Vi skal i fællesskab vise bibliotekets samfundsværdi

Skrevet af

13. oktober, 2015

Folkebibliotekernes rolle i samfundet bliver til stadighed mere synlig. Ikke kun når det handler om adgang til information og kultur, men også som et omdrejningspunkt for læring i videnssamfundet.

Vi er derfor i DB glade for den store opbakning til bibliotekerne i befolkningen. Og vi er sikre på, at synliggørelsen af deres nytte og værdi vil resultere i, at samfundet også på sigt investerer i denne vigtige vidensinstitution.

Vi er også glade for, at så mange har valgt at bakke op om Tænketanken Fremtidens Biblioteker i en ny udgave. Danmarks Biblioteksforening har selv, på trods af nye nedskæringer, valgt at investere i den, når den starter i sin nye version den 1. oktober 2015. Sammen med Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen og Det Informationsvidenskabelige Akademi. En tænketank, hvis formål er at vise og undersøge, hvor og hvordan biblioteket kan gøre en forskel – og som har gjort det i dens første to leveår med bl.a. den store segmentundersøgelse i 2014 og med analysen af folkebibliotekernes samfundsmæssige betydning fra januar i år.

I de senere år har folkebibliotekerne stået for skud, når der er lavet besparelser ude i kommunerne. Med de seneste udmeldinger fra den nye regering, skal man ikke være nogen stor spåmand for at forudse, at kommunerne nok heller ikke slipper i de næste år.

Alle bliver desuden berørt af det såkaldte omstillingsbidrag, hvor samtlige kommuner skal spare 1%. I Danmarks Biblioteksforening er vi smerteligt bevidste om den udvikling. Derfor lægger vi også op til endnu engang at nedsætte foreningens kontingent tilsvarende. Vi er klar over, at 1% måske ikke betyder det helt store beløb på den enkelte kommunes eller biblioteks budget, men vi vil gerne udvise solidaritet med kommunerne. Siden kommunalreformen har vi skåret DB-kontingentet ned med to gange 10%, vi har slanket organisationen betydeligt og skåret ind til benet, lige som mange folkebiblioteker har måtte gøre det.

I det stærke kommunale biblioteksfælleskab som DB udgør, vil vi til stadighed udvikle nye redskaber og vise den værdi, samfundet har og kan få, hvis der investeres i biblioteket som vidensinstitution frem for at fortsætte den perspektivløse nedskæring. Den rolle kan vi i DB kun styrke i fælleskabet, og styrken i dette viser sig ofte tydeligst i sparetider. Lad os i fællesskab vise og sørge for det.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 5, 2015.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...