Frivillighed – Tænketanken

Pressemeddelelse: "Frivillige på fremtidens biblioteker"
Udsendt 12. juni 2013
———————————————————————————————————————————————–
Hovedtal, frivillighedsundersøgelse 2013
Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. maj til 5. juni.
Svar modtaget fra 59 af 98 kommunale biblioteksvæsener

Hvor mange biblioteker har tilknyttet frivillige?
68 % samarbejder i dag med frivillige

Hvorfor samarbejder biblioteket med frivillige
Blandt de 40 biblioteker som samarbejder med frivillige oplyser
– 53 % at det sker pga. initiativ fra de frivillige selv som én af årsagerne
– 45 % at bibliotekets ledere har taget initiativet som én af årsagerne
– 18 % at det sker pga. mangel på ressourcer som én af årsagerne

Kompetencer
Blandt de 40 biblioteker som samarbejder med frivillige oplyser
– 43 % at de tilbyder uddannelse til de af bibliotekets medarbejdere som arbejder med de frivillige
– 33 % at de tilbyder uddannelse til frivillige
– 30 % at de annoncerer efter specifikke kompetencer hos de frivillige

Forventninger
– 78 % af de biblioteker, som har frivillige i dag, forventer også at involvere frivillige i fremtiden.
– 100 % af de biblioteker, som ikke har frivillige i dag, forventer at involvere frivillige i fremtiden.

Blandt de biblioteker, som forventer at involvere frivillige i fremtiden, oplyser
– 67 % at de forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden
– 88 % at de forventer at flere og nye opgaver skal løses af frivillige i fremtiden
– 67 % at der skal allokeres flere medarbejderressourcer til frivillige i fremtiden
– 8 % at de forventer at ansætte nye medarbejdere til de frivillige i fremtiden

———————————————————————————————————————————————–
Ovenstående resultater må kun bruges med følgende kildeangivelse:
"Frivillighedsundersøgelse 2013, udført af Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker"