september

Interaktiv temadag i Aarhus: Brug biblioteket som dynamisk læringsrum

Hvad skaber et stærkt læringsmiljø i biblioteket?
Til at nytænke folkebiblioteket, som aktiv lokal spiller i forhold til læring, kræves nye veje og idéer. Danmarks Biblioteksforening ser årets interaktive temadage i september som en fantastisk mulighed for sammen med designeren Rosan Bosch at øge fokus på biblioteket som en fælles portal til læring, det digitale samfund, og et sted der samtidig udvikler og udfordrer sine brugere med kulturelle oplevelser.

Hvordan kan design understøtte læringsformer? Skabe bedre rammer for digital læring og udviske grænserne mellem formel undervisning og ubevidst læring?
Vi skal tænke i læringsstile, helheder og gerne med elementer skabt på tværs af biblioteker og skoler. I dette mødeforum diskuteres hvordan – sammen med nogle af nordens mest kreative folk på feltet, Rosan Bosch og John-Erik Bang.

Kom på forkant med de nyeste idéer til udvikling af biblioteket som aktivt læringsrum, debattér jeres egne projekter og hent ny inspiration til lokale initiativer. Vel mødt.

Målgruppe: Biblioteks- og forvaltningsfolk, planlæggere og arkitekter, politikere og alle andre med interesse for nye læringstilbud.

Biblioteket & Læring
Siden Middelalderen har biblioteket dannet ramme om læring. Om det enkelte menneskes, formelle eller uformelle, studier og søgen efter ny viden og indsigt. Biblioteket står i dag – trods en voksende digitalisering – stærkere end nogen sinde som fysisk sted for læring.

DB & Rosan Bosch
Tendenserne er mangeartede og læringsaspektet massivt voksende. De nærmeste år udvides bibliotekets rolle desuden i takt med folkeskolereformens implementering og i takt med folkebibliotekets øgede samspil med folkeskolen lokalt. Danmarks Biblioteksforening arrangerer derfor i samarbejde med Rosan Bosch en temadag om bibliotekets unikke og særlige styrke som sted for læring.

Rosan Bosch Studio er et kreativt dansk/internationalt designbureau som skaber udfordrende projekter, der stiller spørgsmålstegn ved gængse opfattelser og normer. Og åbner op for nye måder at tænker og handler på. Rosan Bosch har de seneste år især arbejdet med biblioteker i skoler.

Temadagen afholdes på Hovedbiblioteket i Aarhus, Møllegade 1, 8000 Aarhus.

» Download programmet
» Læs mere om alle oplægsholderne
 

PROGRAM 
09:30 Ankomst, kaffe og registrering
10:00 Velkomst og introduktion til dagen
Steen B. Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening
10:10 Session 1Om rummet og læring
Rosan Bosch, designer og arkitekt
1. del – Generelt oplæg
2. del – Konkrete eksempler
Spørgsmål og debat
Hent oplægget (95 MB, pdf)
Fotos fra oplægget må ikke gengives uden tilladelse fra Rosan Bosch
 
11:30 Session 2 – Fra læsesal til interaktivt læringsrum, internationale tendenser
Hellen Niegaard, chefkonsulent i Danmarks Biblioteksforening
Hent oplægget (pdf, 3 MB)
 
12:15 Frokost
13:00 Session 3 – Workshop: Hvad skal vi satse på lokalt?
Introduktion ved Rosan Bosch
Opsamling Hellen Niegaard
Hent opsamlingen (pdf, 0,5 MB)
 
14:00 Stræk-ben-pause
– hent kaffe, the, frugt og kage
14:15 Session 4 – ’Hvordan lærer vi?’
Hands-on inspirationsoplæg ved John-Erik Bang, coach – og Bang-Akademi
Spørgsmål og debat
Hent oplægget (pdf, 0,5 MB)
 
15:00 Tak for i dag
Dan Skjerning (A), Fmd. for DBs udvalg vedr. Læring
 

 
DU/I er selv en del af dagens program

Hvad kan man selv gøre lokalt – og hvad gør man lige nu? Deltagerne inviteres inden temadagen (to uger før) til at indsende en kort beskrivelse på ½ A4-side af jeres lokale læringsprojekt omfattende ’læring’ i rummet eller læring i samarbejde med folkeskolen. Hvad enten man skal bygge om eller bare forny og styrke tilbud.

Arrangørerne laver en sammenfatning. De fem mest perspektivrige lokale cases præsenteres i dagens session 2 og udfordres mere generelt i session 3 og workshoppen . Blandt de mest perspektivrige udvælges et, der præsenteres desuden nærmere i Danmarks Biblioteker nr. 5, hvor også konklusionen fra temadagen offentliggøres.

OBS! Jeres projektbeskrivelse skal indeholde tre ting: Formål og målgruppe, Proces og forventet resultat samt link til evt. uddybende materiale/blog eller site.

Temadagen den 15. september afholdes på Biblioteket på Rentemestervej i København

Bemærk der er begrænset adgang og tilmelding efter først-til-mølle-princippet!

Deltagergebyr (ex. moms)
Tilmelding senest 11. august 2014
DB-medlemmer:
Ikke-medlemmer:
 
kr. 1.175
kr. 1.765
Tilmelding efter 11. august 2014
DB-medlemmer:
Ikke-medlemmer:
 
kr. 1.575
kr. 2.365

15% rabat per person, hvis I er tre eller flere fra samme institution/kommune.

Bindende tilmelding fra 12. august.
Efter aftale med DB kan kollega træde i stedet for den først tilmeldte.