Valg i Danmarks eneste regionalforening

Fra trappen i det smukke nye Artium i Ikast ses forrest fra venstre næstfmd. Britta Thuun, bibliotekschef Viborg, og fmd. Inge Dinis (A) samt et udvalg af bestyrelsens medlemmer. Foto: Regionsforeningen.

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Dannelse, demokrati, samfundsøkonomi og biblioteks- og kulturtilbud har øget opmærksomhed i Region Midt. Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midt er noget ganske særligt. Den er nemlig den eneste af slagsen. De andre regioner i Danmark har med andre ord ikke regionale biblioteks-og kulturforeninger. Vi er optagede af dannelse, det gode liv, demokrati og den samfundsøkonomiske gevinst ved biblioteks-og kulturtilbud.

I Region Midtjylland er biblioteksledere og politikere samlet i en fælles bestyrelse. Her kan fagfolk og politikere – i et frirum – lære af og lade sig inspirere af hinanden, hvilket på mange måder er en unik størrelse.

I bestyrelsen kan vi politikere blive klogere på, hvordan biblioteker bliver drevet og udviklet. Vi kan få en viden om de uddannelses-og dannelsesmæssige tiltag, der findes på de enkelte biblioteker- og vi kan få motivationen til bedre at kunne udnytte hinandens kompetencer.

Efter vores første møde i april, tegner det fremtidige samarbejde godt. Selv om vi har forskellige roller, har vi en fælles forståelse af, at bibliotekerne skal være med til at understøtte dannelse, demokrati og læselyst. Vi har et samlet fokus. Vi vil lære af hinanden – og bringe det videre ud i vores kommune.

Både biblioteksledere og politikere er i stigende grad opmærksomme på kulturs betydning i samfundet. Nationalt har vi problematikker, som vi også lokalt vil arbejde med. F.eks. har vi en stor udfordring omkring børns LÆSELYST. Vi afventer nye undersøgelsesresultater i juni.

På et Kulturtræf den 15. marts i Herning blev der i forlængelse af kommunalvalget afholdt valg til foreningen. I foreningens ny-valgte bestyrelse sidder Inge Dinis (A), Ikast-Brande Kommunalbestyrelse, formand, og Britta Thuun-Petersen, bibliotekschef i Viborg Kommune, er næstformand. I bestyrelsen sidder fra politisk hold ud over formanden: Marianne Bjørn (V) Herning, Ole Sønderskov Hansen (A) Syddjurs, Niels Borring (A) Favrskov, Rune Lyager (V) Ikast-Brande, Lone Hein (B), Holstebro og Lone Boye (A) Favrskov. Og valgt blandt fagfolk er bibliotekscheferne Lars Bornæs, Silkeborg, Marie Østergaard, Aarhus, Trine Petersen, Holstebro, Claus Hagstrøm Hansen, Horsens, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande, og Pernille Schaltz, Herning. Carsten Jensen, Ikast-Brande blev valgt som suppleant.


INGE DINIS (A), fmd. Biblioteks- og kulturforeningen Region Midt
.


FAKTA
Biblioteks- og kulturforeningen er en regional inspirator og talerør for bibliotekerne og andre interessenter og fungerer som debatforum for kultur- og biblioteksinteresserede og som formidler af faglig viden – og skal gennem aktiviteter og debat gøre medlemskabet nærværende for medlemmerne for derigennem at sikre foreningen indflydelse på de kultur- og bibliotekspolitiske områder.

Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland er en regionsforening under Danmarks Biblioteksforening og består af alle medlemmer af Danmarks Biblioteksforening inden for Region Midtjylland, et andet formår er: At inspirere hovedforeningen, Danmarks Biblioteksforening, i dens arbejde blandt andet ved at rejse debatter og stille hovedforeningen forslag til behandling.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...