Vi er ikke alene – Sammen om verdensmål

Skrevet af

9. december, 2021
Download hele magasinet som pdf:

Jeg indrømmer det gerne, jeg var ikke 100% overbevist i starten om koblingen mellem biblioteker og FN’s verdensmål. Men efter at have fulgt bl.a. Danmarks Biblioteksforenings arbejde med at sætte lige netop dette tema på dagsordenen og starte netværket DB2030, og efter at have tilmeldt vores biblioteksvæsen her i Tønder pilotprojektet omkring verdensmålscertificeringen af bibliotekerne, tør jeg godt at sige, at der giver overordentlig god mening med FN’s mål i et biblioteksperspektiv. Biblioteker er som folkeoplysende og værdistærke institutioner mere end velegnet til at bidrage til og facilitere både en debat og veje frem.

Men hvad så i resten af Europa?
Er de europæiske biblioteker ligeledes med på den samme dagsorden? Det giver en ny publikation udgivet i november 2021 af EBLIDA faktisk svar på. Second European Report: Sustainable Development Goals and Libraries.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til en række EBLIDA medlemmer over sommeren 2021, og som havde til formål at kortlægge bibliotekernes aktiviteter i Europa i forhold til verdensmålene. Rapporten viser med al tydelighed, at de europæiske biblioteker og biblioteksorganisationer har taget denne dagsorden til sig både i forhold til en aktiv deltagelse, men også i forhold til det, man kan kalde “awareness”.

Rapporten giver et fint indblik i, hvilke af de 17 verdensmål som er i fokus hos vores europæiske partnere og hvilke finansieringskilder, der er med til at understøtte de forskellige aktiviteter, som har verdensmålene i fokus.

Det, som vi ikke ser så meget af endnu, er samarbejde på tværs af de europæiske biblioteker, evt. med økonomisk støtte fra diverse EU-programmer.

  Jeg tænker, at opgaven med at synliggøre og skabe netværk på tværs bliver et vigtigt fokus for EBLIDA i den strategi, som vi arbejder med i bestyrelsen, og som vi glæder os til at præsentere på EBLIDA’s Annual Council Meeting i juni næste år. Det betyder, at EBLIDA er både i overensstemmelse med de nationale biblioteksdagsordener, når det gælder FN’s verdensmål, og kan være med til at øve indflydelse på den europæiske agenda, når vi taler biblioteker og de 17 verdensmål.

Rapporten kan downloades fra EBLIDA’s hjemmeside.

"One year ago, when EBLIDA released the First European Report on SDGs and libraries, the picture was quite disparate, from front runners fully committed to the attainment of SDGs to others with a minimal level of awareness.
We can now notice an interesting shift, with libraries developing along two directions: the digital library and the socially inclusive library as a fulfilment of almost all 17 SDGs”, says Ton van Vlimmeren, EBLIDA President.

 

ANDREW CRANFIELD, leder af Biblioteker og kulturinstitutioner i Tønder Kommune og medlem af EBLIDA Executive Committee

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...