Velkommen til Vejle!

Skrevet af

Hellen Niegaard

23 april, 2014

Borgmesteren afslørede, at det faktisk er flere år siden, Vejle bød ind på opgaven som værtsby for landets største møde for kulturpolitikere og biblioteksfolk.

– Dengang havde vi rigtig store planer for biblioteks- og kulturområdet i Vejle. Mange af dem har vi gennemført, sagde en stolt borgmester. Og det trods finanskrise, kommunalreformens kommunesammen- lægning af fem kommuner, arbejdet med at få styr på 10.000 medarbejdere og en trængt kommunekasse. Vejle er nået langt siden da.

På biblioteks- og kulturområdet har vi bl.a. fået en borger- og kulturhusstrategi i de fire centerbyer, fortalte borgmesteren. Heri beskrives, hvordan husene skal fungere som ramme om kulturelle aktiviteter, være lokalsamfundets mødested og samtidig, hvordan biblioteket aktivt skal være de enkelte byers og lokalområders katalysator ved at understøtte foreninger og andre aktiviteter.

– Vi har også store planer om et nyt hovedbibliotek, og lige nu er der gang i for-analyserne. Næste gang DB årsmødet kommer til Vejle, og det kan ikke vare længe, står det nye klart! I mellemtiden har vi taget de første skridt til fremtidens bibliotek i det gamle og nyindrettet det. I er meget velkomne til at besøge det.

Herefter fortalte borgmesteren begejstret om andre af kommunens kulturoplevelser bl.a. det enestående kulturarvsanlæg i Jelling. Et nyt Monument-område til 100 mio. kroner åbnede sidste år, og i 2015 åbnes et nationalt videnscenter for historie- og kulturarvsforskning til den nette sum af 250 mio. kroner.

Som en del af årsmødet inviterede Vejle Kommune deltagerne til at besøge nogle af områdets spændende kulturattraktioner: Kongernes Jelling, Økolariet, Spinderihallen & Kulturhistorisk Museum samt Vejle Bibliotek.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...