Kommunalvalg 2013

I en kommunal valgkamp er det ikke altid kulturen som står øverst på dagsordenen. Det kan vi sammen ændre. Her på siden samler vi en række ideer, som I ude på bibliotekerne er velkomne til at bruge og udvikle. Vi forsøger løbende at samle alle jeres bidrag her på siden.

Arrangementer på biblioteket
Markér biblioteket som det politisk neutrale, men demokratisk vigtige omdrejningspunkt for debat og interaktion med borgerne frem til KV13. Invitér kommunalvalgets opstillingsberettigede partier og kandidater til arrangementer afholdt på biblioteket. Ideer til arrangementer kunne være …:

 1. Det kulturelle vælgermøde på biblioteket
  Ordstyrer: Bibliotekschefen
  Partierne sender en repræsentant fra partiet, som er i besiddelse af et velsmurt stemmebånd samt lyst til og mod på en livlig debat, direkte med vælgerne
  Det kan biblioteket tilbyde
  En sal fyldt med spørgelystne, kommunalpolitisk interesserede borgere
  En engageret ordstyrer
  Formidlet presseomtale af arrangementet i diverse medier
   
 2. ”Speakers Corner” på biblioteket
  Biblioteket har rigtig mange besøgende lørdag formiddag. Invitér politikerne og andre med budskaber i valgkampen til at stille op rundt omkring i biblioteket for at møde vælgerne face to face.  Lav samtidig et særligt KV13 område, hvor politikerne kan lægge deres materiale frem
  Det kunne være en mulighed for at få jeres eventuelle ungdomsorganisationer eller lokale interessegrupper på banen, men det bestemmer I selvfølgelig selv
   
 3. En KV13-tur med Bogbussen
  Invitér politikerne med ud i landskabet og lad dem møde vælgerne i de små lokalsamfund
   
 4. Biblioteket udstiller dig på nettet
  Lav et særligt KV13 univers på bibliotekets hjemmeside, og gør den til en central spiller i valgkampen
   
 5. Det ungdomspolitiske vælgermøde
  Biblioteket tager initiativ til et vælgermøde, hvor der er fokus på unge og deres valgdeltagelse
  Det kan arrangeres i samarbejde med de forskellige ungdomsuddannelssinstitutioner, hvor man udvælger fælles temaer på tværs. Evt. med en gruppe unge som arrangører.

Det er jer der sætter biblioteket på dagsordenen. Brug disse eller andre ideer til aktiviteter på biblioteket, og bring borgerne med ind i på valgkampen.

Fortæl os hvad I gør!
Vi vil meget gerne skabe et overblik over hvilke KV13-aktiviteter der kommer til at finde sted på bibliotekerne frem til valgdagen den 19. november.
Send derfor meget gerne en kort beskrivelse af jeres aktiviteter til webmaster@db.dk. Står jeres aktiviteter ikke allerede på listen ovenfor, så udvider vi den med jeres aktiviteter, til inspiration for alle andre. Fortæl også hvor I formidler jeres arrangementer online (hjemmeside, sociale medier og lignende) så vi kan inddrage jeres aktiviteter i vores Storify feed herunder.

DET SKER PÅ BIBLIOTEKERNE

>> I Vesthimmerland
Vesthimmerlands Biblioteker vil i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune gennemføre en række happenings på det lokale gymnasium og erhvervsskole. Udgangspunktet er KL’s landsdækkende valgkampagne ”Tænk dig om før du (ikke) stemmer”.

Konceptet for den lokale kampagne er at give den landsdækkende kampagne et aktiverende og involverende element i form af en række installationer i ugerne op til valget. Kampgane første installation er to transparente stemmeboks, hvor eleverne med forskellige bolde kan tilkendegive, om de har tænkt sig at stemme eller ej. Næste installation vil være en overdimensioneret megafon med opfordringen ”Du har kun lov til at brokke dig, hvis du stemmer”. Vi planlægger også sofa-installationen ”Er du sofavælger”.  Endelig vil vi lave en ”demokrati-staffet”. Stafetten er en scrapbook med opfordringen ”Hvad er demokrati for dig?”. Vi prøver derudover at lave en quiz med en masse spørgsmål om demokrati, kommunen, valg m.m. På Biblioteket skaber vi ”Ønske-installationen”, der er et stort kort over kommunen. Her  er meningen, at de unge skal sætte en knappenål et sted i kommunen, hvor de fx gerne vil have bygget en skateboardbane eller noget helt andet.  

Ideen er, at de mange happenings skal minde de unge om valget – og at de unge i forskellige sociale sammenhænge skal committe sig til at stemme. Samtidig gør de mange små happenings det muligt på lavbudget at synliggøre den landsdækkende kampagne.

>> I Aalborg
Borgerne kan afgive brevstemmer fra den 23. august  på alle biblioteker i kommunen. Det betyder at der på 12 lokal- og bybiblioteker kan afgives brevstemmer i den bemandede åbningstid. På hovedbiblioteker kan der stemmes i alle dage i den betjente åbningstid fra kl. 10-19 og lørdag fra 10-14. I de 3 bogbusser er personalet ligeledes parat til at modtage brevstemmer. Busserne vil desuden dukke op på uventede og meget besøgte  steder (f.eks. indkøbscentre) de sidste to lørdage inden valget for at give så mange som muligt information om valget og mulighed for at afgive brevstemme.

