Verdens bedste løsninger

Skrevet af

30. september, 2020

Ballerup Bibliotekerne står bag ny videnfestival om FNs verdensmål.

Lørdag den 23. november 2019 var en særlig dag på Ballerup Bibliotek. Det var kulminationen på flere måneders arbejde med at udvikle en videnfestival om FNs verdensmål i biblioteksregi.

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Regeringen herhjemme og KL har forpligtet sig til at samarbejde om at opfylde verdensmålene. Og kommuner i hele Danmark arbejder på at integrere målene i deres arbejde. Samtidig arbejder både uddannelsessteder, virksomheder, foreninger og mange andre med verdensmålene.

Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje afholdt biblioteket over to dage festivalen Verdens Bedste Løsninger,som med nogle af landets skarpeste oplægsholdere og en række forskellige vinkler på FNs verdensmål udfoldede, inspirerede og diskuterede, hvordan vi som borgere – i fællesskab og som enkeltpersoner – kan gøre verdensmål til hverdagsmål.

Koncept og forløb
Som en del af projektet gennemførte Ballerup Bibliotek op til festivaldagene et læringsforløb i samarbejde med Borupgaard Gymnasium, Coding Pirates, MIT i USA og DTU Space.

Forløbet gik ud på, at ‘almindelige’ borgere uden ekspertbaggrund kunne bygge og opsætte demo-satellitter og således på en håndgribelig måde erhverve sig viden om klimaforskning og satellitteknologi.

Festivalen Verdens Bedste Løsninger forløb over to dage:

• Fredag den 22.11. inviterede biblioteket alle 2.g’ere fra det lokale gymnasium til verdensmålsdag. Dagen bød på masser af inspiration og spændende oplægsholdere, inden eleverne selv skulle arbejde med innovation om verdensmål. I løbet af dagen deltog ikke færre end 400 gymnasieelever.

• Lørdag den 23.11. var den åbne festivaldag, hvor biblioteket blev fyldt med vidende og inspirerende oplægsholdere og et engageret publikum.

Oplevelser og vidensformidling
Idéen med den åbne festivaldag var at skabe en dag, som udover at give ny viden og inspiration også var en rigtig god oplevelse med masser af aktiviteter, trylleri, tempo, god mad og afslappet stemning. Bibliotekets overetage blev næsten ryddet for reoler, og en scene blev bygget op midt i rummet, så publikum sad rundt om oplægsholderne. Området var pyntet op med behagelige siddemøbler, kulørte tæpper, lyskæder og hyggelige lamper fra den lokale Røde Kors-butik, og med de ret enkle greb blev det lidt anonyme biblioteksrum omdannet til en frodig fe-stivalplads.

I løbet af dagen kunne publikum bl.a. møde fhv. klimakommissær Connie Hedegaard, biolog Morten D.D. Hansen, kok og neurogastronom Rasmus Bredahl,  hverdagsaktivist Signe Wenneberg, skralder Fabian Vennekilde, modeekspert Laura Lava, havbiolog Julie Larsen og futurist Denis Rivin.

For borgere uden billet til festivalen var der også masser at opleve. Hele programmet blev live-streamet til bibliotekets café-område, hvor man kunne kigge med over en kop kaffe. Og både uden for og inde i biblioteket var der udstillinger, der på forskellig vis perspektiverede verdensmålene, workshops for børn og børnefamilier, satellitbyggeri, bæredygtige opfindelser fra DTU og meget mere. 

Biblioteket er byens mødested
Spørger man, hvorfor sådan en videnfestival skulle foregå på biblioteket, er svaret, at biblioteket er byens naturlige mødested og samlingspunkt for unge og gamle, højtuddannede og ufaglærte, politikere og borgere, forskning og fritid. Og det er et hus, som hver dag arbejder dedikeret på at give alle borgere inspiration og handlekompetencer til de valg, de skal træffe i deres hverdag.

Et af videnfestivalens delmål var netop at bygge bro mellem forskellige sektorer og være den arena, hvor bibliotek, befolkning og uddannelsessteder kan mødes. En væsentlig årsag til, at så stort et projekt kunne realiseres var da også det stærke lokale engagement fra byens foreninger, frivillige og en lang række andre samarbejdspartnere i og uden for Ballerup.

Festivalen Verdens Bedste Løsninger blev en utvetydig succes med omkring 200 begejstrede deltagere til lørdagens program. Der rejste sig nærmest en flodbølge af ros og varme fra deltagerne efter festivalen, og her på Ballerup Bibliotek er vi overbeviste om, at man med Verdens Bedste Løsninger har fat i et helt rigtigt format.

■ I foråret 2020 inviterer Ballerup Bibliotekerne til videndelings-workshop, hvor interesserede biblioteker kan komme og høre om erfaringerne med videnfestivalen.

Verdens Bedste Løsninger er arrangeret i samarbejde med AOF Vestegnen, DTU, Borupgaard Gymnasium, Grantoftegaard, 2030NOW, Ballerup Musik- og Kulturskole, Vognporten og Chora 2030 og støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

 

Tekst & fotos: HELLE TROLLE-CHRISTENSEN, Ballerup Bibliotekerne

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...