Viden & Udvikling: Sammentænk biblioteker, borgere og samfund lød parolen på IFLA 2014

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 oktober, 2014

I alt 132 lande var repræsenteret ved dette års IFLA-konference i Frankrig, som også har udråbt 2014 som bibliotekernes år. Fra Danmarks Biblioteksforening deltog formand Steen B. Andersen (A), 1. næstformand Hanne Pigonska (V) og faglig næstformand Kirsten Boelt samt direktør Michel Steen-Hansen og chefkonsulent og redaktør Hellen Niegaard.

IFLA (International Federation of Library Associations & Institutions) er bibliotekernes internationale stemme og taler deres sag i forhold til FN, UNESCO og WIPO (World Intellectual Property Organization) m.fl. Danmark har været medlem siden organisationen blev født tilbage i 1927.

“IFLA er en enestående anledning til at følge med i, hvad der rør sig internationalt og til at høre spændende og givende indlæg. Men først og fremmest er IFLA for mig en oplagt anledning til at møde mennesker, og drøfte det, der brænder på lige nu. Danmarks Biblioteksforening mødtes bl.a. med IFLA’s vicegeneralsekretær Stuart Hamilton og Ellen Broad, ophavsretskonsulent, for at drøfte arbejdet med at få videreudviklet og tilpasset gældende lovgivning til den digitale hverdag, bibliotekerne har i dag. Derudover vendte vi så også IFLA-deklarationen til FN, som Danmarks Biblioteksforening naturligvis bakker op om,” siger Steen B. Andersen.

På spørgsmålet om hvorfor DB ikke – som mange andre organisationer – straks underskrev den, siger formanden med et bredt smil. “I DB tror vi faktisk på demokrati og medindflydelse, så selv om vi umiddelbart kunne være enige i deklarationens intentioner, så skulle vi først have den op på vores efterfølgende forretningsudvalgsmøde.”

Poster Sessions
Ud over en stor professionel udstilling på omkring 1.100m2 med et væld af nye produkter fra informations- og biblioteksleverandører, franske og internationale, var der også i år mulighed for at besøge flere hundrede Poster Sessions. Miniudstillinger, hvor fagfolk kan præsentere egne lokale/nationale projekter og nye initiativer. Blandt de danske var Lotte Hviid Dyhrbye med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...