Valg i Danmarks eneste regionalforening

Fra trappen i det smukke nye Artium i Ikast ses forrest fra venstre næstfmd. Britta Thuun, bibliotekschef Viborg, og fmd. Inge Dinis (A) samt et udvalg af bestyrelsens medlemmer. Foto: Regionsforeningen.

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Dannelse, demokrati, samfundsøkonomi og biblioteks- og kulturtilbud har øget opmærksomhed i Region Midt. Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midt er noget ganske særligt. Den er nemlig den eneste af slagsen. De andre regioner i Danmark har med andre ord ikke regionale biblioteks-og kulturforeninger. Vi er optagede af dannelse, det gode liv, demokrati og den samfundsøkonomiske gevinst ved biblioteks-og kulturtilbud.

I Region Midtjylland er biblioteksledere og politikere samlet i en fælles bestyrelse. Her kan fagfolk og politikere – i et frirum – lære af og lade sig inspirere af hinanden, hvilket på mange måder er en unik størrelse.

I bestyrelsen kan vi politikere blive klogere på, hvordan biblioteker bliver drevet og udviklet. Vi kan få en viden om de uddannelses-og dannelsesmæssige tiltag, der findes på de enkelte biblioteker- og vi kan få motivationen til bedre at kunne udnytte hinandens kompetencer.

Efter vores første møde i april, tegner det fremtidige samarbejde godt. Selv om vi har forskellige roller, har vi en fælles forståelse af, at bibliotekerne skal være med til at understøtte dannelse, demokrati og læselyst. Vi har et samlet fokus. Vi vil lære af hinanden – og bringe det videre ud i vores kommune.

Både biblioteksledere og politikere er i stigende grad opmærksomme på kulturs betydning i samfundet. Nationalt har vi problematikker, som vi også lokalt vil arbejde med. F.eks. har vi en stor udfordring omkring børns LÆSELYST. Vi afventer nye undersøgelsesresultater i juni.

På et Kulturtræf den 15. marts i Herning blev der i forlængelse af kommunalvalget afholdt valg til foreningen. I foreningens ny-valgte bestyrelse sidder Inge Dinis (A), Ikast-Brande Kommunalbestyrelse, formand, og Britta Thuun-Petersen, bibliotekschef i Viborg Kommune, er næstformand. I bestyrelsen sidder fra politisk hold ud over formanden: Marianne Bjørn (V) Herning, Ole Sønderskov Hansen (A) Syddjurs, Niels Borring (A) Favrskov, Rune Lyager (V) Ikast-Brande, Lone Hein (B), Holstebro og Lone Boye (A) Favrskov. Og valgt blandt fagfolk er bibliotekscheferne Lars Bornæs, Silkeborg, Marie Østergaard, Aarhus, Trine Petersen, Holstebro, Claus Hagstrøm Hansen, Horsens, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande, og Pernille Schaltz, Herning. Carsten Jensen, Ikast-Brande blev valgt som suppleant.


INGE DINIS (A), fmd. Biblioteks- og kulturforeningen Region Midt
.


FAKTA
Biblioteks- og kulturforeningen er en regional inspirator og talerør for bibliotekerne og andre interessenter og fungerer som debatforum for kultur- og biblioteksinteresserede og som formidler af faglig viden – og skal gennem aktiviteter og debat gøre medlemskabet nærværende for medlemmerne for derigennem at sikre foreningen indflydelse på de kultur- og bibliotekspolitiske områder.

Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland er en regionsforening under Danmarks Biblioteksforening og består af alle medlemmer af Danmarks Biblioteksforening inden for Region Midtjylland, et andet formår er: At inspirere hovedforeningen, Danmarks Biblioteksforening, i dens arbejde blandt andet ved at rejse debatter og stille hovedforeningen forslag til behandling.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...