Visioner i Varde

Skrevet af

22. april, 2014

Bibliotekerne er kulturformidling i bredeste forstand og rummer uanede muligheder i et digitalt samfund i forhold til den enkelte borgers behov. Varde Kommunes biblioteker er gået i gang med en virksomhedsændring og en ny profilering med udgangspunkt i digitaliseringen, et omstillingsparat personale og ikke mindst store visioner.

De markante ændringer i virksomhedsstruktur og udseende vil tage form og skal blomstre de næste mange år. Bibliotekets ledelse, Morten Kisbye, Norman Gyldenberg, Inger Kjeldsen og undertegnede May-Britt Diechmann har længe været enige om, at forandring ikke bare fryder, men også er en nødvendighed for, at man kan opretholde et levende bibliotek, der kan føre nuværende- og fremtidige brugere sikkert ind i et digitaliseret videnssamfund.

Processens første trin –Visionsseminar midt i biblioteket
Første fase i november 2013 var indkaldelsen til et visionsseminar på hovedbiblioteket i Varde, hvor man rent fysisk var inviteret til at mødes i bibliotekets forhal ved hovedindgangen. Ved at benytte dette travle rum kunne hverdagens brugere af biblioteket slet ikke undgå både at se og høre – at nu sker der noget!

For at sikre et visionsprojekt med differentierede tilbud i optimale rammer for netop Varde Kommunes brugere – og ikke alene brugere af bibliotekerne – blev en broget skare inviteret fra alle hjørner i lokalsamfundet og biblioteksområdet. Henved 50 inviterede aktører lagde turen forbi Varde. De repræsenterede var: En talstærk skare af lokalpolitikere, daglige brugere, Ældresagen, KFUM’s alkoholfri café, 7-kanten – den vestjyske amatørscene og ikke mindst biblioteksfolk fra hele DK, hvoraf nogle virkede som gruppestyrere i workshoppen.

Det blev en fantastisk god og en inspirerende dag i fællesskabets ånd. Med både konkrete og yderst brugbare input til en virksomhedsplan baseret på nye visioner, ny opbygning og struktur. Godt hjulpet på vej ud i det mere kreative tankespind med spændende indlæg fra gæstetalerne: Konsulent Jens Thorhauge og arkitekt Mette Milling. Desuden medvirkede tegner Sara Mollerup, der lavede nogle pragtfulde finurlige illustrationer fra debatten, hvoraf to ses her.

Fase to – Studietur, fælles kurs og engageret personale
Efterfølgende er de mange idéer og stikord fra visionsseminaret blevet bearbejdet og omformuleret til konkrete emnegrupper, og medarbejdere har siden valgt en gruppe eller flere, som de arbejder videre med og har speciel interesse for.

Desuden har personalet været på en decideret visionsudflugt til Kolding og Silkeborgs hovedbiblioteker samt til Asger Jorn Museet, hvilket var lærerigt og inspirerende på flere niveauer. Begge biblioteker evnede, trods ændringer i bemanding som følge af den voldsomme storm i december, at stille op med én dags varsel. Turen var nemlig oprindeligt tiltænkt de­stinationer på Sjælland. Desuden har vi afholdt teamdage, med fokus på omstillingsparathed og på at forstå betydningen og vigtigheden af en fælles kurs.

De forskellige aktiviteter har skabt en fin grobund for udvikling af inspirerende indretning, værtsskab, digitalisering og nye bud på kulturformidling i biblioteksregi. I det følgende gennemgås i vilkårlig rækkefølge højdepunkter fra visionsseminaret, der i løbet af januar 2014 skal udmunde i en skriftlig vision.                                                                 

PR og Markedsføring af Varde Kommunes Biblioteker
Nøgleordene er: Samarbejde på tværs i kommunen, PR og markedsføring skal række langt uden for bibliotekets tykke mure og generelt tillægges langt større værdi og råderum i folks hverdag ved synliggørelse i diverse medier. Kontrasterne mødes: Her skal være liv og glade dage, men også plads og tid til fordybelse. Derfor skal der under dette område også være fokus på indretningen af biblioteket.

Det brugerskabte bibliotek
Nøgleordene her lyder: Læring og oplevelser og samarbejde. Her får brugerne mulighed for at overtage/benytte biblioteket både i forhold til indretning af lokalerne og ved at skabe egne tiltag inden for et bredt emnespektrum. For at sikre ressourcerne, skal der udvælges målgrupper i kommunen. Vi skal favne bredt, men stadig lykkes. I forbindelse med den nye folkeskolereform forstærkes og udbygges samarbejdet mellem bibliotekerne og folkeskolerne i kommunen med undervisningsforløb for både lærere og elever.

Danskernes Digitale Bibliotek
Nøgleordene er: Strategi og synliggørelse. Mange nuværende biblioteksbrugere og andre grupper i kommunen kender ikke til de mange digitale platforme, bibliotekerne allerede udbyder. Her kan borgerens mulighed for selv at skabe indhold også komme i spil. En massiv markedsføring skal formidles, blandt andet ved brug af digitale ambassadører i kommunen. Biblioteket skal fortsat styrke samarbejdet på tværs med kommunale instanser og private foreninger omkring undervisningstilbud, der er it-baserede.

Indretning af fremtidens biblioteker i kommunen
Nøgleord: Fra ‘collection til connection.’ Her afprøves forskellige indretningstiltag, hvor brugerne og ikke materialerne er i fokus – ej heller selve møblementet, men behovet, der skal afdækkes. Den konkrete innovation i indretningen specificeres, når målgrupper til nye tiltag er fundet og sat i værk.

Fase tre – Debat om service-kodex og arbejdsdag i klitterne sætter punktum
Vi har været på en spændende rejse med diverse visionstiltag, der kulminerer med, at Varde Bibliotek i uge tre får besøg af innovations- og værtskabskoordinator Sussi Nyled Henrichson fra Greve Bibliotek. Hun skal bl. a. berette om Hotel Hiltons service-kodex og perspektivere det i forhold til bibliotekssammenhænge. Efterfølgende færdigskrives visionen af en gruppe på tolv deltagere på en arbejdsdag mere – denne gang i klitterne i Henne ved det brusende Vesterhav.

Der er blevet leget, tænkt nye tanker og udfordret målsætninger og perspektiver hos alle involverede. Men, nu er rammen skabt for en forandring både fysisk i selve indretningen, og når det gælder værtsskab og service samt i bibliotekets materialevalg. Bibliotekerne er kulturformidling i bredeste forstand og har, som vi ser det i Varde, masser af muligheder i et digitalt samfund i forhold til den enkelte borgers behov. Muligheder, der endnu ikke er afprøvet men bare venter på at blive det. Visionen står for døren.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...