Next og nordisk biblioteksforeningsmøde

De nordiske biblioteksforeninger har et mangeårigt velfungerende netværkssamarbejde og mødes en gang årligt.

I juni 2011 blev det nordiske møde afholdt i Aarhus med DB som vært i relation til den internationale bibliotekskonference NEXT Library, http://nextaarhus.dk/conference. På denne konference havde de nordiske foreninger en velbesøgt workshop ”REACH OUT – How to organize and run a strong library organization in 2011”. Temaer på selve det nordiske møde var bl.a. fælles opbakning i IFLA, hvor de nordiske lande har opnået stor repræsentation i det styrende organ ved valget i år. Dels det nye samarbejde om copyright, her planlægges en større konference i 2012.

http://nextlibrary.net/session/reach-out-how-organize-and-run-strong-library-organization-2011

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...