, Viby Sj. og Aalborg. Her kom 25 af de 35 kommunal- politikere på plads og i skrivende stund udpeger partierne de 10 tillægsmandater.

At arbejdet i Danmarks Biblioteksforening er vigtigt for udviklingen og debatten om landets biblioteker, og at det også er både berigende, udfordrende og spændende, fortæller Steen Bording Andersen (A), DBs afgående formand, om i interviewet side 16 i det nye nummer af Danmarks Biblioteker (udk.15.4).

Valg til formandskabet og GF sker torsdag den 21. april i Aalborg Kongres & Kultur Center. Formand og næstformænd vælges af og blandt kommunalpolitikere og fagfolk fra Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner.

Hent program for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 den 21.-22. april i Aalborg på www.db.dk/2022. Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes til ny viden, debat, inspiration og erfaringsudveksling. Mød de vigtigste firmaer i branchen og deltag i socialt samvær, festmiddag og -aften med uddeling af Læsernes bogpris og meget mere.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...