Vi ved, hvad bibliotekerne kan. Ska’ vi fortælle det til andre?

Skrevet af

Steen B. Andersen

13 februar, 2017

Forleden kunne man læse, at FORANDRING OG NYTÆNKNING ER PÅ VEJ PÅ DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER.

Det var i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet, og grunden til hurraråbet var, at en lang række biblioteker har fået bevilget projektmidler, 13 mio. kroner. Bredden i projekterne viser, hvor vidt bibliotekerne favner. Lige fra at sætte gang i samarbejde med kreative unge mennnesker med udgangspunkt i den kendte norske TV-serie, Skam, til at sætte fokus på Virtual Reality i et nyt biblioteksrum for læring og Læseløft 10-13 år for at videreudvikle samarbejdet mellem bibliotek og folkeskole om børns læsning og kulturel dannelse.

Selvom det ikke ligefrem er en nyhed, at bibliotekerne er nytænkende, synes jeg, det er positivt, at staten også yder støtte til de kommunale folkebibliotekers fortsatte udvikling. Jeg er glad for, at ministeriet har øje for, at bibliotekerne er blandt de mest innovative institutioner i landet. Også selvom det nok ikke primært skyldes den lille udviklingspulje, som regeringen nu har skåret ned med en tredjedel til 13 mio. kroner. 

Set i lyset af at kommunerne årligt bruger over 2,5. mia. kroner på bibliotekerne, skal den nytænkning og forandring, som i mange år har præget bibliotekerne trods ned-skæringer, nok primært findes et andet sted. Det er en del af grundtanken og ånden i det samarbejdende danske biblioteksvæsen: Sammen at være innovative og skabe nye tilbud og services til gavn for samfund og borgere. Det er nærmest et DNA hos medarbejdere og ledere i vores folkebiblioteker at udvikle, nytænke og være en del af løsningen på de samfundsmæssige udfordringer.

Det ved vi godt i sektoren. Men det står ikke altid ligeså lysende klart andre steder. Hverken hos beslutningstagere, meningsdannere eller de omkring 40% af borgere, der ikke bruger biblioteket.

Biblioteket kan og gør meget mere end de fleste ved. Lad os gå sammen og få det fortalt.

Netop dét er hele grundlaget for, at Danmarks Biblioteksforening nu inviterer alle landets biblioteker til at være med til at skabe en national kampagne. Den skal sætte bibliotekerne på dagsordenen ved at gøre opmærksom på bibliotekets mange kvaliteter og muligheder.

Vi har sat temaet for den første kampagne, nemlig Demokrati.

Det er valgår, og demokrati er et bredt, vigtigt og relevant emne. Det skal vi arbejde med på mange måder. Hele kampagnen kulminerer i efteråret op til kommunalvalget.  Vi skal vise, at biblioteket er vigtigere end nogen sinde før i et samfund, hvor fake news og post-faktualitet er ‘dagens orden’.

Det første vi gør, er at invitere én superkreativ medarbejder fra hvert bibliotek til at deltage i udviklingsprocessen. Her vil vi i fællesskab skabe et koncept for en national kampagne, og så ruller det for alvor.

På DB’s Bibliotekspolitiske Topmøde den 30. og 31. marts lader vi propperne springe og inviterer alle til at fortælle om alt det, BIBLIOTEKET kan og gør for at udvikle vores samfund og det enkelte menneske.

Siden går det løs over hele landet!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 1, 2017.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...