International strategi

INTERNATIONAL STRATEGI
 
DB har i 2015 udarbejdet International Strategi, som kan ses på db.dk/internationalt
 
  • DB vil via engagement og tilstedeværelse i forskellige internationale fora – i Norden, Europa gennem EBLIDA, og globalt i IFLA – og i samarbejde med andre organisationer arbejde målrettet for at påvirke den lovgivning, som vedtages internationalt
  • DB skaber netværk for de internationale aktører, støtter og synliggør deres arbejde
  • DB arbejder for at der internationalt skabes dokumentation og indsamles data som understøtter bibliotekernes samfundsværdi i et økonomisk, demokratisk og kulturelt perspektiv – herunder betydningen af biblioteket som et fysisk rum som understøtter medborgerskab, civilsamfundet og formel og uformel læring