DBs Internationale arbejdsgruppe

» Kommende og tidligere møder
» International strategi, vedtaget februar 2015

Kommissorium

International arbejdsgruppes formål er

  • at holde DBs repræsentanter i internationalt arbejde opdateret om DBs politik og dermed sikre, at DBs interesser i det internationale arbejde varetages bedst muligt
  • at sikre at informationer fra DB’s repræsentanter indgår i DBs politikudvikling
  • at holde DBs Forretningsudvalg orienteret om internationale aktiviteter og udviklinger

Opgaver

  • Deltage aktivt som foreningens ambassadør på relevante seminarer og konferencer, og herigennem synliggøre foreningen overfor eksisterende og potentielle kommende eksterne samarbejdspartnere
  • En gang om året at deltage på et Forretningsudvalgsmøde til fælles orientering om DBs internationale politik og indsatsområder
  • Løbende at komme med anbefalinger/indstillinger til Forretningsudvalget om mulige indsatser

Organisation
DBs formandskab er fødte medlemmer af arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppens øvrige medlemmer udgøres desuden af de personer, som udsendes af og repræsenterer DB i internationale organisationer, foreninger, på seminarer og konferencer og i andre internationale sammenhænge. DBs direktør er født medlem af arbejdsgruppen samt mødeleder.

Arbejdsgruppen kan efter eget skøn invitere andre personer med til arbejdsgruppens møder.
Arbejdsgruppen refererer til Forretningsudvalget.
Danmarks Biblioteksforenings sekretariat varetager sekretariatsfunktionerne.
Arbejdsgruppen afholder mindst 2 årlige møder.

Medlemmer
Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund
Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring
Annette Wolgenhagen Godt, Allerød
Steen Bording Andersen (IFLA Regional Division Committee Europe)
Kirsten Boelt (IFLA GB)
Jakob Lærkes (Public Libraries Section)
Anne Green (IFLA Children & YA Section)
Andrew Cranfield (EBLIDA)
Kent Skov Andreasen (FAIFE kontakt)
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
Hellen Niegaard, Danmarks BIblioteksforening