Konferencen “Kultur & Identitet” 2011

Det handler om værdier og bibliotekerne skal bevæge sig ’fra oplysning til praktiseret oplysning’!
Sådan ser og formulerer Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for Kolding Designskole og tidl. kulturminister, bibliotekernes opgave i det 21. århundrede.
’Biblioteket skal bidrage aktivt til en revitalisering af det urbane’, lød Gerner Nielsens budskab på Danmarks Biblioteksforenings store kulturkonference på Carlsberg tirsdag om Kultur & Identitet. ”Biblioteket er jo en kæmpe succes, alle kommer der. Biblioteket skaber identitet og sammenhæng. Og det er det eksemplet på vellykket integration, det man altid tager frem.”
 
Elsebeth Gerner Nielsen mindedes sin tid som minister og oplyste, at det vigtigste i hendes periode var ikke hverken beslutningerne om operaen på Holmen eller det nye skuespillerhus, men ”Det vigtigste jeg fik igennem som kulturminister var biblioteksloven i 2000”. Og det var ikke let, da hun fik ministeriet, var der linet op til indførelse af brugerbetaling. Men der var ingen tvivl i Elsebeth Gerner Nielsens sind: ”I kan da ikke mene, at vi skal have brugerbetaling på bibliotekerne. Det var en hård kamp, men vi fik en ny bibliotekslov … med fri og lige adgang!” , fortalte en synligt, fortsat stærkt engageret tidligere kulturminister. Gerner Nielsen talte helt i tråd med konferencens åbningsindlæg ved forsker Henrik Jensen, Roskilde Universitetscenter, og forfatter til både ’Det faderløse samfund’ og ’Det ordentlige menneske’. Vi savner mere pligtkultur frem for rettighedskultur, sagde han og understregede, at rødder også er kultur, der ikke kan tilsidesættes uden en forarmelse af det offentlige rum og den enkeltes kultur.
 
Konferencen kom i det hele taget rundt om alle Kulturministeriets ressort områder, fra nye byrum og akitektur i Roskildes nye bydel Musicon, over bibliotekets rolle i vidensamfundet og dets fire nye rum – for inspiration, læring, som mødested og performativt rum, og derfor også ind over hvad kunsten gør ved os i form af ballet og teateroplevelser og musik. Musikken stod en af vor tids helt fænomenale unge musikere for, percussionisten Simona Abdallah gav de knap 125 veloplagte deltagere – politikere, kommunalfolk og biblioteksfolk, en minikoncert af international klasse. Lyt selv med på videoklippene herunder.
 
Læs også

Oplæg og video fra konferencen
Klik på 'oplæg' for at downloade powerpoint/pdf, eller på video-linket for at se og høre oplægget igen.

SESSION 1
Formiddag
SESSION 2
Eftermiddag
Velkomst
Formand for DBs Kulturudvalg Malene Carmel
» video
Teater- og balletoplevelser, hvad får vi med?
Anne Middelboe Christensen
» oplæg
» video
 
Hvorfor er kultur vigtig?
Henrik Jensen
» video
Hamlet – en forestilling om identitet og kultur
Lars Romann Engel
» oplæg
» video
 
Musicon
Anne Katrine Hornemann
» oplæg 1
» oplæg 2
» oplæg 3
» oplæg 4
» video
Musikcaféen REAL
Conny Jørgensen og Bjarne Roursgaard
» oplæg
» film (bemærk filstørrelse: 200 MB)
» video
 
Simona Abdallah
»
video
 
Bibliotekets som arena i viden- og oplevelsessamfundet
Dorte Skot-Hansen
» oplæg
» video
 
Biblioteket – herfra min verden går
Elsebeth Gerner Nielsen
» oplæg
» video

» Alle videoer fra konferencen

Opsamling
Michel Steen-Hansen
» oplæg
» video

Om konferencen
Baggrund og introduktion »
Program »
Her afholdtes konferencen »
Arrangør: DBs Kulturelt Udvalg

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening