Viden & Udvikling: Sammentænk biblioteker, borgere og samfund lød parolen på IFLA 2014

Skrevet af

13. oktober, 2014

I alt 132 lande var repræsenteret ved dette års IFLA-konference i Frankrig, som også har udråbt 2014 som bibliotekernes år. Fra Danmarks Biblioteksforening deltog formand Steen B. Andersen (A), 1. næstformand Hanne Pigonska (V) og faglig næstformand Kirsten Boelt samt direktør Michel Steen-Hansen og chefkonsulent og redaktør Hellen Niegaard.

IFLA (International Federation of Library Associations & Institutions) er bibliotekernes internationale stemme og taler deres sag i forhold til FN, UNESCO og WIPO (World Intellectual Property Organization) m.fl. Danmark har været medlem siden organisationen blev født tilbage i 1927.

“IFLA er en enestående anledning til at følge med i, hvad der rør sig internationalt og til at høre spændende og givende indlæg. Men først og fremmest er IFLA for mig en oplagt anledning til at møde mennesker, og drøfte det, der brænder på lige nu. Danmarks Biblioteksforening mødtes bl.a. med IFLA’s vicegeneralsekretær Stuart Hamilton og Ellen Broad, ophavsretskonsulent, for at drøfte arbejdet med at få videreudviklet og tilpasset gældende lovgivning til den digitale hverdag, bibliotekerne har i dag. Derudover vendte vi så også IFLA-deklarationen til FN, som Danmarks Biblioteksforening naturligvis bakker op om,” siger Steen B. Andersen.

På spørgsmålet om hvorfor DB ikke – som mange andre organisationer – straks underskrev den, siger formanden med et bredt smil. “I DB tror vi faktisk på demokrati og medindflydelse, så selv om vi umiddelbart kunne være enige i deklarationens intentioner, så skulle vi først have den op på vores efterfølgende forretningsudvalgsmøde.”

Poster Sessions
Ud over en stor professionel udstilling på omkring 1.100m2 med et væld af nye produkter fra informations- og biblioteksleverandører, franske og internationale, var der også i år mulighed for at besøge flere hundrede Poster Sessions. Miniudstillinger, hvor fagfolk kan præsentere egne lokale/nationale projekter og nye initiativer. Blandt de danske var Lotte Hviid Dyhrbye med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...