WIPO: Adgang til viden for syns- og læsehandicappede forbedret

Skrevet af

31. oktober, 2013

Efter to ugers forhandlinger på en diplomatisk konference i Marrakech, Marokko, vedtog WIPO (FN’s World Intellectual Property Organisation) den 27. juni 2013 en traktat, der skal medvirke til at forbedre adgangen til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde er som det betegnes ‘Print Disabled'. Vedtagelsen, som bl.a. internationale og nationale biblioteksorganisationer verden over, herunder Danmarks Biblioteksforening, har bakket op om, vil få stor betydning fremover.

Med traktaten forpligter verdens lande sig til at indføre regler, der sikrer, at syns- og læsehandicappede har adgang til litteratur mv., der er beskyttet af ophavsret. Ambitionen er, at syns- og læsehandicappede skal have samme adgang til ophavsretligt beskyttet materiale som personer uden et syns- eller læsehandicap.

Et meget vigtigt skridt på vejen i forhold til fri og lige adgang for alle frem-over, understreges det af Stuart Hamilton, direktør for politik og internationale spørgsmål i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). IFLA og hele den internationale biblioteksverden såvel som DB hilser den nye aftale velkommen. Den er resultat af en meget lang forhandlingsproces, hvor det internationale bibliotekssamfund med IFLA i spidsen har spillet en stor rolle sammen med ikke mindst World Blind Union, og andre biblioteksorganisationer, samt forskellige WIPO-medlemsstater. Fra Danmark har således Harald von Hielmcrone, tidligere Statsbiblioteket og rådgiver for DB og den danske Biblioteksparaply på området som dansk medlem af IFLAs Copyright og lovkomité indtil sin nylige pension, været særdeles aktiv i IFLAs indsats.

Forud for konferencen anslog World Blind Union, at kun 7 % af udgivne bøger nogensinde gøres tilgængelige (i formater såsom blindskrift, lyd og stor skrift) i verdens rigeste lande, og mindre end 1 % i de fattigere lande. Traktaten sætter sig for at løse denne, som den kaldes ‘bogsult’, ved at skabe en undtagelse til ophavsretten. Ingrid Parent, præsident for IFLA, siger: “Vi er yderst tilfredse med resultatet af WIPOs diplomatiske konference. Traktaten vil gavne millioner af blinde og svagsynede mennesker i hele verden og dramatisk øge mulighederne for læsning og uddannelse. Bibliotekerne står klar til at hjælpe med at gennemføre traktaten og stille tilgængelige formater til dem, der har brug for dem”.

Danmark underskrev traktaten i Marrakech, og kontorchef i Kulturministeriet, Bente Skovgaard Kristensen, oplyser, at aftalen ratificeres på et senere, endnu ikke fastlagt, tidspunkt. Danmark har allerede i dag regler, der skal sikre syns- og læsehandicappedes adgang til eksempelvis litteratur i læsbare formater. Men tilgængeligheden er et problem i mange lande. Trods flere års forhandlinger var der til det sidste bekymring for, om det ville lykkes at få aftalen i hus blandt synshandicappede og i biblioteksverdenen. Hvilket blev debatteret så sent som på en paneldebat umiddelbart før Marokko-konferencen her i København på NOTA og Kulturstyrelsens internationale konference Future Publishing and Accessibility afholdt i dagene 13.-14. juni. 

Kulturminister Marianne Jelved er tilfreds med, at aftalen blev vedtaget. Hun siger i en pressemeddelelse den 27. juni: “Jeg er glad for, at det er lykkedes at opnå enighed om en traktat, som anerkender vigtigheden af, at syns- og læsehandicappede får samme muligheder i samfundet, som personer uden et syns- eller læsehandicap. Der er mange millioner mennesker i verden, der lider af et syns- eller læsehandicap, og det er mit håb, at denne traktat kan bedre vilkårene for disse mennesker”.

Ministeren betragter traktaten som en milepæl og et vigtigt politisk signal fra verdens lande om at sikre adgang til viden for syns- og læsehandicappede. “Vi vil i den kommende tid se på, om traktaten skal føre til ændringer i ophavsretsloven,” oplyser Marianne Jelved.

Også Michael Wright, NOTAs direktør, er tilfreds med aftalens vedtagelse, som ifølge ham helt klart vil give de nationale biblioteker på området bedre mulighed for at skabe adgang til bøger i fremtiden. Han siger: “Efterspørgslen efter udenlandske titler både skøn- og faglitteratur er kraftigt stigende også blandt vores brugere. Hidtil har vi skullet sikre udveksling gennem bilaterale aftaler med vores søsterorganisationer i andre lande for at få adgang til titlerne. Uens lovgivning har gjort det ret vanskeligt. Med den ny traktat stilles vores brugere meget bedre.”
 

Baggrund/kum.dk
Traktaten stiller krav om, at medlemslandene gennemfører regler, der sikrer, at syns- og læsehandicappede har samme muligheder for at få adgang til ophavsretligt beskyttede værker som personer uden et syns- og læsehandicap. Dette skal ske, uden at der samtidig gøres urimeligt indgreb i rettighedshavernes legitime interesser. Medlemsstaterne skal indføre en række undtagelser til de ophavsretlige enerettigheder til fordel for de syns- og læsehandicappede. Nationale godkendte organisationer (blindebiblioteker) skal således kunne fremstille eksemplarer, ændre og tilgængeliggøre ophavsretligt beskyttet materiale uden først at skulle indhente samtykke fra rettighedshaverne. I Danmark findes disse regler i ophavsretslovens § 17.

Hent aftalen på: http://wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683 – og læs mere om den på: www.ifla.org/node/7811.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...