Verdens bedste løsninger

Skrevet af

Helle Trolle-Christensen

30. september, 2020

Ballerup Bibliotekerne står bag ny videnfestival om FNs verdensmål.

Lørdag den 23. november 2019 var en særlig dag på Ballerup Bibliotek. Det var kulminationen på flere måneders arbejde med at udvikle en videnfestival om FNs verdensmål i biblioteksregi.

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Regeringen herhjemme og KL har forpligtet sig til at samarbejde om at opfylde verdensmålene. Og kommuner i hele Danmark arbejder på at integrere målene i deres arbejde. Samtidig arbejder både uddannelsessteder, virksomheder, foreninger og mange andre med verdensmålene.

Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje afholdt biblioteket over to dage festivalen Verdens Bedste Løsninger,som med nogle af landets skarpeste oplægsholdere og en række forskellige vinkler på FNs verdensmål udfoldede, inspirerede og diskuterede, hvordan vi som borgere – i fællesskab og som enkeltpersoner – kan gøre verdensmål til hverdagsmål.

Koncept og forløb
Som en del af projektet gennemførte Ballerup Bibliotek op til festivaldagene et læringsforløb i samarbejde med Borupgaard Gymnasium, Coding Pirates, MIT i USA og DTU Space.

Forløbet gik ud på, at ‘almindelige’ borgere uden ekspertbaggrund kunne bygge og opsætte demo-satellitter og således på en håndgribelig måde erhverve sig viden om klimaforskning og satellitteknologi.

Festivalen Verdens Bedste Løsninger forløb over to dage:

• Fredag den 22.11. inviterede biblioteket alle 2.g’ere fra det lokale gymnasium til verdensmålsdag. Dagen bød på masser af inspiration og spændende oplægsholdere, inden eleverne selv skulle arbejde med innovation om verdensmål. I løbet af dagen deltog ikke færre end 400 gymnasieelever.

• Lørdag den 23.11. var den åbne festivaldag, hvor biblioteket blev fyldt med vidende og inspirerende oplægsholdere og et engageret publikum.

Oplevelser og vidensformidling
Idéen med den åbne festivaldag var at skabe en dag, som udover at give ny viden og inspiration også var en rigtig god oplevelse med masser af aktiviteter, trylleri, tempo, god mad og afslappet stemning. Bibliotekets overetage blev næsten ryddet for reoler, og en scene blev bygget op midt i rummet, så publikum sad rundt om oplægsholderne. Området var pyntet op med behagelige siddemøbler, kulørte tæpper, lyskæder og hyggelige lamper fra den lokale Røde Kors-butik, og med de ret enkle greb blev det lidt anonyme biblioteksrum omdannet til en frodig fe-stivalplads.

I løbet af dagen kunne publikum bl.a. møde fhv. klimakommissær Connie Hedegaard, biolog Morten D.D. Hansen, kok og neurogastronom Rasmus Bredahl,  hverdagsaktivist Signe Wenneberg, skralder Fabian Vennekilde, modeekspert Laura Lava, havbiolog Julie Larsen og futurist Denis Rivin.

For borgere uden billet til festivalen var der også masser at opleve. Hele programmet blev live-streamet til bibliotekets café-område, hvor man kunne kigge med over en kop kaffe. Og både uden for og inde i biblioteket var der udstillinger, der på forskellig vis perspektiverede verdensmålene, workshops for børn og børnefamilier, satellitbyggeri, bæredygtige opfindelser fra DTU og meget mere. 

Biblioteket er byens mødested
Spørger man, hvorfor sådan en videnfestival skulle foregå på biblioteket, er svaret, at biblioteket er byens naturlige mødested og samlingspunkt for unge og gamle, højtuddannede og ufaglærte, politikere og borgere, forskning og fritid. Og det er et hus, som hver dag arbejder dedikeret på at give alle borgere inspiration og handlekompetencer til de valg, de skal træffe i deres hverdag.

Et af videnfestivalens delmål var netop at bygge bro mellem forskellige sektorer og være den arena, hvor bibliotek, befolkning og uddannelsessteder kan mødes. En væsentlig årsag til, at så stort et projekt kunne realiseres var da også det stærke lokale engagement fra byens foreninger, frivillige og en lang række andre samarbejdspartnere i og uden for Ballerup.

Festivalen Verdens Bedste Løsninger blev en utvetydig succes med omkring 200 begejstrede deltagere til lørdagens program. Der rejste sig nærmest en flodbølge af ros og varme fra deltagerne efter festivalen, og her på Ballerup Bibliotek er vi overbeviste om, at man med Verdens Bedste Løsninger har fat i et helt rigtigt format.

■ I foråret 2020 inviterer Ballerup Bibliotekerne til videndelings-workshop, hvor interesserede biblioteker kan komme og høre om erfaringerne med videnfestivalen.

Verdens Bedste Løsninger er arrangeret i samarbejde med AOF Vestegnen, DTU, Borupgaard Gymnasium, Grantoftegaard, 2030NOW, Ballerup Musik- og Kulturskole, Vognporten og Chora 2030 og støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

 

Tekst & fotos: HELLE TROLLE-CHRISTENSEN, Ballerup Bibliotekerne

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...