Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterprisudvalg

Kommissorium (hent som pdf)
For at styrke og profilere Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris, har bestyrelsen besluttet et koncept for forfatterprisen, der sikrer at den lever op til fondens formål samt bestyrelsens ønsker og intentioner.
 
Prisens navn
Navnet er Edvard P. prisen

Prisens størrelse
Prisen er på Kr. 50.000.
 
Forfatterprisens formål
Forfatterprisens formål er at anerkende og belønne nye danske forfattere. Ved nye danske forfattere forstås forfattere som er debuteret inden for de seneste 5 år og som har vist sig at være til gensidig gavn i forhold til bibliotekernes arbejde med litteraturformidling.
 
Uddeling
Uddelingen sker i forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference.
 
Valg af prismodtager
Forud for uddelingen nomineres 10 nye danske forfattere (se definition ovenfor). Efter nomineringen afholdes en afstemning blandt medarbejderne på de danske folkebiblioteker.
 
Nominering
Udvælgelse af nominerede forfattere foretages af en af Danmarks Biblioteksforening nedsat priskomite. Formanden for Edvard Pedersens Biblioteksfond deltager i priskomiteens møder.
 
Afstemningen
Afstemning gennemføres som en onlineafstemning via henvendelse til landets folkebiblioteker, som forventes at distribuere til de ansatte. Det praktiske arbejde udføres af sekretariatet for Edvard Pedersens Biblioteksfond.
 
Overrækkelse
Prisen overrækkes af Formanden for Edvard Pedersens Biblioteksfond og begrundes af en, af priskomiteen, udvalgt person
 
Omtale
PR-opgaver i forbindelse med prisoverrækkelsen varetages af sekretariatet for Edvard Pedersens Biblioteksfond i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening.
 
Godkendt af bestyrelsen d. 1. december 2017

Priskomitéens medlemmer

» Steen B. Andersen (A)
   Aarhus
» Louise Colding Sørensen (A)
   Hillerød
» Solvej Pedersen (B)
   Holbæk
» Hanne M. Sørensen
   Sønderborg
» Martin Lundsgaard-Leth
   Ikast-Brande

 
Prismodtagere

2020
Tine Høeg
   
2018
Malene Sølvsten
2016
Stine Pilgård
2013
Mette Winge
2012
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
2011
Benny Andersen
2010
Janina Katz
2009
Martin Jensen
2008
Hanne-Vibeke Holst
2007
Ursula Andkjær Olsen
2006
Svend Åge Madsen
2005
Suzanne Brøgger
2004
Jytte Borberg
2003
Inger Christensen
2002
Ida Jessen
2001
Cecil Bødker

Se også http://www.edvardp.dk

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...