DS/ISO

Hellen Niegaard følger statistikudviklingen på biblioteksområdet. Hun er således medlem af Dansk Standards gruppe vedr. biblioteksstatistik, og har i et par år deltaget i en international arbejdsgruppe vedr. biblioteksstatistik og biblioteksbygninger under ISO. Arbejdet afsluttes i denne omgang med udgangen af 2011 – med en såkaldt teknisk rapport om 'tal for biblioteksbyggeri'. Den forventes offentliggjort januar kvartal 2012.