Medieudvalget

Kommissorium
At sikre løbende videreudvikling af Danmarks Biblioteker og foreningens hjemmeside.

Opgave
Sparrer med og rådgiver Danmarks Biblioteksforenings redaktør med hensyn til foreningens magasin, Danmarks Biblioteker, og webredaktør vedrørende hjemmesiden.

Handling
Udvalget afholder 4 møder i hver valgperiode – et pr år. Det første i Danmarks Biblioteksforenings sekretariat, de øvrige via mail o.l.
 
Organisation
Udvalget sammensættes af 1 medlem fra Valggruppe A og 2 medlemmer fra Valggruppe B, således at mindst et medlem repræsenterer organisationer og institutioner. Udvalget består desuden af de to redaktører.

Udvalgets medlemmer
 
» Andrew Cranfield
   Hans Knudsen Instituttet
» Hellen Niegaard 
   bladredaktør
» Michael Hartz Larsen
   webredaktør