Vi har brug for at tale og mødes med hinanden

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

15 juni, 2017

Terror, som den vi senest har set i Manchester og London, sætter vores fundamentale tillid og vores demokrati på prøve. Vi er for langt fra hinanden, og lever i vore egne sociale mediebobler. Oven i det har vi Fake News, som i den grad gør, at vi kommer i tvivl om, hvor vi har hinanden.

Her spiller biblioteket en vigtig rolle. Eller vil i alle tilfælde kunne gøre det, hvis politikere og borgere bliver opmærksomme på, hvad bibliotekerne egentlig kan. For bibliotekerne er det naturlige omdrejningspunkt for samtalen og mødet mellem os, der lever i Danmark. Derfor satser Danmarks Biblioteksforening nu på to kampagner: En demokratikampagne i uge 41, som optakt til valget i november samt den aktuelle kampagne om Fake News.

DB har taget initiativ til, at alle landets folkebiblioteker sammen skaber en fælles biblioteksuge. I år med temaet DEMOKRATI i uge 41 som optakt til kommunalvalget i november. Lige nu vil 85 kommuner være med. Vi håber, at flere kommer med. Vi skal have alle kommuners biblioteker med deres forskellige lokale tilgange i spil og til at spille sammen. Så vi opnår stor gennemslagskraft ved, at vi alle sammen laver en indsats samtidig.

Vi har valgt at varme op til Biblioteksugen med et Fake News tema og en masse forskellige tiltag. Og vi er i fuld gang. 

Udfordringen her er, at nyhedsstrømmen går stadig stærkere, og også i medieverdenen er der en tendens til, at det væsentligste nyhedskriterium er at udkomme først. Ud fra devisen “del eller dø” er det ikke altid kildekritik og tjek af fakta, der står først på dagsordenen. Derfor skal den deltagende, den demokratiske medborger, have viden og redskaber til selv at kunne gennemskue falske nyheder.

Her spiller bibliotekerne også en væsentlig rolle som dem, der har redskaberne til at tjekke Fake News og klæde borgerne på til selv at kunne gøre det. På den vis kan vi måske endda kalde biblioteket ”den femte statsmagt”, som stedet der i den livslange læring klæder borgerne på til at være de aktive deltagende medborgere, som ikke kun har adgang til information, men også har evnen til at bruge og gennemskue den.

Derfor har Danmarks Biblioteksforening udviklet en guide, Sådan spotter du Fake News, lavet som plakat, bogmærker og flere småfilm, som bibliotekerne kan bruge lokalt. Og vi kan se, at en del bruger dem i samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner og de mange andre, som har behov for at kunne spotte de falske nyheder.

Det kommer I til at høre meget mere om i tiden fremover. Hvis vi alle råber i kor, er jeg helt sikker på, at endnu flere vil få øje på bibliotekernes betydning for demokratiet. Også når først valgkampen går i gang!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 3, 2017.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 2, 2017.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...