Vigtige samtaler til en travl tid

Skrevet af

Kathrine Sørensen Bech, Lisbeth Bach Sørensen

11 august, 2016

Samtalesaloner er det nye sort. En samtalesalon er i bund og grund et uformelt møde mellem mennesker med fokus på den gode samtale. Den kan omfatte få eller flere deltagere. I et hektisk samfund og travle hverdage med sociale medier og mediernes envejskommunikation er der tilsyneladende opstået en trang til at mødes ansigt til ansigt og fordybe sig i nogle af livets væsentlige spørgsmål.

Samtalen er struktureret og styres af en vært, der har til opgave at sammensætte og løbende blande samtalegrupperne, udforme samtalespørgsmål samt styre slagets gang rent praktisk, så alle får en god samtaleoplevelse.

Samtalesaloner – med et twist
I 2015 fik Viborg Bibliotekerne midler fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen til at afprøve samtalekonceptet på nye måder. Det nye var, at vi skulle arbejde med specifikke målgrupper. Målgrupper, som erfaringer og undersøgelser viser, ikke er kernebrugere på biblioteket. Vi eksperimenterede også med at lægge den traditionelle samtalesalon sammen med andre tilbud, f.eks. et foredrag eller oplæg, og flyttede arrangementet langt væk fra bibliotekets institutionelle rammer blandt andet til caféer, iværksættermiljø og kunstnerhjem.

Hvad fik deltagerne med hjem?
Jobsøgende og travle iværksættere var de to udvalgte målgrupper. Hypotesen var, at de jobsøgende fik et frisk pust, bedre livskvalitet og inspiration i hverdagen, mens iværksætterne fik mulighed for at møde andre iværksættere og skabe netværk med et større nærvær.

Resultaterne var gode. De jobsøgende fik følgende med hjem: Gode snakke, hyggelig dag, spændende oplevelse, udvidelse af netværk, input til jobsamtaler, mere åben tilgang til nye mennesker. Udbyttet for iværksætterne var: Gode oplæg, mødet med sjove mennesker, begejstring og engagement, inspiration til nye måder at møde mennesker på, kærligt skub til at tro på (iværksætter)drømmen.

Noget, alle kan arbejde med
Samtalesalonerne har haft en positiv effekt hos de deltagende, men også internt på biblioteket. Der er ingen tvivl om, at samtalesalon-konceptet kan tilpasses og indgå i mange forskellige sammenhænge. Det stiller ikke så mange nye krav til den enkelte biblioteksmedarbejder, der skal facilitere salonerne. Samtalerne klarer jo sig selv. Det hjælper naturligvis på troværdigheden og engagementet hos deltagerne, hvis man som vært selv tror på værdien af gode samtaler. At de beriger og bringer nærvær i menneskers liv. Alle med lyst til at møde mennesker i øjenhøjde og sætte dem sammen på tværs af skel kan kaste sig ud i denne arrangementstype.

Selvom salonerne kan være en udfordring at sælge isoleret set, er arbejdet med samtaler meget meningsfyldte og relevante for folkebibliotekerne. Samtalen er en muskel, der skal trænes, ellers bliver den slap og doven. Det forpligter at møde andre mennesker ansigt til ansigt. Dermed slutter vi af på den helt store klinge: Samtalelystne borgere har altid været en vigtig forudsætning for vort demokrati. Og nå ja folkebibliotekerne har vistnok en forpligtelse i den retning…

Der er mange gode perspektiver i store og små samtaler på tværs fagligheder og kulturforskelle. Mødet mellem mennesker er et hit – og biblioteket er/kan blive omdrejningspunktet for en ny måde at mødes og tale sammen.

 

LISBETH BACH SØRENSEN og KATHRINE SØRENSEN BECH er begge bibliotekarer ansat ved Viborg Bibliotekerne.

 

 

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...