Vi vil kultur!

Skrevet af

Malene Carmel, Martin Lundsgaard-Leth

19 marts, 2012

Kultur og kunst kan som bekendt ikke forklares eller begrundes med argumenter om nytteværdi.

På den anden side er der vel næppe tvivl om, at kultur spiller en vigtig rolle i menneskers udvikling og identitetsskabelse; ligesom alle vel har oplevet, hvordan kulturelle oplevelser i fællesskab med andre kan være med til at give ny erkendelse samt styrke følelsen af samhørighed. Dertil har efterhånden mange forskere fra forskellige steder i verden påpeget, at mennesker, der skaber eller oplever kultur, lever længere (Danmarks Biblioteker nr. 4, 2011 s. 4). Kultur er med andre ord godt, så lad os få noget mere af det og gerne med biblioteket som omdrejningspunkt. For – som IVA-forsker Dorte Skot-Hansen udtrykker det – er biblioteket “det sidste offentlige gratis møderum i lokalsamfundet”.

Kultur & Identitet
Grunden til, at Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg den 13. september afholdt DBs store kulturkonference med kultur og identitet sat i centrum, var dels, at det gode budskab jo ikke kan siges for tit og dels, at der i krisetider kan være en ekstra god grund til at pointere, hvor vigtig kultur er for os alle. Det gælder selvfølgelig også dér, hvor vi lever til daglig ude i kommunerne.

I de senere år har bibliotekerne oftest haft fokus på de informationsteknologiske muligheder, nye medieformer og den studie- og erhvervsrettede kompetenceudvikling. Vægten har på mange måder været lagt på det nyttebetonede, og målbare. Vi er ikke i tvivl om, at bibliotekerne med disse vægtninger har vist rettidig omhu, men kulturen og formidlingen af kulturelle oplevelser har måske stået lidt i skyggen?

Med konferencen i september ønskede vi i udvalget at slå et ekstra slag for kulturen. Og gerne på eller med biblioteket. De mange deltagere fra hele landet, der fandt tid til at deltage i konferencen, vidner om, at vi må have ramt noget med klangbund. 

Vi vil her ikke gentage, hvad der allerede er skrevet fra konferencen (Danmarks Biblioteker nr. 6, 2011 s. 8-11). Blot fremhæve, at de mange perspektivrige og spændende oplæg fra Henrik Jensen, Dorte Skot-Hansen, Anne Middelboe Christensen og Lars Romann Engel har inspireret os til at give følgende anbefaling videre til både Danmarks Biblioteksforening (DB); det være sig Repræsentantskabet såvel som Forretningsudvalget. Vi synes, det er vigtigt, at DB, i sit virke overfor kommunerne, KL og kulturministeren, er med til at markere vigtigheden af dette.

DB skal derfor arbejde for:
•    At kommunerne – i højere grad end i dag – tænker kultur- og bibliotekspolitikken med, når der formuleres sundheds-, social- og skolepolitik

•    At bibliotekerne forankres og videreudvikles som kulturcentre

•    At byplanlægning og kultur (-mødesteder) integreres

•    En pointering af, at kulturen er vigtig som identifikationsfaktor for alle mennesker i alle aldre

•    En pointering af, at mødet mellem mennesker i sig selv er  kulturskabende, og at bibliotekerne af samme grund skal  have gode rammer for, at borgerne kan mødes.

PÅ vegne af DBs Kulturudvalg

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...