Forretningsudvalget

Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B.

Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.

Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget.