Vejen Bibliotek frem i lyset

Skrevet af

9. december, 2019

Med åbningen af borgernes hus, kommunens nye hovedbibliotek, i Alfa Tower i Vejen by rykkede biblioteket i oktober ud af en lidt hengemt adresse på 1. salen i Rådhuspassagen til en ny dynamisk fremtid – til glæde for borgere og politikere.

– Er det ikke et fantastisk hus, vi har fået. Det har været længe undervejs, men det har så sandelig været værd at vente på, udbrød Vejens borgmester Egon Fræhr (V), der var en meget glad mand, da han kunne klippe snoren til kommunens nye 2-etagers spændende bibliotek. Med super central beliggenhed lige ved Vejen Station  på Vestergade 2, tæt på byen og VCB: Vejen Business College, Gymnasiet  og Idrætscentret.

Det nye bibliotek til 32 mio. kroner afløser det gamle, indrettet i 1974 i Rådhuspassagen som midlertidig løsning allerede dengang og til sidst stærkt præget af pladsmangel pga. utidssvarende indretning. Pengene til byggeriet var en opsparing til noget særligt fra sammenlægningen af de fire kommuner, der i 2007 blev til Vejen Kommune – Rødding, Brørup, Holsted og Vejen. Hertil kom en særbevilling på 5 mio. kroner i 2019/2020 til inventar og lignende, og umiddelbart før åbningen desuden en tillægsbevilling på knap 1.3 mio. kroner til inddragelse af en mindre sal som del af bibliotekets børneaktiviteter.

Kulturens bastion
Det nye bibliotek ligger som en selvstændig bygningskrop, en bastion, der sammenbinder Alfa Towers to nye bygningstårne med knap 30 ejerlejligheder, bygget af Oxdal, en lokal virksomhed med landsdækkende aktiviteter, og tegnet af arkitekt Jens Henrik Nielsen. Godt tænkt, kulturelementet løfter og tilfører hele byggeriet en særlig vægt og karakter som nyt ‘fyrtårn’ i bybilledet. Mens biblioteket fremstår i mørke sten, er de to tårn-kroppe beklædt med lyse, den højeste er på 29 meter. Biblioteket på samlet ca. 2.650 m2 har indgang fra både Vestergade og fra stationssiden. Vinduespartier og døre fremstår som rusten stål lige som tårnenes altanfronter og indgangspartierne.
Mange store vinduespartier skaber – sammen med et gennemgående bånd af en art ‘vindues-lyskasser’ med kig mellem etagerne mod Vestergade og en indre atriumgård i 1. sals højde og ovenlys – et bibliotek med masser af dagslys. Indenfor står væg-gene enten i de mørke teglsten eller hvidmalede. Gulvet er et lyst betongulv.
En stor bibliotekstrappe i træ, omtrent midt i rummet, giver varme til rumoplevelsen og får de to etagers arealer til at hænge sammen samtidig med, at den på en enkel måde fungerer som rumdeler.
Caféen er placeret ved siden af trappen i stueetagen umiddelbart mellem de to indgange sammen med betjeningshjælp og adgang til Store sal, den nye aktivitets- og mødesal.

Biblioteket er tænkt som borgernes hus, og borgerne har adgang alle dage fra kl. 7 morgen til 22 aften. Det er på hverdage åbent med bemandet betjening fra kl. 10 til 18, lørdag dog fra kl. 10 til 12.30.

Plan med Salon og Trylleskov
Set fra oven ligner grundplanen for biblioteket en god bid af en retvinklet trekant. Suppleret med nogle rektangler bl.a. en til den dobbelt-høje sal, og en til den mindre sal med plads til arrangementer for de yngste børn, besøg af dagplejere og børneinstitutioner.

I stueniveau findes faglitteraturen til den ene side og afdelingen for mindre børn til den anden samt arealer til f.eks. pc-arbejdspladser, et Legetek og et åbent møderum til f.eks. IT-Caféen. På 1. salen starter skønlitteraturen til den ene side. Her findes også musik og til den anden side et område for større børn og unge med bl.a. udsigtskarnap, spilhjørne og skak. Biblioteket tilbyder generelt mange gode siddeområder – på 1. salen bl.a. også Salonen, en pejsestue med gamle opslagsværker samt et avisområde og endelig indgang til bibliotekets eget kontor- og bagland inkl. frokoststue med stor altan.

Reolerne har Lammhults Biblioteksdesign i Holsted stået for. De er hvide bortset fra enkelte væghængte i sort. De fritstående er mellem tre og fem hylder høje. Husets loungestole er behagelige og af to typer og står i sort/blå/grå suppleret af klare farver rundt omkring. Det lidt rå look fastholdes i loftplader og fritliggende udluftningskanaler, ovenlys og belysningsvalg. Området for de mindste, Trylleskoven, og en stor skovfrise på langvæg-gen, er næsten et eventyr i sig selv med bl.a. Kongeåen, brobygning og jolle midt i landskabet. Understreget af reolvalg i grønt og sort.

