Vi skal i fællesskab vise bibliotekets samfundsværdi

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

13 oktober, 2015

Folkebibliotekernes rolle i samfundet bliver til stadighed mere synlig. Ikke kun når det handler om adgang til information og kultur, men også som et omdrejningspunkt for læring i videnssamfundet.

Vi er derfor i DB glade for den store opbakning til bibliotekerne i befolkningen. Og vi er sikre på, at synliggørelsen af deres nytte og værdi vil resultere i, at samfundet også på sigt investerer i denne vigtige vidensinstitution.

Vi er også glade for, at så mange har valgt at bakke op om Tænketanken Fremtidens Biblioteker i en ny udgave. Danmarks Biblioteksforening har selv, på trods af nye nedskæringer, valgt at investere i den, når den starter i sin nye version den 1. oktober 2015. Sammen med Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen og Det Informationsvidenskabelige Akademi. En tænketank, hvis formål er at vise og undersøge, hvor og hvordan biblioteket kan gøre en forskel – og som har gjort det i dens første to leveår med bl.a. den store segmentundersøgelse i 2014 og med analysen af folkebibliotekernes samfundsmæssige betydning fra januar i år.

I de senere år har folkebibliotekerne stået for skud, når der er lavet besparelser ude i kommunerne. Med de seneste udmeldinger fra den nye regering, skal man ikke være nogen stor spåmand for at forudse, at kommunerne nok heller ikke slipper i de næste år.

Alle bliver desuden berørt af det såkaldte omstillingsbidrag, hvor samtlige kommuner skal spare 1%. I Danmarks Biblioteksforening er vi smerteligt bevidste om den udvikling. Derfor lægger vi også op til endnu engang at nedsætte foreningens kontingent tilsvarende. Vi er klar over, at 1% måske ikke betyder det helt store beløb på den enkelte kommunes eller biblioteks budget, men vi vil gerne udvise solidaritet med kommunerne. Siden kommunalreformen har vi skåret DB-kontingentet ned med to gange 10%, vi har slanket organisationen betydeligt og skåret ind til benet, lige som mange folkebiblioteker har måtte gøre det.

I det stærke kommunale biblioteksfælleskab som DB udgør, vil vi til stadighed udvikle nye redskaber og vise den værdi, samfundet har og kan få, hvis der investeres i biblioteket som vidensinstitution frem for at fortsætte den perspektivløse nedskæring. Den rolle kan vi i DB kun styrke i fælleskabet, og styrken i dette viser sig ofte tydeligst i sparetider. Lad os i fællesskab vise og sørge for det.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 5, 2015.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...