Kommunalt medlem af DB

En medlemskommune repræsenteres ved politikerne i kulturudvalget, eller det tilsvarende udvalg, hvorunder biblioteket hører. 
Et eksemplar af medlemsbladet "Danmarks Biblioteker" sendes til hvert kulturudvalgsmedlem og til kommunens bibliotek. Hvert kulturudvalgsmedlem har én stemme på generalforsamlingen – dog højst 7 stemmer pr. kommune.

Skriftlig anmodning om medlemskab stiles

Danmarks Biblioteksforening
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
db@db.dk