Velkommen til Vejle!

Skrevet af

23. april, 2014

Borgmesteren afslørede, at det faktisk er flere år siden, Vejle bød ind på opgaven som værtsby for landets største møde for kulturpolitikere og biblioteksfolk.

– Dengang havde vi rigtig store planer for biblioteks- og kulturområdet i Vejle. Mange af dem har vi gennemført, sagde en stolt borgmester. Og det trods finanskrise, kommunalreformens kommunesammen- lægning af fem kommuner, arbejdet med at få styr på 10.000 medarbejdere og en trængt kommunekasse. Vejle er nået langt siden da.

På biblioteks- og kulturområdet har vi bl.a. fået en borger- og kulturhusstrategi i de fire centerbyer, fortalte borgmesteren. Heri beskrives, hvordan husene skal fungere som ramme om kulturelle aktiviteter, være lokalsamfundets mødested og samtidig, hvordan biblioteket aktivt skal være de enkelte byers og lokalområders katalysator ved at understøtte foreninger og andre aktiviteter.

– Vi har også store planer om et nyt hovedbibliotek, og lige nu er der gang i for-analyserne. Næste gang DB årsmødet kommer til Vejle, og det kan ikke vare længe, står det nye klart! I mellemtiden har vi taget de første skridt til fremtidens bibliotek i det gamle og nyindrettet det. I er meget velkomne til at besøge det.

Herefter fortalte borgmesteren begejstret om andre af kommunens kulturoplevelser bl.a. det enestående kulturarvsanlæg i Jelling. Et nyt Monument-område til 100 mio. kroner åbnede sidste år, og i 2015 åbnes et nationalt videnscenter for historie- og kulturarvsforskning til den nette sum af 250 mio. kroner.

Som en del af årsmødet inviterede Vejle Kommune deltagerne til at besøge nogle af områdets spændende kulturattraktioner: Kongernes Jelling, Økolariet, Spinderihallen & Kulturhistorisk Museum samt Vejle Bibliotek.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...