DB Region Hovedstaden

  Biblioteksforeningen i Region Hovedstaden

VALGMØDE den 28. jauar 2014

Kære medlemmer i Region Hovedstaden
Hermed program og dagsorden for regionens generalforsamling, som finder sted tirsdag den 28. januar 2014, kl. 17.30 – ca. 20.00 på Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby

Program
 
Kl. 17.30
Velkomst
 
Kl. 17.35
Temadebat med oplæg fra Christian Have med udgangspunkt i hans nye bog
”Ansvar eller anarki” -om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer. Det kulturelle ansvar, ligger ikke kun hos det offentlige, men også hos private virksomheder, fonde og alle os andre for den sags skyld. Målet er at skabe et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt-private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet.
 
Kl. 18.15
Valg til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab
 
Kl. 19.00
Spisning

Dagsorden

  1. Velkomst og Introduktion til Danmarks Biblioteksforening
    – om styrken i en interesseorganisation, hvor både fagfolk og politikere kan vælges
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af 5 politiske repræsentanter (valggruppe A) og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
  4. Eventuelt

I hver region skal der ifølge vedtægten vælges 5 politiske repræsentanter til foreningens Repræsentantskab og suppleanter for disse (efterfølgende vælges tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet). Se vedtægterne db.dk/vedtægter

Af hensyn til opsætning af stole og bestilling af traktement henstilles det, at man tilmelder sig.

Tilmelding til Danmarks Biblioteksforening Jeanette Fog Vogelius på mail jfv@db.dk seneste den 14. januar 2014. 

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening