Medieudvalget

Kommissorium
At sikre løbende videreudvikling af Danmarks Biblioteker og foreningens hjemmeside.

Opgave
Sparrer med og rådgiver Danmarks Biblioteksforenings redaktør med hensyn til foreningens magasin, Danmarks Biblioteker, og webredaktør vedrørende hjemmesiden.

Handling
Udvalget afholder 4 møder i hver valgperiode – et pr år. Det første i Danmarks Biblioteksforenings sekretariat, de øvrige via mail o.l.
 
Organisation
Udvalget sammensættes af 1 medlem fra Valggruppe A og 2 medlemmer fra Valggruppe B, således at mindst et medlem repræsenterer organisationer og institutioner. Udvalget består desuden af de to redaktører.

Udvalgets medlemmer
 
» Andrew Cranfield
   Hans Knudsen Instituttet
» Hellen Niegaard 
   bladredaktør
» Michael Hartz Larsen
   webredaktør

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...