Aftalen om e-bøger på bibliotekerne er en sejr for viden til borgerne

Skrevet af

21. december, 2017

Den netop offentliggjorte aftale mellem bibliotekernes digitale platform for udlån af e-bøger, eReolen, og landets største forlag Gyldendal (inkl. Rosinante) og Modtryk (inkl. Alvilda) er utrolig vigtig for bibliotekernes e-bogudlån og dermed for borgernes adgang til litteratur og viden” siger en begejstret formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) i en første reaktion på aftalen.

Aftalen betyder, at Gyldendal og Modtryk nu stiller deres e-bøger til rådighed for bibliotekerne, så borgerne også kan låne e-bøger fra disse forlag, som har en stor markedsandel. Selv om 600 forlag og selvudgivere allerede er med i eReolen, så har de mange danske e-bøger fra netop disse to nye forlag i de seneste år ikke været til rådighed for bibliotekernes lånere.

Med aftalen er Danmark igen frontløber på verdensplan, når det kommer til biblioteker som digitale formidlere, hvilket ligger i fin forlængelse af den danske folkeoplysende tradition, hvor borgernes adgang til viden har spillet en central rolle siden Grundtvig.

”Jeg er så glad for at Gyldendal og Modtryk har vist viljen til at skabe en ny aftale, som er utrolig vigtig for det oplysende og læsende Danmark. Bibliotekerne står centralt i litteraturformidlingen og spiller en betydelig rolle for både bogmarkedet og det enkelte menneskes lyst og mulighed for at læse. Den rolle er måske endnu vigtigere i et algoritmestyret digitalt marked, så derfor er det nødvendigt at bibliotekerne har mulighed for at udlåne bøger, uanset om det er fysiske eller e-bøger.
Jeg håber derfor, at også de sidste tre forlag, som endnu står udenfor en aftale med eReolen vil indse vigtigheden af og den fælles interesse i at formidle litteraturen og sikre en fri og lige adgang, uanset medie, ligesom jeg håber, at vi også kan få alle voksenlydbøgerne fra Gyldendal med i aftalen på et tidspunkt og de tre sidste forlag” fortsætter Steen Bording Andersen.

”Jeg vil samtidig gerne rose kulturminister Mette Bock for så klart at have meldt ud, at parterne i denne konflikt selv skulle finde en løsning inden dette års udgang, som hun gjorde sidste år. Det tror jeg har hjulpet processen, så alle parter har set vigtigheden af, at sikre borgerne adgang til bøger, også de digitale.
Den her aftale er en sejr for viden.” slutter Steen Bording Andersen.

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening:
Formand Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Op og ned i debatten om eReolen

Den 15. marts 2016 skriver DFs kulturordfører i et debatindlæg i Altinget, at bibliotekernes ”eReolen, er blevet en konkurrent til forlagsbranchen, og hvis branchen ikke ...

Fortsat bestsellere på eReolen?

En række bestseller-forfattere truer med at trække sig fra eReolen.Onsdag den 9. september så Kulturen på NEWS nærmere på den aktuelle debat om sagen, og DBs direktør ...

eReolen Global er lanceret

eReolen har netop lanceret "eReolen Global". En ny digital service som indeholder ca. 2.500 engelske e-bøger og netlydbøger til både børn og voksne. Hjemmesiden ...

eReolens 2012-gennembrud – en kulturpolitisk landvinding

Den mest perspektivrige udvikling på biblioteksområdet i 2012 er ifølge Danmarks Biblioteksforening helt klart den fælles netservice eReolen.dk, der på bemærkelsesværdig ...

Debat om e-bøgernes fremtid

Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen mødtes den 5. november med Christine Bødcher Hansen, direktør i Forlæggerforeningen i P1 Debat.De snakkede blandt andet ...

Stop den digitale panik om e-bøger

E-bøgernes fremtid i Danmark diskuteres kraftigt i øjeblikket. I det forløbne år har bibliotekerne udlånt bøger via eReolen, et konsortium bestående af 9 folkebiblioteker i ...

DB opfordrer alle kommuner til fortsat at bakke op om eReolen

”På det seneste er det desværre blevet meget klart, at enkelte af de store danske forlag ikke længere ønsker at stille e-bøger til rådighed for borgerne via ...

eReolen og forretningsmodellen

I sidste uge holdt de nordiske bibliotekesforeninger workshop i Stockholm om e-bogen og de forskellige forretningsmodeller der findes for at give borgerne adgang til e-bøger. Det ...