Vejle Kommune udbyder stort biblioteks- og kulturhusprojekt

Foto: Vejle Bibliotek.

Skrevet af

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

“Haves: Slidt mødested for 365.000 besøgende om året. Søges: Partner der vil bygge Vejles nye kulturmekka for 100 millioner kroner”, lød omtalen i Vejle Amts Folkeblad 4. juli i år. På et grønt areal foran det nuværende bibliotek har kommunen åbnet mulighed for nybyggeri.

De seneste mange år har behovet for et nyt hovedbibliotek vokset sig stadig større. Og debatten om en mulig placering har været stor. Nu sker der noget. Vejle Kommune har indbudt interesserede firmaer til at byde på biblioteks- og kulturhusprojektet. Og placeringen står fast. Nybyggeriet skal ligge ved det nuværende bibliotek tæt ved Vejles store hal- og idrætsområde.

Alle byrådets partier står bag placeringen.

I Vejle er der ligeledes igennem mange år fokuseret på at udvikle en levende og attraktiv bymidte. Udbudsområdet Willy Sørensens Plads ligger i det bykvarter, man definerer som centrum, fortælles det i udbudsmaterialet fra 30. juni 2023.

I 2020 vedtog Vejle Kommune at skabe et nyt og ambitiøst bibliotek og kulturhus på det nuværende biblioteks placering på Willy Sørensens Plads. Desuden “at der i umiddelbar nærhed kan placeres et nyt byggefelt, der sammen med et nyt biblioteks- og kulturhus kan bidrage til synergi og helhed i området.

Det nye kulturhus skal indeholde bibliotek samt musik- og kulturskole og skal give borgerne muligheder for at mødes i kendte og nye fællesskaber. Centralt i planerne om et nyt bibliotek og kulturhus står såvel synergi med de omkringliggende faciliteter som en ambition om at bygge så bæredygtigt som muligt. Derfor udgør den eksisterende bygningsmasse kernen i det nye hus.”

Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af idéer til, hvordan tilbudsgivers projekt kan bidrage til at skabe synergi med Vejle Kommunes nye bibliotek og kulturhus, hvorved der skabes mulighed for fælles faciliteter og funktioner mellem bebyggelserne.

Endvidere skal tilbudsgiver beskrive idéer til, hvordan og i hvilket omfang funktioner og aktiviteter i tilbudsgivers kommende bebyggelse kan spille sammen med og bidrage til de eksisterende funktioner og faciliteter i nærområdet ved DGI-huset Vejle, Ny Rosborg og uddannelsesområdet ved Boulevarden og bidrage til udeliv og aktivering af næromgivelserne.

Om placeringen siger Dan Arnløv Jørgensen (C), formand for Kultur- og Idrætsudvalget:

“Det nye bibliotek- og kulturhus kommer til at ligge tæt på både midtbyen, den nye Rosborg-bydel og mange uddannelsesinstitutioner. Det er lige ved åen, som man kunne bruge som et element i området omkring det nye projekt.”

Interesserede virksomheder får således mulighed for at købe et byggefelt 2.500-5.000 kvadratmeter på arealet, hvor der både kan opføres offentligt og privat byggeri. For at komme i betragtning forpligter man sig til at “deltage i udarbejdelse af en fælles udviklings- og bebyggelsesplan for ombygning til kommunens nye bibliotek og kulturhus”, det vil sige, man skal ikke kun bygge nyt, men samtidig give bud på, hvordan den 50 år gamle betonbygning, der i dag huser biblioteket, kan indgå i projektet.

Vejle Bibliotek har i snit 1.000 besøgende om dagen. Erfaringer fra andre store biblioteksbyggerier viser, at benyttelsen stiger ved nybyggeri, så der skal tages højdes for en udvikling med højere besøgs- og benyttelsestal. Spændende bliver det at se forslag fra udbudsrunden, der har frist senere i august.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...