Vi ved, hvad bibliotekerne kan. Ska’ vi fortælle det til andre?

Skrevet af

13. februar, 2017

Forleden kunne man læse, at FORANDRING OG NYTÆNKNING ER PÅ VEJ PÅ DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER.

Det var i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet, og grunden til hurraråbet var, at en lang række biblioteker har fået bevilget projektmidler, 13 mio. kroner. Bredden i projekterne viser, hvor vidt bibliotekerne favner. Lige fra at sætte gang i samarbejde med kreative unge mennnesker med udgangspunkt i den kendte norske TV-serie, Skam, til at sætte fokus på Virtual Reality i et nyt biblioteksrum for læring og Læseløft 10-13 år for at videreudvikle samarbejdet mellem bibliotek og folkeskole om børns læsning og kulturel dannelse.

Selvom det ikke ligefrem er en nyhed, at bibliotekerne er nytænkende, synes jeg, det er positivt, at staten også yder støtte til de kommunale folkebibliotekers fortsatte udvikling. Jeg er glad for, at ministeriet har øje for, at bibliotekerne er blandt de mest innovative institutioner i landet. Også selvom det nok ikke primært skyldes den lille udviklingspulje, som regeringen nu har skåret ned med en tredjedel til 13 mio. kroner. 

Set i lyset af at kommunerne årligt bruger over 2,5. mia. kroner på bibliotekerne, skal den nytænkning og forandring, som i mange år har præget bibliotekerne trods ned-skæringer, nok primært findes et andet sted. Det er en del af grundtanken og ånden i det samarbejdende danske biblioteksvæsen: Sammen at være innovative og skabe nye tilbud og services til gavn for samfund og borgere. Det er nærmest et DNA hos medarbejdere og ledere i vores folkebiblioteker at udvikle, nytænke og være en del af løsningen på de samfundsmæssige udfordringer.

Det ved vi godt i sektoren. Men det står ikke altid ligeså lysende klart andre steder. Hverken hos beslutningstagere, meningsdannere eller de omkring 40% af borgere, der ikke bruger biblioteket.

Biblioteket kan og gør meget mere end de fleste ved. Lad os gå sammen og få det fortalt.

Netop dét er hele grundlaget for, at Danmarks Biblioteksforening nu inviterer alle landets biblioteker til at være med til at skabe en national kampagne. Den skal sætte bibliotekerne på dagsordenen ved at gøre opmærksom på bibliotekets mange kvaliteter og muligheder.

Vi har sat temaet for den første kampagne, nemlig Demokrati.

Det er valgår, og demokrati er et bredt, vigtigt og relevant emne. Det skal vi arbejde med på mange måder. Hele kampagnen kulminerer i efteråret op til kommunalvalget.  Vi skal vise, at biblioteket er vigtigere end nogen sinde før i et samfund, hvor fake news og post-faktualitet er ‘dagens orden’.

Det første vi gør, er at invitere én superkreativ medarbejder fra hvert bibliotek til at deltage i udviklingsprocessen. Her vil vi i fællesskab skabe et koncept for en national kampagne, og så ruller det for alvor.

På DB’s Bibliotekspolitiske Topmøde den 30. og 31. marts lader vi propperne springe og inviterer alle til at fortælle om alt det, BIBLIOTEKET kan og gør for at udvikle vores samfund og det enkelte menneske.

Siden går det løs over hele landet!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 1, 2017.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...