Forretningsudvalget

Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B.

Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.

Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening