Next og nordisk biblioteksforeningsmøde

De nordiske biblioteksforeninger har et mangeårigt velfungerende netværkssamarbejde og mødes en gang årligt.

I juni 2011 blev det nordiske møde afholdt i Aarhus med DB som vært i relation til den internationale bibliotekskonference NEXT Library, http://nextaarhus.dk/conference. På denne konference havde de nordiske foreninger en velbesøgt workshop ”REACH OUT – How to organize and run a strong library organization in 2011”. Temaer på selve det nordiske møde var bl.a. fælles opbakning i IFLA, hvor de nordiske lande har opnået stor repræsentation i det styrende organ ved valget i år. Dels det nye samarbejde om copyright, her planlægges en større konference i 2012.

http://nextlibrary.net/session/reach-out-how-organize-and-run-strong-library-organization-2011