Vejle Kommune udbyder stort biblioteks- og kulturhusprojekt

Foto: Vejle Bibliotek.

Skrevet af

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

“Haves: Slidt mødested for 365.000 besøgende om året. Søges: Partner der vil bygge Vejles nye kulturmekka for 100 millioner kroner”, lød omtalen i Vejle Amts Folkeblad 4. juli i år. På et grønt areal foran det nuværende bibliotek har kommunen åbnet mulighed for nybyggeri.

De seneste mange år har behovet for et nyt hovedbibliotek vokset sig stadig større. Og debatten om en mulig placering har været stor. Nu sker der noget. Vejle Kommune har indbudt interesserede firmaer til at byde på biblioteks- og kulturhusprojektet. Og placeringen står fast. Nybyggeriet skal ligge ved det nuværende bibliotek tæt ved Vejles store hal- og idrætsområde.

Alle byrådets partier står bag placeringen.

I Vejle er der ligeledes igennem mange år fokuseret på at udvikle en levende og attraktiv bymidte. Udbudsområdet Willy Sørensens Plads ligger i det bykvarter, man definerer som centrum, fortælles det i udbudsmaterialet fra 30. juni 2023.

I 2020 vedtog Vejle Kommune at skabe et nyt og ambitiøst bibliotek og kulturhus på det nuværende biblioteks placering på Willy Sørensens Plads. Desuden “at der i umiddelbar nærhed kan placeres et nyt byggefelt, der sammen med et nyt biblioteks- og kulturhus kan bidrage til synergi og helhed i området.

Det nye kulturhus skal indeholde bibliotek samt musik- og kulturskole og skal give borgerne muligheder for at mødes i kendte og nye fællesskaber. Centralt i planerne om et nyt bibliotek og kulturhus står såvel synergi med de omkringliggende faciliteter som en ambition om at bygge så bæredygtigt som muligt. Derfor udgør den eksisterende bygningsmasse kernen i det nye hus.”

Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af idéer til, hvordan tilbudsgivers projekt kan bidrage til at skabe synergi med Vejle Kommunes nye bibliotek og kulturhus, hvorved der skabes mulighed for fælles faciliteter og funktioner mellem bebyggelserne.

Endvidere skal tilbudsgiver beskrive idéer til, hvordan og i hvilket omfang funktioner og aktiviteter i tilbudsgivers kommende bebyggelse kan spille sammen med og bidrage til de eksisterende funktioner og faciliteter i nærområdet ved DGI-huset Vejle, Ny Rosborg og uddannelsesområdet ved Boulevarden og bidrage til udeliv og aktivering af næromgivelserne.

Om placeringen siger Dan Arnløv Jørgensen (C), formand for Kultur- og Idrætsudvalget:

“Det nye bibliotek- og kulturhus kommer til at ligge tæt på både midtbyen, den nye Rosborg-bydel og mange uddannelsesinstitutioner. Det er lige ved åen, som man kunne bruge som et element i området omkring det nye projekt.”

Interesserede virksomheder får således mulighed for at købe et byggefelt 2.500-5.000 kvadratmeter på arealet, hvor der både kan opføres offentligt og privat byggeri. For at komme i betragtning forpligter man sig til at “deltage i udarbejdelse af en fælles udviklings- og bebyggelsesplan for ombygning til kommunens nye bibliotek og kulturhus”, det vil sige, man skal ikke kun bygge nyt, men samtidig give bud på, hvordan den 50 år gamle betonbygning, der i dag huser biblioteket, kan indgå i projektet.

Vejle Bibliotek har i snit 1.000 besøgende om dagen. Erfaringer fra andre store biblioteksbyggerier viser, at benyttelsen stiger ved nybyggeri, så der skal tages højdes for en udvikling med højere besøgs- og benyttelsestal. Spændende bliver det at se forslag fra udbudsrunden, der har frist senere i august.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...