Åbent brev: Kære Kulturminister

Skrevet af

26. september, 2011

I skrivende stund kender vi ikke dit navn, men vi ønsker tillykke med valget – vi har store forventninger til dig!

I Danmarks Biblioteksforening har vi et stort ønske om, at du som noget af det første tager initiativ til, at vi i Danmark får lavet en national biblioteksstrategi. En politisk vedtaget strategi, der sikrer, at alle borgere får et godt bibliotekstilbud. En strategi, der kan føre til, at vi fortsat udvikler gode fysiske biblioteker og at vi nationalt får opbygget det digitale bibliotek, vi venter så utålmodigt på. Sådan som det bl.a. anbefales i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet fra 2009, initieret af en af dine forgængere.

Vi har fulgt valgkampen tæt og selvom KULTUR og BIBLIOTEKER ikke har været blandt hovedtemaerne, så har der alligevel været meget interessante udmeldinger.

Vi glæder os over, når man i valgkampen kunne se, at alle de politiske partier fortsat er enige om, at det skal være gratis at gå på biblioteket. Sådan som udmeldingen lød på et kulturelt vælgermøde på Frederiksberg Hovedbibliotek lige op til Folketingsvalget.

Det glædede os også meget, da vi i dagbladet Politiken på valgdagen kunne se, at de radikales leder Margrethe Vestager udtalte, at “Især bibliotekerne er en kerne i vores kulturpolitik”.

Samtidig med at man i avisen slog fast, at “Kulturstøtten er populær i alle samfundets lag” – og at bibliotekerne er den mest benyttede kultur- og læringsinstitution.

Borgerne bruger bibliotekerne og ønsker, at de udvikles og at der investeres i dem. Det håber vi, at du vil være med til.

Vi blev også rigtig glade, da den socialdemokratiske kulturordfører Mogens Jensen et par uger før folketingsvalget på Facebook skrev:

“Bibliotekerne i Danmark er også i fremtiden en vigtig del af fundamentet under vores velfærdssamfund. Vi skal styrke og videreudvikle bibliotekets position som et borgernes hus, der gør det muligt for alle at være aktive medspillere i kulturliv og demokrati… Derfor skal vi bruge bibliotekerne langt mere til at understøtte det lærende samfund, hvor nysgerrighed og livslang læring understøttes af adgang til viden og kultur.”

Vi håber disse og andre udsagn er udtryk for, at regeringen og Folketingets Kulturudvalg vil arbejde aktivt for et styrket bibliotekstilbud til alle landets borgere – små som store.

I Danmarks Biblioteksforening valgte vi at føre valgkamp for kulturen og bibliotekerne. Vi lavede en kampagne under overskriften “Fortæl din politiker…”, hvor vi hver dag kom med budskaber som f.eks. “at biblioteket skaber integration, at biblioteket er vigtigt, ikke mindst i yderområderne”, “at biblioteksforbrugende børn får mere uddannelse”.

Vi tror, at vores mange input har bidraget til at sætte kulturen på dagsordenen. At kulturen får en mere fremtrædende placering på den politiske dagsorden vil vi i biblioteksforeningen naturligvis fortsat kæmpe for.

Vi forventer, at det også er, hvad du som ny kulturminister vil stræbe efter, så vi bruger bibliotekerne til at gøre Danmark klogere og støtter op om en fælles strategi for at udvikle vidensvelfærden.

Danmarks Biblioteksforening ser frem til samarbejdet med dig og alle de andre gode kræfter, der finder bibliotekerne vigtige. Held og lykke med opgaven som kulturminister!
 

Venlige hilsner

Vagn Ytte Larsen
Formand, Danmarks Biblioteksforening

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...