DB Region Sjælland

  Biblioteksforeningen i Region Sjælland

VALGMØDE den 27. januar 2014

Kære medlemmer i Region Sjælland
Hermed program og dagsorden for regionens generalforsamling, som finder sted manddag den 27. januar 2014, kl. 17.00 – ca. 19.30 på Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Program
 
Kl. 17.00
Velkomst
 
Kl. 17.05
Valg til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab
 
Kl. 18.00
Spisning
 
Kl. 18.45
Temadebat med oplæg fra Christian Have med udgangspunkt i hans nye bog
”Ansvar eller anarki” -om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer. Det kulturelle ansvar, ligger ikke kun hos det offentlige, men også hos private virksomheder, fonde og alle os andre for den sags skyld. Målet er at skabe et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt-private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet.

Dagsorden

  1. Velkomst og Introduktion til Danmarks Biblioteksforening
    – om styrken i en interesseorganisation, hvor både fagfolk og politikere kan vælges
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af 5 politiske repræsentanter (valggruppe A) og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
  4. Eventuelt

I hver region skal der ifølge vedtægten vælges 5 politiske repræsentanter til foreningens Repræsentantskab og suppleanter for disse (efterfølgende vælges tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet). Se vedtægterne db.dk/vedtægter

Af hensyn til opsætning af stole og bestilling af traktement henstilles det, at man tilmelder sig.

Tilmelding til Danmarks Biblioteksforening Jeanette Fog Vogelius på mail jfv@db.dk seneste den 14. januar 2014. 

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...