Venstreprofilen II: Eyvind Vesselbo

Skrevet af

19. marts, 2012

Eyvind Vesselbo er folketingsmedlem for partiet Venstre og også aktiv i kommunalpolitik. Han er 1. viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte. Vesselbo er magister i kultursociologi fra Københavns Universitet og selvstændig erhvervsdrivende. Har tidligere både været ansat ved Danmarks Statistik, Danmarks Biblioteksskole og Kultursociologisk Institut, Københavns Universitet. Eyvind Vesselbo gik ind i landspolitik og kom i Folketinget i 2001, og har været aktiv i kommunalpolitik siden 1970’erne. Først for Gentoftelisten, siden socialdemokraterne og i dag Venstre.

Vesselbo er ikke bleg for at mene noget andet end sit parti og dets toplinje. Og han ser gerne flere politikere med klare holdninger og kant. Særlig i en valgkamp er det vigtigt, at vælgerne kender de enkelte kandidaters egen holdning til tingene, mener han.

Som både kommunalpolitiker i Gentofte og samtidig medlem af Folketinget, betragter Eyvind Vesselbo sine vilkår som kulturpolitiker noget nær et privilegium. I folketingsregi er Vesselbo medlem af Kulturudvalget og især optaget af film, musik og biblioteker. Noget som sammen med interessen for idræt også gjorde, at han ved kommunalvalget gik efter at blive formand for kultur- og fritidsområdet i Gentofte.

Hvor ser du som formand for Kultur- og Fritidsudvalget så den største udfordring for bibliotekerne lige nu?

EV: Først og fremmest den økonomiske prioritering om det man kunne kalde fundamentet. Altså det grundlæggende for biblioteket: den trykte bog og så de digitale medier. Selvfølgelig skal vi også satse på e-bøgerne, de er fantastiske, men så længe vi har de trykte bøger, skal vi også have dem på hylderne i biblioteket. Projektet med Danskernes Digitale Bibliotek er vigtigt for borgerne men også et dyrt projekt. Dertil kommer store fælles opgaver som en fortsat digitalisering af f.eks. Det Kongelige Biblioteks samlinger og kulturarven. Noget jeg meget gerne kæmper for.

Eyvind Vesselbo er med egne ord næsten miljøskadet, når det gælder biblioteker. Han var halvtidsansat på Det Kongelige. Bibliotek de syv år, han læste. Efterfølgende underviste han flere år på Danmarks Biblioteksskole. “Bibliotekerne står mit hjerte nær og har en stor værdi, som kulturelt centrum. Som det sted, hvor folk både kommer for at låne, bruge og søge via it-baser og få nye oplevelser ved de mange arrangementer. Det skal vi fastholde”, mener han.

DB tør og skal gå foran
Hvordan ser du Danmark Biblioteksforenings rolle i dag, og hvorfor er det vigtigt at være medlem af DB?

EV: Dét at vi har en overordnet forening med et fælles forum som Danmarks Biblioteksforening er enormt frugtbart. Der er jo sket dramatiske forandringer i biblioteket i de senere år, og her er det vigtigt, at vi har en bred forening der, som DB, tør går foran. Som laver arrangementer, udgiver blad og bøger, tager nye ting op, holder samtalen mellem politikere og fagfolk levende og skubber på, når det gælder nytænkning i bibliotekssektoren.

Bibliotekernes budgetter reduceres igen i år i de fleste kommuner. Hvordan ser situationen ud i Gentofte, og hvad gør I der – i en presset tid – for at give brugerne et tidssvarende bibliotekstilbud?

EV: I Gentofte ligger vi budgetmæssigt omtrent på status quo. Det er meget vigtigt, at vi fastholder og sikrer os – også som centralbibliotek – en vis kvalitet og standard. Så når det gælder personale og materialer mv., så skal vi ikke spare på biblioteksområdet ud over, hvad der ligger inden for almindelig effektivisering. Samtidig vil vi gerne give en bedre service.

I efteråret gik vi i Jægersborg i gang med at realisere noget jeg har foreslået i flere år, nemlig at holde biblioteket åbent, når folk har fri. Det sker nu i Jægersborg, som andre steder, ved at lade folk bruge biblioteket i et øget antal timer og uden medarbejdere. Jeg holder fast i, at der skal være medarbejdere i den almindelige åbningstid – men den ekstra mulighed for, at lade folk lukke sig selv ind og betjene sig selv, er blevet godt modtaget. Det kræver selvfølgelig videoovervågning og så har vi en vagt, der kigger forbi. Det er også noget, at vi vil gøre andre stede.

Partnerskaber er løsningen
Partnerskaber er et af tidens mantra for folkebibliotekerne, og Eyvind Vesselbo er i denne forbindelse især optaget af de unge. “Oftest er vi tilbøjelige til at tænke i børn og voksenaktiviteter, men i Gentofte Bibliotekerne har vi nu sat fokus på unge. I samarbejde med de unge selv vel at mærke. De deltager som frivillige og har sammen med biblioteket lavet oplæg til, hvad vi kan gøre, bl.a. i det tværgående samarbejde i den nye kulturregion: KulturMetropolØresund”, fortæller Vesselbo.

I den nye kulturregion skal der laves projekter for et samlet beløb af 25,4 millioner kroner. Kommunerne bidrager samlet med 9 mio. kr., Region Hovedstaden med 5 mio. kr. og Kulturministeriet med godt 11 mio. kr.  Aftalen indeholder seks indsatsområder: børne- og ungeområdet, institutionernes møde med nye brugere,  byens rum, kobling af kultur og idræt, store idrætsbegivenheder og vækst i de kreative kulturerhverv. Gentofte er med i hele fire projekter, der omfatter de unge.

At Eyvind Vesselbo i dag er Venstres socialordfører i Folketinget og stærkt optaget af sociale vilkår skinner igennem. Han fortæller med stor entusiasme om bibliotekets relativt nye café: ”Det er super ideelt. Med hovedbibliotekets Café Nema, som vi åbnede i eftersommeren, kan vi ikke alene tilbyde et hold mennesker meningsfyldte job, vi kan samtidig tilbyde bibliotekets mange daglige besøgende en rigtig god caféservice og fantastisk mad”.

Kulturudvalget har været forbi og prøve-spist, og der er roser fra formanden, som synes, at kombinationen af det sociale og kulturen er en helt rigtig model. Café Nema hører under Nextjob, en del af Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte kommune.

Bedre kulturoplevelser med helhedstænkning
Eyvind Vesselbo fortæller også med begejstring om Ordrup Bibliotek som et fint eksempel på tværgående tankegang i Gentofte. I dette tilfælde mellem biblioteket, gymnasiet og skolen. Det snart fireårige byggeri tilbyder både biblioteks-, kulturhus- og idrætsfaciliteter. Biblioteket selv har, som resten af husets funktioner, fokus på sund livsstil og idræt. Og det er efter Vesselbos opfattelse oplagt at tænke folke- og skolebibliotekstilbud sammen i det hele taget.

Endelig fremhæver Gentoftes kulturudvalgsformand Kulturklub Gentofte. Her kan man med en slags kulturklippekort nyde godt af syv lokale kulturinstitutioner i kommunen: Bellevue Teatret, Ordrupgaard, Danmarks Akvarium, Øregaard Museum, Gentofte Kino, Experimentarium og Gentofte Bibliotekerne. De tilbyder i fællesskab et par attraktive særarrangementer og rabatter på andre aktiviteter. Klubben er efter nogle indledende øvelser ved at komme op i omdrejninger, og Eyvind Vesselbo håber og er også vis på, at konceptet vil tiltrække flere til de mange muligheder dette samarbejdsprojekt indebærer. For, som han understreger: “Vi vil jo gerne give borgerne i Gentofte rigtigt gode og stærke kulturoplevelser.”

Fakta:
Gentofte Kommune har ca. 69.000 indbyggere og et årligt udlån på ca. 2.1 million udlån af bøger mv., svarende til 30,5 udlån pr. indbygger. Det høje tal hænger bl.a. sammen med kommunens opgave som centralbibliotek og udlån til andre kommuner. Udgifter pr. indbygger pr. år i 2010: 613 kr. I 2009 havde bibliotekerne ca. 707.000 besøg og samme år et antal downloads på ca. 141.000 (Biblioteksstatistik 2009 og 2010).

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...