september

Genbesøg DBs Kulturkonference 2021 – “Kulturens Værdi”

KULTURENS VÆRDI
Borgerne ændrer adfærd, hvad skal vi satse på? Genbesøg DB Kulturkonference 2021 i Multikulturhuset Sønderborg. Viden om menneskers adfærdsmønstre og nye løsninger er helt afgørende for et velfungerende og stærkt dansk samfund – også lokalt!

150 kommunalpolitikere, forvaltnings- og biblioteksfolk deltog torsdag den 23. september i en dag med fokus på næste valgperiode, kunst & kultur som fundament for det gode liv og aktuelle udfordringer i kølvandet på corona. Hvad har samfundet lært, og hvad tager vi med os ind i fremtiden, når det gælder fællesskab /demokrati, kultur, de fælles byrum og biblioteket. Se de enkelte præsentationer via programmets talere – og læs reportagen i Danmarks Biblioteker nr. 5/2021, som udkommer 15. oktober.

09.00 Ankomst, registrering og morgenkaffe

10.00 Velkomst

Mads Sørensen (V) fmd., DB Kulturudvalg og fmd. for Kultur og Fritid

SESSION 1: “I DAG CORONA I MORGEN KLIMA”
Vigtig kriseviden og nye perspektiver

10.10 Demokrati, fællesskab – trivsel, ensomhed – adfærdsviden under kriser

Michael Bang Petersen, Hope Projektet, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

10.40 Nye bymidter. Hvordan vil covid-19 ændre fremtidens fælles byrum og fælles mødesteder?

Birgitte Bundesen Svarre, direktør og partner, Gehl Architects

11.10 Biblioteket, samfundets urban arena: Verden bliver større – skal vi dele og streame meget mere?

Lise Bach Hansen, Kulturafdelingen, Det Kgl. Bibliotek

11.30 Debat, kommentarer og spørgsmål
Moderator Hellen Niegaard

12.00 Frokost

SESSION 2: KULTUR- OG BIBLIOTEKSPOLITIK, DER VIL NOGET
Hvad skal der satses på i næste valgperiode?

12.45 Kunst & kultur – fundamentet for det gode liv i kommunen i 2021
Hvad betyder det i praksis?


Set af Jane Marie Jegind, erhvervs-, kultur- og turismechef, Langeland Kommune

13.00 Et biblioteksbesøg er mere end et tal – folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark

Christian Lauersen, chef for Bibliotek og Borgerservice, Roskilde, om mulighederne i den nye Roskilde-Seismonaut undersøgelse

13.20 Hvordan kan historien om kulturvitaminer – at kunst og kultur gør mennesker sundere – bruges til at nytænke lokale kulturtilbud efter corona?

Anita Jensen, postdoc tilknyttet Region Skåne/gæsteforsker ved Institut for Kommunikation og Psykologi, ved Aalborg Universitet

13.40 Debat, kommentarer og spørgsmål
Moderator Kirsten Boelt

14.10 Kaffe og kage (evt. i salen)

SESSION 3: KOMMUNALVALG 2021 OG DEN NATIONALE KULTURPOLITIK
Valget til de kommunale byråd trænger sig sig på. Det samme gør ønsket om at få en ny dansk kulturpolitik!

14.20 En UNGE-ønskeliste til Kommunalvalg 2021 med særligt blik på kultur og biblioteker

To unge – Asger L. Mathiesen og Nana Fatou Danjo Klit – fra Sønderborg spiller ud

14.40 Hvad skal med i en ny dansk kulturpolitik?
Tre personlige indspark fra to borgmesterkandidater:

Ellen Trane Nørby, Venstre, Sønderborg, medlem af Folketinget 

og Stephan Kleinschmidt, viceborgmester og fmd. for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Sønderborg Kommune

15.00 Debat, kommentarer og spørgsmål
Moderator politisk session Michel Steen-Hansen

 

15.30 Tak for i dag

Steen Bording Andersen (A), formand Danmarks Biblioteksforening

16.00 Rundvisning i Mutikulturhuset

Galleri – foto af Palle Peter Skov for DB: