Vigtige samtaler til en travl tid

Skrevet af

Kathrine Sørensen Bech, Lisbeth Bach Sørensen

11 august, 2016

Samtalesaloner er det nye sort. En samtalesalon er i bund og grund et uformelt møde mellem mennesker med fokus på den gode samtale. Den kan omfatte få eller flere deltagere. I et hektisk samfund og travle hverdage med sociale medier og mediernes envejskommunikation er der tilsyneladende opstået en trang til at mødes ansigt til ansigt og fordybe sig i nogle af livets væsentlige spørgsmål.

Samtalen er struktureret og styres af en vært, der har til opgave at sammensætte og løbende blande samtalegrupperne, udforme samtalespørgsmål samt styre slagets gang rent praktisk, så alle får en god samtaleoplevelse.

Samtalesaloner – med et twist
I 2015 fik Viborg Bibliotekerne midler fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen til at afprøve samtalekonceptet på nye måder. Det nye var, at vi skulle arbejde med specifikke målgrupper. Målgrupper, som erfaringer og undersøgelser viser, ikke er kernebrugere på biblioteket. Vi eksperimenterede også med at lægge den traditionelle samtalesalon sammen med andre tilbud, f.eks. et foredrag eller oplæg, og flyttede arrangementet langt væk fra bibliotekets institutionelle rammer blandt andet til caféer, iværksættermiljø og kunstnerhjem.

Hvad fik deltagerne med hjem?
Jobsøgende og travle iværksættere var de to udvalgte målgrupper. Hypotesen var, at de jobsøgende fik et frisk pust, bedre livskvalitet og inspiration i hverdagen, mens iværksætterne fik mulighed for at møde andre iværksættere og skabe netværk med et større nærvær.

Resultaterne var gode. De jobsøgende fik følgende med hjem: Gode snakke, hyggelig dag, spændende oplevelse, udvidelse af netværk, input til jobsamtaler, mere åben tilgang til nye mennesker. Udbyttet for iværksætterne var: Gode oplæg, mødet med sjove mennesker, begejstring og engagement, inspiration til nye måder at møde mennesker på, kærligt skub til at tro på (iværksætter)drømmen.

Noget, alle kan arbejde med
Samtalesalonerne har haft en positiv effekt hos de deltagende, men også internt på biblioteket. Der er ingen tvivl om, at samtalesalon-konceptet kan tilpasses og indgå i mange forskellige sammenhænge. Det stiller ikke så mange nye krav til den enkelte biblioteksmedarbejder, der skal facilitere salonerne. Samtalerne klarer jo sig selv. Det hjælper naturligvis på troværdigheden og engagementet hos deltagerne, hvis man som vært selv tror på værdien af gode samtaler. At de beriger og bringer nærvær i menneskers liv. Alle med lyst til at møde mennesker i øjenhøjde og sætte dem sammen på tværs af skel kan kaste sig ud i denne arrangementstype.

Selvom salonerne kan være en udfordring at sælge isoleret set, er arbejdet med samtaler meget meningsfyldte og relevante for folkebibliotekerne. Samtalen er en muskel, der skal trænes, ellers bliver den slap og doven. Det forpligter at møde andre mennesker ansigt til ansigt. Dermed slutter vi af på den helt store klinge: Samtalelystne borgere har altid været en vigtig forudsætning for vort demokrati. Og nå ja folkebibliotekerne har vistnok en forpligtelse i den retning…

Der er mange gode perspektiver i store og små samtaler på tværs fagligheder og kulturforskelle. Mødet mellem mennesker er et hit – og biblioteket er/kan blive omdrejningspunktet for en ny måde at mødes og tale sammen.

 

LISBETH BACH SØRENSEN og KATHRINE SØRENSEN BECH er begge bibliotekarer ansat ved Viborg Bibliotekerne.

 

 

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...