DBs Bibliotekspris

Nomineringsudvalget

Vagn Ytte Larsen (A) Odsherred. Formand for Danmarks Biblioteksforening

Valggruppe A:
Birgit Jonassen (UP), Herning
Suppleant: Henrik Vestergaard (V), Århus

Valggruppe B:
Lone Knakkergaard, Vejle

DB’s direktør

>> Årets bibliotek 2009