Vi ved, hvad bibliotekerne kan. Ska’ vi fortælle det til andre?

Skrevet af

Steen B. Andersen

13 februar, 2017

Forleden kunne man læse, at FORANDRING OG NYTÆNKNING ER PÅ VEJ PÅ DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER.

Det var i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet, og grunden til hurraråbet var, at en lang række biblioteker har fået bevilget projektmidler, 13 mio. kroner. Bredden i projekterne viser, hvor vidt bibliotekerne favner. Lige fra at sætte gang i samarbejde med kreative unge mennnesker med udgangspunkt i den kendte norske TV-serie, Skam, til at sætte fokus på Virtual Reality i et nyt biblioteksrum for læring og Læseløft 10-13 år for at videreudvikle samarbejdet mellem bibliotek og folkeskole om børns læsning og kulturel dannelse.

Selvom det ikke ligefrem er en nyhed, at bibliotekerne er nytænkende, synes jeg, det er positivt, at staten også yder støtte til de kommunale folkebibliotekers fortsatte udvikling. Jeg er glad for, at ministeriet har øje for, at bibliotekerne er blandt de mest innovative institutioner i landet. Også selvom det nok ikke primært skyldes den lille udviklingspulje, som regeringen nu har skåret ned med en tredjedel til 13 mio. kroner. 

Set i lyset af at kommunerne årligt bruger over 2,5. mia. kroner på bibliotekerne, skal den nytænkning og forandring, som i mange år har præget bibliotekerne trods ned-skæringer, nok primært findes et andet sted. Det er en del af grundtanken og ånden i det samarbejdende danske biblioteksvæsen: Sammen at være innovative og skabe nye tilbud og services til gavn for samfund og borgere. Det er nærmest et DNA hos medarbejdere og ledere i vores folkebiblioteker at udvikle, nytænke og være en del af løsningen på de samfundsmæssige udfordringer.

Det ved vi godt i sektoren. Men det står ikke altid ligeså lysende klart andre steder. Hverken hos beslutningstagere, meningsdannere eller de omkring 40% af borgere, der ikke bruger biblioteket.

Biblioteket kan og gør meget mere end de fleste ved. Lad os gå sammen og få det fortalt.

Netop dét er hele grundlaget for, at Danmarks Biblioteksforening nu inviterer alle landets biblioteker til at være med til at skabe en national kampagne. Den skal sætte bibliotekerne på dagsordenen ved at gøre opmærksom på bibliotekets mange kvaliteter og muligheder.

Vi har sat temaet for den første kampagne, nemlig Demokrati.

Det er valgår, og demokrati er et bredt, vigtigt og relevant emne. Det skal vi arbejde med på mange måder. Hele kampagnen kulminerer i efteråret op til kommunalvalget.  Vi skal vise, at biblioteket er vigtigere end nogen sinde før i et samfund, hvor fake news og post-faktualitet er ‘dagens orden’.

Det første vi gør, er at invitere én superkreativ medarbejder fra hvert bibliotek til at deltage i udviklingsprocessen. Her vil vi i fællesskab skabe et koncept for en national kampagne, og så ruller det for alvor.

På DB’s Bibliotekspolitiske Topmøde den 30. og 31. marts lader vi propperne springe og inviterer alle til at fortælle om alt det, BIBLIOTEKET kan og gør for at udvikle vores samfund og det enkelte menneske.

Siden går det løs over hele landet!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 1, 2017.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...