2-års status

Skrevet af

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

7. april, 2016

Tænketanken er trådt ind i sin anden fase efter de første to aktivitets- og projektår. Her skal bl.a. arbejdes nærmere med den digitale udvikling og den måde, borgerne bruger digitale tilbud og medier på. Andre indsatsområder er: Folkebiblioteket og velfærd, samspil med ci vilsamfundet og nye kompetencer til advocacy-arbejde.

Ny bred konstellation
Bibliotekernes tænketank, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, startede en ny to-årig projektperiode i oktober 2015 i en ny, meget bredere konstellation med over 30 biblioteker, leverandører og de største aktører på biblioteksområdet. Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Danmarks Forskningsbiblioteksforening sidder i den ny styregruppe og skal her sætdite retning for viden og debat om Fremtidens Biblioteker. I 2015 har Tænketanken haft fokus på at genetablere en organisering både økonomisk og indholdsmæssigt. Lotte Hviid Dhyrbye er per 1. oktober genansat som leder af Tænketanken i en projektperiode med evaluering af projektet efter det første år.

Herudover har Tænketanken i 2015 haft fokus på igangværende og kommende projekter:

Samfundsøkonomisk værdi
Tænketanken lancerede januar 2015 under Fase I i samarbejde med Copenhagen Economics undersøgelsen Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi. Det første studie af sin art i Danmark og en undersøgelse af, hvilken samfundsøkonomisk værdi folkebiblioteket bidrager med. Undersøgelsen udkom i et oplag på 1500 eks., og gav anledning til omfattende politisk debat om fremtidens biblioteker både lokalt og nationalt. Tænketanken oplevede samtidig stor interesse fra biblioteksvæsenet, andre lande og fagområder omkring impact-studier og library advocay og politisk bevidsthed. Tænketanken deltog, med stor interesse til følge, i IFLA2015 i Cape Town med en poster om undersøgelsen. Siden har Tænketanken med afsæt heri igangsat et europæisk projekt om videndeling og komparativt studie af anvendelsen af impact-studier som led i at styrke fokus på biblioteker, demonstrere værdi, library advocacy og supplere gængse kvantitative og kvalitative metoder. Deltagere: Catalonien, England og Holland samt Kroatien, der kun lige er startet. Projektet støttes af Reading & Writing Foundation, Library 2020, og afsluttes medio 2016.

Undersøgelse: Digitale strategier for fremtiden
Tænketanken har modtaget støtte på ca. 950.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje til Digitale Strategier for Fremtiden. Målet er at skabe et anvendelsesorienteret vidensgrundlag om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og behov med henblik på omsætning i lokale digitale udviklingsstrategier. Strategier, der kan bidrage til at skabe, udvikle og ikke mindst formidle det digitale bibliotekstilbud, så det svarer til  borgernes faktiske behov og kompetencer i den enkelte lokale kontekst. Projektpartnere er: Centralbibliotekerne, eReolen.dk og DDB, mens en lang række andre aktører inddrages undervejs. Bl.a. inddrages Danmarks Biblioteksforenings Digitale Udvalg og Læringsudvalg.

Tema: Folkebiblioteket og velfærd
Under dette tema planlægges flere aktiviteter i 2016; alle placerer bibliotekerne ind i en bredere innovations- og velfærdspolitisk dagsorden, herunder kultur og sundhed, det sociale område m.m. Tænketanken deltager desuden i, opretter og faciliterer diverse netværk o.l. Behovet og interessen for at styrke ledere og medarbejderes kompetencer inden for bibliotek ’advocay’ er stor – og det gælder på tværs af biblioteksområder. Tænketanken arbejder derfor også i 2016 med projektdesign og finansiering af et meningsdannelseskoncept.

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...