Velkommen til Vejle!

Skrevet af

Hellen Niegaard

23 april, 2014

Borgmesteren afslørede, at det faktisk er flere år siden, Vejle bød ind på opgaven som værtsby for landets største møde for kulturpolitikere og biblioteksfolk.

– Dengang havde vi rigtig store planer for biblioteks- og kulturområdet i Vejle. Mange af dem har vi gennemført, sagde en stolt borgmester. Og det trods finanskrise, kommunalreformens kommunesammen- lægning af fem kommuner, arbejdet med at få styr på 10.000 medarbejdere og en trængt kommunekasse. Vejle er nået langt siden da.

På biblioteks- og kulturområdet har vi bl.a. fået en borger- og kulturhusstrategi i de fire centerbyer, fortalte borgmesteren. Heri beskrives, hvordan husene skal fungere som ramme om kulturelle aktiviteter, være lokalsamfundets mødested og samtidig, hvordan biblioteket aktivt skal være de enkelte byers og lokalområders katalysator ved at understøtte foreninger og andre aktiviteter.

– Vi har også store planer om et nyt hovedbibliotek, og lige nu er der gang i for-analyserne. Næste gang DB årsmødet kommer til Vejle, og det kan ikke vare længe, står det nye klart! I mellemtiden har vi taget de første skridt til fremtidens bibliotek i det gamle og nyindrettet det. I er meget velkomne til at besøge det.

Herefter fortalte borgmesteren begejstret om andre af kommunens kulturoplevelser bl.a. det enestående kulturarvsanlæg i Jelling. Et nyt Monument-område til 100 mio. kroner åbnede sidste år, og i 2015 åbnes et nationalt videnscenter for historie- og kulturarvsforskning til den nette sum af 250 mio. kroner.

Som en del af årsmødet inviterede Vejle Kommune deltagerne til at besøge nogle af områdets spændende kulturattraktioner: Kongernes Jelling, Økolariet, Spinderihallen & Kulturhistorisk Museum samt Vejle Bibliotek.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...