Ytringsfriheden på biblioteket truet

Skrevet af

Hellen Niegaard

10 december, 2013

Sådan sagde formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen, byrådsmedlem i Odsherred, da det blev klart, at politiet ikke kunne sikre den unge digter Yahya Hassans sikkerhed til et forfattermøde tirsdag den 26. november på Vollsmose Bibliotek.

Et arrangement som politiet derfor i første omgang anbefalede at aflyse med henvisning til ’trusselsbilledet’, efter at Hassan dagen før kommunalvalget den 19. november var blevet overfaldet på Hovedbanegården i København. Og i anden omgang og efter flere døgns heftig debat ønskede at flytte fra biblioteket – på grund af dets centrale placering i bydelens center – til en folkeskole i nærheden.

”Det er fuldstændig absurd, hvis vi som samfund accepterer det overgreb på ytringsfriheden, som det er, når politiet anbefaler at flytte et udsolgt arrangement med Yahya Hassan væk fra Vollsmose Bibliotek”, sagde Vagn Ytte Larsen, da sagen kom frem. ”At det er i demokra- tiets hus, biblioteket, man ikke kan garantere hans sikkerhed, skriger jo til himlen, for det er jo netop biblioteket, der om nogen står vagt om ytringsfrihed og fri og lige adgang til information”, understregede formanden i en pressemeddelelse om sagen tidligt fredag den 22. november.

DBs formand undrede sig over, at ”politiet kan bruge store ressourcer på at sikre fodboldfans mod andre fodboldfans hver søndag, mens man ikke kan beskytte den unge digter mod demokratiske mørkemænd”. Og han understregede: ”Vi bør som samfund værne om retten til at kunne udtrykke sig offentligt, og derfor må man også kunne stille krav til politiet om at sikre denne demokratiske ret. Biblioteket er demokratiets hus, og det er absurd, hvis vi som samfund accepterer, at hovedløse trusler forhindrer os i at bruge biblioteket til den demokratiske samtale, det er skabt til. Biblioteket er jo netop den institution, der kan sikre, at diskussionen kommer ud til alle os almindelige mennesker, men det kræver, at resten af samfundet bakker op. Derfor må vi forlange, at politiet kan sikre bibliotekernes arrangementer, også når der er risiko for, at arrangementerne bliver farlige".

DB-formandens ord gav genlyd og førte sammen med Yahya Hassans og bibliotekets ønske om at gennemføre arrangementet til både masser af avisskriverier og masser af opbakning fra alle sider af dansk politik. Det endte med, bl.a. foranlediget af Odenses konservative rådmand Steen Møller, at politiet i stedet pegede på H.C. Andersen Skolen og her stillede med op med en større styrke. Selve arrange- mentet havde 225 deltagere og forløb i øvrigt i god ro og orden.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...