Biblioteksorganisationen og chefen
Kasper Østergaard Grønkjær tiltrådte 1. februar og er også ny og en meget glad mand. Omend, medgiver han med en glad latter, da vi en tidlig novemberdag efter rundgang i biblioteket sætter os med en god kop kaffe, lidt træt. Der har været tempo på, både for ham og for resten af medarbejderne, siden han startede og efterfulgte den mangeårige leder, Anette Månson. Tempoet er fortsat højt og aktivitetsniveauet intenst.

Budgettet for 2020 ser fornuftigt ud, fortæller Kasper Østergaard Grønkjær, selv om også biblioteket har skulle bidrage til nogle kommunale besparelser. Pengene har biblioteket fundet i reduktion for bogbussen, der går fra 4 til 3 ugentlige kørselsdage, og ved en stigning af gebyrtaksterne; man har ligget ret lavt, men bliver nu sammenlignelig med omliggende kommuner. Vejen Kommune har 42.847 indbyggere (1.1. 2019), mens kommunens areal er på hele 814,36 km2. Ud over bibliotekschefen selv er der ansat andre 28 medarbejdere – på hel- og deltid.

Med en ny strategi sættes den fremtidige retning for bibliotekets rolle i Vejen, uanset om det drejer sig om det nye hovedbibliotek, et af de tre lokalbiblioteker i Brørup, Holsted, Rødding eller bogbussen, der betjener flere af den meget store kommunes mange helt små byer, eller depoter til plejecentre og børneinstitutioner.

BiblioteksVejen
En strategi for hele kommunens biblioteker har man nemlig også nået at få vedtaget og politisk godkendt før åbningen: “Biblioteksstrategi – vejen til dit bibliotek” for 2020-2021 som del af kommunens almene kulturpolitik.

Formidling og aktiviteter tager afsæt i og tilrettelægges i overensstemmelse med Vejen Kommunes overordnede værdisæt: Nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed. Selve strategien er bygget op om fem fokusområder: VidensVejen, KulturVejen, LæseVejen, TilgængelighedsVejen og FællesVejen. Hvor de tre første måske mere eller mindre giver sig selv, får de to sidste nogle ord med på vejen.

TilgængelighedsVejen – biblioteket skal i sin virksomhed være inkluderende og have fokus på borgere med særlige behov, herunder styrke indsatsen for chancelighed. Det kan dreje sig om alt fra service i relation til ordblindhed til at bibliotekets publikumstoiletter også har et bad til benyttelse f.eks. ved midlertidig hjemløshed; i dag, fortæller bibliotekschefen, er der registreret 41 hjemløse i kommunen.

FællesVejen – har fokus på biblioteket som lokalsamfundets mødested og demokratiske arena, der kan skabe nye relationer og fællesskaber, hvor borgerne selv er medaktører. Og som desuden er synligt i hele kommunen og bl.a. involverer sig i kulturlivet med tilbud til de lokale daginstitutioner og i sammenhæng med ‘den åbne skole’. Biblioteket skal spille en mere væsentlig og aktiv rolle i forhold til skolerne og den nye folkeskolelovs princip om den åbne skole.

“Vi har fået skabt fem tilbud og vil gerne udvikle nogle flere selvfølgelig sammen med skolerne. Målet er omkring 10 tilbud i vores skolekatalog. Det sker sammen med skoleforvaltningen og nogle af skolernes lærere”, forklarer bibliotekets chef.

Bibliotekspartnerne lokalt
Er mange og forskellige. Der samarbejdes bl.a. med Sundheds-plejen om forældretræf og om indholdet i Legeteket. Mens Café Noget Særligt, som Socialpsykiatrisk Center har taget initiativ til, og Vejen Idrætscenter sammen driver caféen, arrangerer Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn udstillinger i Store Sal – den første med kunstneren Poul Agger. Også Vejens Fotoklub viser deres ting ind imellem. Det er ikke kun på forenings- og virksomhedsniveau, der samarbejdes. Der er god kontakt med brugerne og en decideret Biblioteksklub, hvis medlemmer bl.a. fik særligt VIP-treatment med rundtur og besøg inden åbningen.

■  Der er blevet taget godt imod det nye bibliotek, og det bruges. Dagen før jeg er på rundtur, har biblioteket været rammen om Projekt Edison, et løvens hule-arrangement. Her kæmpede skoleelever fra Vejens 6. og 7. klasser i kommunefinalen om hvem, der skulle videre til landsfinale senere i november i Fredericia.

I 2020 skal man lave aktiviteter til markering af Genforeningen og bl.a. en stor historisk folkefest i Skibelund Krat, hvor man kan se den gamle landegrænse den 14. juni 2020. “Der er, som Kasper Østergaard Grønkjær fortæller, masser af ting at tage fat på.” Har man mod på det, er man velkommen forbi biblioteket.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...