Jørn Rye Rasmussen

Jørn Rye RasmussenJørn Rye Rasmussen (F), Silkeborg
joern.rye@silkeborg.dk

Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg
Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab