Velbesøgt dansk-tysk bogbustræf i Flensborg

Foto: Philipp Tonn.

Skrevet af

Rita Jakobsen

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

“Septembers himmel er så blå”, lyder en smuk dansk sang. Og ja, det var en smuk lørdag, da 23 bogbusser og 130 bogbusfolk fra Tyskland, Sverige og Danmark mødtes til storstilet bogbustræf i Flensborg i Sydslesvig. En dag mættet med faglige og festlige indslag. Og en dag, der på flot vis viste borgerne og offentligheden, hvad biblioteker på hjul kan.

Der var meget at fejre og samles om.

To års forsinkelse
Træffet var oprindelig planlagt til 2020 – 100-året for den dansk-tyske grænsedragning – og ved samme lejlighed skulle DCB’s to nye bogbusser præsenteres. Men på grund af corona-situationen blev busser og træf forsinket i to år. Agnes og Otto, som busserne er blevet døbt, blev leveret hhv. i februar 2022 og den sidste blot få uger før træffet d. 10. september. 2022 er så også året, hvor de slesvig-holstenske bogbusser, der udgør Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein fejrer deres 60-års jubilæum.

Travl morgenstund
Vejret spillede med fra morgenstunden, hvor bogbusserne trillede ind på Havnespidsen i hjertet af Flensborg. Med udsigt til fjorden fra den pensionerede spritbåd, Sønderborg, – nu restaurantbåd, blev der drukket kaffe og fortæret rundstykker, alt imens der blev hilst til højre og venstre på flere sprog. Træffet var arrangeret i et smidigt og fantastisk samarbejde mellem Filibussen/En netværksgruppe under Forbundet Kultur og Information, Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig og Dansk Centralbibliotek (DCB) for Sydslesvig – sidstnævnte som tovholder ved souschef Anni Søndergaard og bibliotekar Karl Fischer.

Faglige oplæg med finurligt twist
Et bogbustræf handler selvfølgelig ikke kun om at fremvise bogbusser, der skal også være både faglige og festlige indslag. Da de fleste deltagere enten talte tysk eller dansk, foregik de faglige formiddagsoplæg adskilt. Efter en fælles velkomst tog Mogens Rostgaard Nissen, leder af DCB Forskningsafdeling og bibliotekar ved DCB, Karl Fischer, over i det et fælles oplæg og sammen med den lokale artist og klovn, Knut Keller, gjorde de bogbuskavalkaden om de sydslesvigske bogbussers 91-årige historie til et både interessant og muntert indslag.

Herefter fulgte danske oplæg. Anna Kathrine Bisgaard Sørensen, som med firmaet Arkitema har stået for indretningen af DCB’s nye bogbusser Otto og Agnes, fortalte om de tanker og den vision, der ligger bag de nybyggede bogbusser. Derefter kom Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information, som talte om vigtigheden af bogbusbetjening. Til slut igen en underholdende, men informativ fortælling om grænselandets historie af den kendte danske historiker Asser Amdisen.

Når bogbussen triller ind i byen
Det kan være svært at sætte værdi på bogbussen og ikke mindst bibliotekaren og chaufføren på det ugentlige eller månedlige bogbusstop, men i en tid, hvor der for mange bliver længere og længere til det fysiske bibliotek, og ikke mindst adgangen til fagligt personale, fordi det lokale bibliotek bliver selvbetjente, så er bogbussen et anker ifølge Tine Segel.

Bogbusserne udvikler sig. I dag er deres bogservice og litteratur udvidet i forhold til at opsøge brugerne, der hvor de er. Mange steder kan bussen bookes til bogbesøg på både lokale børneinstitutioner, skoler og f.eks. ældrecentre. Det handler om deltagelse og fællesskab – det skaber sammenhængskraft.
“Bogbusserne er med til at skabe adgang til kulturen og dermed mindske den kulturelle ulighed der, hvor biblioteket som en bygning med fire vægge ikke længere er”, understregede Tine Segel. Hun undrede sig også over, at der bliver færre bogbusser i en tid med regionalisering, decentralisering og fortsatte biblioteksnedlukninger.

Er det økonomien eller en fastlåst forestilling om, at bogbussen ikke kan leve op til nutidens biblioteksudvikling, som hindrer mobil service til borgerne, lød det bl.a. fra FKI’s formand.

Bemalet blik med bøger og hjul
Efter fælles indslag og frokost på havnen blev busserne åbnet for publikum. Flot pudsede og polerede til dagens anledning stod de linet op på rad og række med åbne døre for at byde fagfolkene og alle andre interesserede indenfor. Især gjorde to smukke og iøjnefaldende elektrificerede bogbusser fra Göteborg stort indtryk. Men også DCB’s fine og finurlige Otto og Agnes vakte stor interesse. Tæt ved Otto og Agnes holdt DCB’s tidligere bogbus, som nu efter overtagelsen hos Fahrbüchereien in Schles-wig-Holstein fremstod fin og redesignet efter en gennemgribende make-over.

Erfaringsudveskling på kryds og tværs
I løbet af eftermiddagen blev der ført mange gode faglige og kollegiale samtaler i og uden for bogbusserne. Mobilkameraer blev flittigt benyttet, så de mange idéer til bogbusindretning kunne komme med hjem.

“Det er altid en stor glæde at se mangfoldigheden og idérigdommen inden for bogbussernes indretning og funktion, og bogbus-personalets engagement omkring deres arbejdsfelt er helt fantastisk at opleve – de gør en kæmpestor forskel”, siger Anni Søndergaard, souschef ved Dansk Centralbibliotek, der er vældig tilfreds med træffet og den respons, DBC efterfølgende har fået fra dagen. Og ikke mindre vigtigt som bibliotekar Karl Fischer tilføjer:

“Der blev sparket dæk, kigget på tekniske løsninger, dingenoter og fiduser, diskuteret logistik og planlægning, udvekslet adresser, dannet netværk og startet en ny Göteborg-Flensborg-bogbus-venskabs-forbindelse. Bogbus-folket er et særligt folkefærd, der rendyrker den direkte formidling dér, hvor folk er og i øjenhøjde med dem. Det gode humør og arbejdsglæden lyser langt væk ud af dem”.

“Kaffe å kache”, musik og lidt vin
Til at holde dampen oppe havde arrangørerne booket Den sønderjyske kaffebus, der bragte kaffe og kager fra Det sønderjyske kaffebord. Den vakte stor glæde i solskinnet.

Sidst på eftermiddagen var de tyske kolleger vært ved en lille forfriskning og et hyggeligt musikalsk indslag i “Blaue Stunde”. Ifølge Karen Sejerøe, Filibussen, er det en tradition, som danskerne fint kunne tage til sig. Dagen sluttede af med festmiddag i Flensborg Biblioteks udlånsområde. Her gav bibliotekschef Jens Henriksen den som garvet konferencier og bandt aftenen fint sammen. Efter maden spillede bandet Something op til dans – og danset blev der! Og busfolket fik slukket den resterende tørst i BusBaren, som blev bestyret af et par drinkskyndige biblioteksmedarbejdere.

Det var en stor succes, da det dansk-tyske bogbustræf 2022 i Flensborg lørdag 10. september kulminerede. Med de 23 bogbusser og 130 bogbusfolk linet op på havnen i Flensborg blev der slået et gevaldigt slag for biblioteker og bogbusbetjening.

RITA JAKOBSEN, bibliotekar & kommunikationsmedarbejder, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...