Aalborg Kommune vil gerne have flere unge til at deltage i demokratiet og satser derfor på at nå målgruppen i forbindelse med kommunalvalget. Aalborg Bibliotekernes bogbusser bliver til ”valgbusser” og kører i en periode inden valget ud til uddannelsessteder. Der kan naturligvis afgives brevstemme i bussen, og vi er ved at planlægge forskellige aktiviteter på uddannelsesstederne, det kan være debatter, møde med politikere mm.

>> Roskilde
Roskilde Bibliotekerne vil i samarbejde med www.youglobe.dk og projekt Ungedemokratiet www.ungiroskilde.dk/ungedemokratiet lave et eller flere unge-valgaften(er) med plads til socialt samvær, folkekøkken, oplæg og debat, dj’s og naturligvis lokalpolitik. Vi vil forsøge at lægge arrangement(erne) så tæt på d. 19. november og give de unge mulighed for enten at brevstemme eller på valgdagen gå i samlet flok til stemmeurnerne på biblioteket. Alle aktiviteter bygges op omkring sloganet ’din stemme bestemmer’ og metoden til at få fat i og nå ud til de unge er via ung-til-ung-metoden og her anvendes i høj grad facebook og lignende sociale platforme.
Vi har med succes fået aktiveret en ungeredaktion, dvs. et netværk bestående af ca. 15 unge i alderen 16-24 år, der via ungiroskilde.dk formidler til andre unge om kultur og politik og hvad de unge i øvrigt måtte have lyst til at formidle. Denne ungeredaktion mødes hver 2. uge og giver både biblioteket og rådhuset mulighed for på flere niveauer at være i dialog med de unge og opbygge relationer og på den måde iværksætte samarbejde på tværs.     

>> I Odder
– afholder OnsdagsUniversitet som er en foredragsrække, der består af 4 gå-hjem-møder med lokale ”kloge hoveder”.
De formidler deres vidt forskellige viden. Et af oplæggene lyder: Kommunalvalg i Odder – og i landets 97 andre kommuner, Onsdag den 6. november kl. 17-18
"Om mindre end to uger er der kommunalvalg. Vælgerne afgør naturligvis, hvem der skal sidde i borgmesterstolen efter 1. januar 2014, men hvad er egentlig de nærmere regler for afvikling af et kommunalvalg? Kan man på forhånd sige noget om, hvordan det kommer til at gå?
Jørgen Elklit – professor, dr.scient.pol., Aarhus Universitet – som har beskæftiget sig med valg i mange lande, vil tale om valg i Danmark … og i Odder."

>> I Svendborg
Svendborg Bibliotek arrangerer selvfølgelig også vælgermøde op til kommunalvalget. Alle 10 opstillingsberettigede lister er inviteret og de fleste har på nuværende tidspunkt sagt ja. De får hver to timer i udlånstiden til at mødes med deres vælgere, lægge materiale og fortælle om deres program.

>> I Herlev
Er kultur livsnødvendig? Er kultur det kit, der binder samfundet sammen og sikrer os en fælles fremtid? Flere virksomheder har i dag større kulturbudgetter end for eksempel biblioteker. Hvad sker der, når store kommercielle virksomheder bliver bannerførere for kultur? Hvad er meningerne?
Kulturens rolle i fremtidens samfund er på dagsordenen, når vi overlader ordet til forfatter Knud Romer, filosof og forfatter Vincent Hendricks m.fl. Deltag i et underholdende battle på ord og meninger styret kompetent, humoristisk og lidt anderledes af beatpoeten Claus Høxbro og rapperen Stik Op Jakob.

Herlev Bibliotek den 30. oktober

>> I Sønderborg
I samarbejde med frivillige i Nordborg udarbejder Sønderborg Bibliotek hver uge en Lydavis for blinde og svagtseende. I forbindelse med KV, bliver der endvidere produceret en cd med ”Valgekstra” i ugerne 44-46, med de forskellige partiers valgprogrammer, læserbreve, politikerportrætter og væsentlige temaer i valgkampen.

>> I Aarhus
AAKBs arrangementer i forbindelse med KV13 kan ses på https://www.aakb.dk/temaer/kommunalvalg
 

Sæt bibliotekets aktuelle situation på dagsordenen
Send en eller flere gode historier om vellykkede initiativer eller arrangementer på biblioteket til pressen, og fortæl hvordan den fortsatte succes er afhængig af det kommende byråds holdning til bibliotekets rolle i lokalsamfundet. Det giver pressen en oplagt anledning til at kontakte politikerne for at høre deres syn på biblioteket.
Send gerne jeres gode historier til webmaster@db.dk, så de også bliver samlet her på siden.

Tag eventuelt udgangspunkt i aktuelle undersøgelser, som belyser en eller flere aktuelle udfordringer på biblioteket. Få inspiration på www.db.dk/undersøgelser

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...