Viden & Udvikling: Sammentænk biblioteker, borgere og samfund lød parolen på IFLA 2014

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 oktober, 2014

I alt 132 lande var repræsenteret ved dette års IFLA-konference i Frankrig, som også har udråbt 2014 som bibliotekernes år. Fra Danmarks Biblioteksforening deltog formand Steen B. Andersen (A), 1. næstformand Hanne Pigonska (V) og faglig næstformand Kirsten Boelt samt direktør Michel Steen-Hansen og chefkonsulent og redaktør Hellen Niegaard.

IFLA (International Federation of Library Associations & Institutions) er bibliotekernes internationale stemme og taler deres sag i forhold til FN, UNESCO og WIPO (World Intellectual Property Organization) m.fl. Danmark har været medlem siden organisationen blev født tilbage i 1927.

“IFLA er en enestående anledning til at følge med i, hvad der rør sig internationalt og til at høre spændende og givende indlæg. Men først og fremmest er IFLA for mig en oplagt anledning til at møde mennesker, og drøfte det, der brænder på lige nu. Danmarks Biblioteksforening mødtes bl.a. med IFLA’s vicegeneralsekretær Stuart Hamilton og Ellen Broad, ophavsretskonsulent, for at drøfte arbejdet med at få videreudviklet og tilpasset gældende lovgivning til den digitale hverdag, bibliotekerne har i dag. Derudover vendte vi så også IFLA-deklarationen til FN, som Danmarks Biblioteksforening naturligvis bakker op om,” siger Steen B. Andersen.

På spørgsmålet om hvorfor DB ikke – som mange andre organisationer – straks underskrev den, siger formanden med et bredt smil. “I DB tror vi faktisk på demokrati og medindflydelse, så selv om vi umiddelbart kunne være enige i deklarationens intentioner, så skulle vi først have den op på vores efterfølgende forretningsudvalgsmøde.”

Poster Sessions
Ud over en stor professionel udstilling på omkring 1.100m2 med et væld af nye produkter fra informations- og biblioteksleverandører, franske og internationale, var der også i år mulighed for at besøge flere hundrede Poster Sessions. Miniudstillinger, hvor fagfolk kan præsentere egne lokale/nationale projekter og nye initiativer. Blandt de danske var Lotte Hviid Dyhrbye med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...