Vi er ikke alene – Sammen om verdensmål

Skrevet af

Andrew Cranfield

9 december, 2021
Download hele magasinet som pdf:

Jeg indrømmer det gerne, jeg var ikke 100% overbevist i starten om koblingen mellem biblioteker og FN’s verdensmål. Men efter at have fulgt bl.a. Danmarks Biblioteksforenings arbejde med at sætte lige netop dette tema på dagsordenen og starte netværket DB2030, og efter at have tilmeldt vores biblioteksvæsen her i Tønder pilotprojektet omkring verdensmålscertificeringen af bibliotekerne, tør jeg godt at sige, at der giver overordentlig god mening med FN’s mål i et biblioteksperspektiv. Biblioteker er som folkeoplysende og værdistærke institutioner mere end velegnet til at bidrage til og facilitere både en debat og veje frem.

Men hvad så i resten af Europa?
Er de europæiske biblioteker ligeledes med på den samme dagsorden? Det giver en ny publikation udgivet i november 2021 af EBLIDA faktisk svar på. Second European Report: Sustainable Development Goals and Libraries.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til en række EBLIDA medlemmer over sommeren 2021, og som havde til formål at kortlægge bibliotekernes aktiviteter i Europa i forhold til verdensmålene. Rapporten viser med al tydelighed, at de europæiske biblioteker og biblioteksorganisationer har taget denne dagsorden til sig både i forhold til en aktiv deltagelse, men også i forhold til det, man kan kalde “awareness”.

Rapporten giver et fint indblik i, hvilke af de 17 verdensmål som er i fokus hos vores europæiske partnere og hvilke finansieringskilder, der er med til at understøtte de forskellige aktiviteter, som har verdensmålene i fokus.

Det, som vi ikke ser så meget af endnu, er samarbejde på tværs af de europæiske biblioteker, evt. med økonomisk støtte fra diverse EU-programmer.

  Jeg tænker, at opgaven med at synliggøre og skabe netværk på tværs bliver et vigtigt fokus for EBLIDA i den strategi, som vi arbejder med i bestyrelsen, og som vi glæder os til at præsentere på EBLIDA’s Annual Council Meeting i juni næste år. Det betyder, at EBLIDA er både i overensstemmelse med de nationale biblioteksdagsordener, når det gælder FN’s verdensmål, og kan være med til at øve indflydelse på den europæiske agenda, når vi taler biblioteker og de 17 verdensmål.

Rapporten kan downloades fra EBLIDA’s hjemmeside.

"One year ago, when EBLIDA released the First European Report on SDGs and libraries, the picture was quite disparate, from front runners fully committed to the attainment of SDGs to others with a minimal level of awareness.
We can now notice an interesting shift, with libraries developing along two directions: the digital library and the socially inclusive library as a fulfilment of almost all 17 SDGs”, says Ton van Vlimmeren, EBLIDA President.

 

ANDREW CRANFIELD, leder af Biblioteker og kulturinstitutioner i Tønder Kommune og medlem af EBLIDA Executive Committee

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...