Hvor ofte søger du vejledning hos personalet på biblioteket?

Gennemsnit for hele befolkningen
 
Hvor ofte søger du vejledning hos personalet på biblioteket?

 
  Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år
Hver gang eller næsten hver gang 2% 3% 4% 2% 1% 3%
De fleste gange 11% 10% 17% 9% 6% 10% 10%
Af og til 57% 63% 47% 63% 61% 64% 67%
Aldrig eller næsten aldrig 28% 23% 31% 25% 30% 24% 19%
Ved ikke 2% 1% 1% 4% 1% 1%
 

Hvor vigtigt er det for dig, at du har mulighed for at søge vejledning hos personalet
i forbindelse med dit biblioteksbesøg?

(Spørgsmålet er ikke stillet til de personer som ovenfor angav at de aldrig søger hjælp hos personalet)

 
  Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år
Meget vigtigt 33% 37% 50% 34% 37% 36% 26%
Vigtigt 52% 50% 44% 47% 46% 53% 58%
Mindre vigtigt 15% 13% 6% 19% 17% 11% 16%
Slet ikke vigtigt
 

Undersøgelsens delspørgsmål

Til undersøgelsens forside