Valg i Danmarks eneste regionalforening

Fra trappen i det smukke nye Artium i Ikast ses forrest fra venstre næstfmd. Britta Thuun, bibliotekschef Viborg, og fmd. Inge Dinis (A) samt et udvalg af bestyrelsens medlemmer. Foto: Regionsforeningen.

Skrevet af

Inge Dinis (A)

27 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Dannelse, demokrati, samfundsøkonomi og biblioteks- og kulturtilbud har øget opmærksomhed i Region Midt. Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midt er noget ganske særligt. Den er nemlig den eneste af slagsen. De andre regioner i Danmark har med andre ord ikke regionale biblioteks-og kulturforeninger. Vi er optagede af dannelse, det gode liv, demokrati og den samfundsøkonomiske gevinst ved biblioteks-og kulturtilbud.

I Region Midtjylland er biblioteksledere og politikere samlet i en fælles bestyrelse. Her kan fagfolk og politikere – i et frirum – lære af og lade sig inspirere af hinanden, hvilket på mange måder er en unik størrelse.

I bestyrelsen kan vi politikere blive klogere på, hvordan biblioteker bliver drevet og udviklet. Vi kan få en viden om de uddannelses-og dannelsesmæssige tiltag, der findes på de enkelte biblioteker- og vi kan få motivationen til bedre at kunne udnytte hinandens kompetencer.

Efter vores første møde i april, tegner det fremtidige samarbejde godt. Selv om vi har forskellige roller, har vi en fælles forståelse af, at bibliotekerne skal være med til at understøtte dannelse, demokrati og læselyst. Vi har et samlet fokus. Vi vil lære af hinanden – og bringe det videre ud i vores kommune.

Både biblioteksledere og politikere er i stigende grad opmærksomme på kulturs betydning i samfundet. Nationalt har vi problematikker, som vi også lokalt vil arbejde med. F.eks. har vi en stor udfordring omkring børns LÆSELYST. Vi afventer nye undersøgelsesresultater i juni.

På et Kulturtræf den 15. marts i Herning blev der i forlængelse af kommunalvalget afholdt valg til foreningen. I foreningens ny-valgte bestyrelse sidder Inge Dinis (A), Ikast-Brande Kommunalbestyrelse, formand, og Britta Thuun-Petersen, bibliotekschef i Viborg Kommune, er næstformand. I bestyrelsen sidder fra politisk hold ud over formanden: Marianne Bjørn (V) Herning, Ole Sønderskov Hansen (A) Syddjurs, Niels Borring (A) Favrskov, Rune Lyager (V) Ikast-Brande, Lone Hein (B), Holstebro og Lone Boye (A) Favrskov. Og valgt blandt fagfolk er bibliotekscheferne Lars Bornæs, Silkeborg, Marie Østergaard, Aarhus, Trine Petersen, Holstebro, Claus Hagstrøm Hansen, Horsens, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande, og Pernille Schaltz, Herning. Carsten Jensen, Ikast-Brande blev valgt som suppleant.


INGE DINIS (A), fmd. Biblioteks- og kulturforeningen Region Midt
.


FAKTA
Biblioteks- og kulturforeningen er en regional inspirator og talerør for bibliotekerne og andre interessenter og fungerer som debatforum for kultur- og biblioteksinteresserede og som formidler af faglig viden – og skal gennem aktiviteter og debat gøre medlemskabet nærværende for medlemmerne for derigennem at sikre foreningen indflydelse på de kultur- og bibliotekspolitiske områder.

Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland er en regionsforening under Danmarks Biblioteksforening og består af alle medlemmer af Danmarks Biblioteksforening inden for Region Midtjylland, et andet formår er: At inspirere hovedforeningen, Danmarks Biblioteksforening, i dens arbejde blandt andet ved at rejse debatter og stille hovedforeningen forslag til behandling.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...